Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14.00.22 – Ortopedie şi traumatologie


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Medicină

Formula specialităţii

Ortopedia şi traumatologia este ştiinţa, şi în acelaş timp arta care studiază, diagnostichează, previne şi tratează afecţiunile aparatului locomotor, aparat care asigură mişcarea, de la simple gesturi necesare desfăşurării normale a vieţii curente, pînă la cele mai spectaculoase manifestări de performanţă sportivă sau pînă la impresionantele manifestări artistice capabile să exprime prin mişcare, cele mai variate emoţii şi sentimente. Traumatologia este ramura care se ocupă de prevenirea şi tratarea traumatismelor determinate de agenţii mecanici, fizici, chimici şi care interesează scheletul, articulaţiile, musculatura sau vasele şi nervii a trunchiului şi membrelor. Ortopedia se ocupă de afecţiunile congenitale sau căştigate (inflamatorii, distrofice, degenerative sau tumorale) ale aceluiaş aparat locomotor.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente

Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 14.00.22 necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente: anatomie patologică, fiziologie normală şi patologică, imagistică medicală, hematologie şi transfuziologie, balneologie şi fizioterapie, farmacologie, farmacologie clinică, anestiziologie şi reanimatologie, medicină tradiţională, precum şi celor complementare biofizică, biologie moleculară, biochimie, fiziologia omului şi animalelor, histologie, citologie, embriologie. Pentru ortopedie şi traumatologie o importanţă to mai mare o capătă metodole contemporane de doagnostic precum sunt tomografia computerizată, rezonanţa magneto-nucleară, scintigrafia osoasă, studiile biomecanice, genetice, imunologice şi biochimice, mai ales pentru diagnosticul afecţiunilor congenitale distrofice şi metabolice. Tratamentul traumatismelor organelor interne se referă la specialitatea „Chirurgia”.

Problemele legate de traumatismele urechii, gâtului, nasului prin metode chirurgicale se referă la specialitatea „Otorinolaringologie”, iar cele ale organului văzului la specialitatea „Oftalmologie”

Problemele ce ţin de traumatismele sistemului nervos central şi periferic se referă la specialitatea „Neurochirurgie”.

Tratamentul afecţiunilor oncologice maligne ale locomotorului, ce necesită utilizarea metodelor chirurgicale, cât şi a celor terapeutice, se referă la specialitatea „Oncologie şi radioterapie”.

Tratamentul traumatismelor regiunii maxilofaciale ţine de domeniul specialităţii „Stomatologie (şi chirurgia maxilofacială)”.

„Ortopedia şi traumatologia”, spre deosebire de specialitatea „Cardiologie şi reumatologie”, examinează doar procesele fiziologice şi patologice avansate ale locomotorului, elaborează şi perfecţionează metodele ortopedice şi chirurgicale ce se referă în egală măsură la toate categoriile de pacienţi.

Metodele chirurgicale de tratare a maladiilor sistemului urinar şi ale organelor de reproducere masculină se referă la specialitatea „Urologie”.

Metodologia măsurilor antişoc de resuscitare şi anestezie stau la baza specialităţii „Anestiziologie şi reanimatologie”.

Tezele de doctorat, postulatele şi concluziile cărora sunt de orientare metodico-organizatorică se expediază pentru susţinere în consiliul specializat la specialitatea: 14.00.33-Sănătate publică şi management.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii „Ortopedie şi traumalogie” cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Croitoru Gheorghe, d.ş.m., conf.universitar, catedra Ortopedie-Traumatologie, FPM, USMF „N.Testemiţanu”
  2. Caproş Nicolae, d.ş.m., conf.universitar, catedra –Traumatologie, Ortopedie şi chirurgie în campanie, USMF „N.Testemiţanu”

Recenzent:

  1. Gornea Filip,d.h.ş.m., profesor universitar catedra –Traumatologie, Ortopedie şi chirurgie în campanie, USMF „N.Testemiţanu” , şef catedră,