Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Extractele vegetale ca mijloc de diminuare a densităţii populaţiei Gândacului din Colorado (Leptinotarsa decemlineata Say.)


Autor: Elisovetcaia Dina
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 06.01.11 - Protecţia plantelor
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Tudor Nastas
doctor habilitat, conferenţiar cercetător
Instituţia: Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
CSS: DH 23-06.01.11-25.12.03
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 decembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.71 Mb / în română
Adobe PDF document0.87 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

extracte, eficacitate biologică, insecticidă, antifidantă, ovicidă, gândacul din Colorado, Veratrum lobelianum, protecţia plantelor

Adnotare

Teză de doctor în biologie constă din introducere, patru capitole, concluzii, şi recomandări practice, bibliografie din 207 titluri, 9 anexe, 125 pagini de text de bază, 17 tabele, 43 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 26 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: 06.01.11 - protecţia plantelor.

Scopul lucrării: selectarea speciilor de plante ce conţin substanţe biologic active cu proprietăţi insecticide şi antifidante şi evaluarea eficacităţii biologice a extractelor obţinute pentru diminuarea densităţii populaţiei gândacului din Colorado.

Obiectivele: identificarea speciilor de plante eficiente după conţinutul de substanţe biologic active, căutarea şi adaptarea procedeului optimal de extracţie, caracterizarea cantitativă şi calitativă a extractelor şi evaluarea eficacităţii acestora în experienţele de câmp pentru diminuarea densităţii populaţiei gândacului din Colorado.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În rezultatul investigaţiilor efectuate au fost evidenţiate pentru prima dată specii de plante, extractele cărora posedă proprietăţi insecticide şi antifidante şi diminuează densitatea populaţiei gândacului din Colorado. A fost dovedit că pentru aplicare este oportun a folosi extractele complete. A fost stabilit procedeul optimal de extracţie a substanţelor biologic active din Veratrum lobelianum Bernh. şi efectuată analiza cantitativă şi calitativă a acestora. Au fost stabilite termenele optimale de aplicare şi numărul de tratamente pentru diminuarea densităţii populaţiei gândacului din Colorado.

Semnificaţia teoretică. Rezultatele obţinute argumentează existenţa proprietăţilor insecticide şi antifidante a extractelor vegetale şi influenţa lor asupra fazelor ontogenetice a gândacului din Colorado. Rezultatele scontate vor servi ca baza pentru elaborarea a noi mijloace de origine vegetală.

Valoarea aplicativă a lucrării. Însuşirea metodelor de obţinere, standardizarea şi păstrarea extractului din V.lobelianum, permite obţinerea acestuia în cantităţi suficiente pentru aplicare în combaterea gândacului din Colorado la culturile solanacee.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Procedeul elaborat pentru aplicarea extractului din V.lobelianum poate fi recomandat pentru utilizarea cu succes în sistemele de protecţie integrată a culturilor solanacee contra gândacului din Colorado, de asemenea şi ca suport ştiinţific pentru elaborarea şi înregistrarea altor preparate de origine vegetală.