Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / martie /

Diagnosticul şi managementul chirurgical al pancreatitei cronice calculoase


Autor: Anatol Vasile Сazac
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Vladimir Hotineanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 martie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document1.01 Mb / în română

Adnotare

În teză sunt relatate rezultatele tratamentului complex a 105 pacienţi cu PCC şi hipertensiune Wirsungiană în perioada anilor 1989-2004.

Scopul studiului a fost optimizarea metodelor de diagnostic şi elaborarea managementului chirurgical raţional de tratament al pacienţilor cu pancreatită cronică calculoasă.

Din numărul total de bolnavi cu PCC incluşi în studiu 84 (80%) au fost bărbaţi şi 21 (20%) –femei. Vârsta bolnavilor a variat între 17 - 65 ani, în medie alcătuind 45 ani. Analiza întreprinsă demonstrează, că etilismul – 63 (60%) cazuri, şi malrotaţiile duodenale, duodenostazele – 60 (57,14%) cazuri sunt factorii etiologici de bază a dezvoltării PCC.

În rezultatul studiului a fost propus un algoritm contemporan de diagnostic care include datele clinice, de laborator, explorările imagistice (USG, radiografia abdominală simplă, gastro - şi duodenografia, CPGRE, TC, IRM).

Indicaţie operatorie în toate 105 (100%) cazuri a fost forma dureroasă a PCC, refractară la terapia medicamentoasă. PCC cu HW a servit ca indicaţie operatorie în 43 (40,95%) cazuri (I lot), PCC cu HW şi PP - în 62 (59,05%) cazuri (II lot), PCC cu HW şi colestază prin comprimarea CBP - la 11 (19,05%) pacienţi. PJA pe ansa Roux a fost efectuată în 42 (40,0%) cazuri (lotul I). Într-un (0,95%) caz s-a aplicat PJA pe ansa Omega (lotul I). În 50 (47,62%) cazuri s-a efectuat CPJA (lotul II). La 11 (10,48%) bolnavi cu PCC complicată cu icter mecanic s-a aplicat CPJA cu colecisto – jejunoanastomoză (coledoco - jejunoanastomoză) (lotul II). Rezecţie pancreatică caudală cu derivaţie pancreatico-jejunală şi splenectomie a fost efectuată la 1 (0,95%) bolnav (lotul II).

Rata complicaţiilor postoperatorii a constituit 17,1% cazuri. La 1 (0,95%) pacient cu fistulă pancreatică cu un debit neînsemnat de suc pancreatic, fistula s-a închis spontan.

Postoperator s-a obţinut dispariţia sau diminuarea vădită a sindromului algic, îmbunătăţirea stării generale a organismului la 95 (96,2%) pacienţi, ce a permis reabilitarea socială la 93 (91,17%) pacienţi şi restabilirea capacităţii de muncă la 71 (72,41%) pacienţi. Letalitate postoperatorie nu a fost.

Analiza rezultatelor precoce şi tardive după operaţiile organomenajante pancreatico - jejunale de decompresie în PCC cu hipertensiune Wirsungiană ne permite de a socoti aceste operaţii de elecţie în restabilirea fluxului sucului pancreatic în tubul digestiv fiind şi mai perfecte în aspectul reabilitării socio-medicale, dar necesită un screening minuţios al candidaţilor.

Cuprins


CAPITOLUL I Revista literaturii
 • 1.1 Problema pancreatitei cronice calculoase în aspect istoric
 • 1.2 Epidemiologia pancreatitei cronice calculoase
 • 1.3 Concepţii moderne în etiologia şi patogeneza pancreatitei cronice calculoase
 • 1.3.1 Aspecte etiologice ale pancreatitei cronice calculoase
 • 1.3.2 Mecanismele patogenice ale pancreatitei cronice calculoase
 • 1.4 Diagnosticul contemporan al pancreatitei cronice calculoase
 • 1.5 Concepţii moderne ale tacticii chirurgicale în tratamentul PCC

CAPITOLUL II Materiale şi metode
 • 2.1 Caracteristica generală a lotului de pacienţi studiat
 • 2.2 Metodele de investigaţie

CAPITOLUL III Diagnosticul pancreatitei cronice calculoase
 • 3.1 Simptomatologia în pancreatita cronică calculoasă
 • 3.2 Investigaţiile de laborator
 • 3.3 Metodele imagistice de explorare
 • 3.4 Algoritmul diagnostic al pancreatitei cronice calculoase

CAPITOLUL IV Tratamentul chirurgical al pacienţilor cu PCC
 • 4.1 Indicaţiile tratamentului chirurgical în pancreatita cronică calculoasă
 • 4.2 Tratamentul medical preoperator. Anestezia
 • 4.3 Tratamentul chirurgical al PCC
 • 4.4 Tratamentul medical postoperator al pacienţilor operaţi pentru PCC

CAPITOLUL V Modificările histopatologice ale pancreasului în cazurile de PCC intervenite chirurgical

CAPITOLUL VI Rezultatele tratamentului chirurgical al bolnavilor cu PCC
 • 6.1 Complicaţiile postoperatorii precoce după intervenţiile chirurgicale în PCC şi metodele de rezolvare
 • 6.2 Complicaţiile postoperatorii tardive după intervenţiile chirurgicale în PCC şi metodele de rezolvare
 • 6.3 Evaluarea calităţii vieţii şi gradului de adaptare a organismului în funcţie de procedeul chirurgical aplicat