Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 /

Teze, decembrie 2010

Teze [21]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Extinderea sectorului privat în sfera socială economie 23.12.2010
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Sarcina oprită în evoluţie: aspecte medico-sociale medicină 23.12.2010
14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
DH Displazii lombo-sacrale ale coloanei vertebrale la copil. Aspect clinico-paraclinic şi management ortopedo-chirurgical medicină 23.12.2010
14.00.35 - Chirurgie pediatrică
D Eficientizarea procesului educaţional la disciplina „Educaţie fizică” din ciclul liceal în baza strategiilor didactice contemporane pedagogie 23.12.2010
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Aspecte teoretice şi practice privind controlul financiar de stat la nivel micro şi macroeconomic economie 23.12.2010
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Argumentarea ştiinţifică a direcţiilor strategice de dezvoltare a sistemului de sănătate pe termen mediu medicină 23.12.2010
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Fundamentele monitorizarii activitatii economico-financiare a întreprinderilor de stat economie 23.12.2010
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Analiza eficienţei utilizării potenţialului de producţie în unităţile agricole economie 23.12.2010
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Efecte cardiovasculare ale precondiţionării hipoxice: evaluări clinico-experimentale medicină 23.12.2010
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
DH Teoria şi metodologia transferului inovaţional în învăţământul superior pedagogie 23.12.2010
13.00.01 - Pedagogie generală
D Unele metode de profilaxie a hemoragiilor din varicele esofagiene la bolnavii cu hipertensiune portală medicină 23.12.2010
14.00.27 - Chirurgie
D Aspectele medico-sociale şi psihologice ale morbidităţii judecătorilor în Republica Moldova medicină 23.12.2010
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Modele ale programelor de antrenament de perfecţionare a pregătirii fizice a fotbaliştilor de performanţă pedagogie 23.12.2010
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Tendinţe mondiale în dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în baza investiţiilor străine directe economie 23.12.2010
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Resocializarea penitenciară şi postpenitenciară a persoanelor supuse pedepsei cu închisoare drept 23.12.2010
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Cresterea valorii adaugate în baza perfecţionării managementului operaţional” (în baza materialelor industriei de confecţii din Republica) economie 23.12.2010
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Metodologia promovării culturii tehnice elementare în clasele primare pedagogie 23.12.2010
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Biserica ortodoxă din Basarabia între 1882-1918 istorie 23.12.2010
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Populaţia urbană a Basarabiei în perioada 1850-1918 istorie 23.12.2010
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Metode statistice de evaluare a impactului tranziţiei asupra condiţiei tineretului Republicii Moldova economie 23.12.2010
08.00.11 - Statistică economică
D Tratamentul obezităţii severe prin intervenţii chirurgicale asupra tractului gastro-intestinal medicină 23.12.2010
14.00.27 - Chirurgie