Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Urticaria cronică recidivantă şi starea funcţională a ficatului


Autor: Doina Barba
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Vlada-Tatiana Dumbrava
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Ludmila Luss
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 aprilie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 iunie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.20 Mb / în română

Cuvinte Cheie

urticaria cronica recidivanta, hepatita cronica, sindroamele hepatice de laborator,statutul imun si alergologic, Polioxidonium

Adnotare

S-a realizat un studiu complex si de profunzime asupra 104 pacienti cu urticarie cronica recidivanta (UCR) asistati în clinicele de Alergologie si Hepatologie ale Universitatii de Stat de Medicina si Farmacie “Nicolae Testemitanu”. În ordinea unor estimari comparative s-a examinat simptomatica clinica, sindroamele ce caracterizeaza functia ficatului, parametrii imuni si statusul alergic pe fundalul diferitor forme de urtuicarie: de origine alergica si asociata cu hepatita cronica (HC). S-a consemnat frecventa majora a cazurilor de asociere a UCR cu diferite afectiuni hepato-biliare (61,5% cazuri, preponderent de etiologie VHB si VHC). Factorii cauzativi si provocatori ai UCR se difera esential: urticaria alergica se induce prin actiunea diferitor alergene de vreme ce UCR acompaniata cu HC este incitata de exacerbarea maladiei de fond, erori dietetice, consum de medicamente etc.

Statusul imun al bolnavilor cu UCR se prezinta de un spectru larg de perturbari imune, dintre care cele mai caracteristice si frecvent înregistrate sunt activizarea functionala a limfocitelor T si B, disbalantarea subpopulatiilor limfocitare cu functii imunoreglatorii, la care se asociaza diminuarea T supresoarelor si cresterea concentratie de IgE în cazul UCR alergica si de majorarea nivelelor IgM si CIC – în urticaria asociata cu HC.

Probele ce reprezinta functia hepatica a bolnavilor cu urticarie alergica au relevat dereglari dupa unii parametri ai sindromului citolitic (AST), colestatic (bilirubina conjugata), hepatodepresiv (albumina si fibrinogenul), care se încadreaza în limitele oscilatiilor normative si, probabil, traduc reactia functionala a hepatocitelor la procesul inflamator alergic (fenomenul “ficatului iritat”). La bolnavii cu UCR asociata cu HC parametrii sindroamelor hepatice de laborator denota modificari esentiale ale activitatii ALT, AST, GGTP, ale nivelelor de bilirubina totala si cea conjugata, trigliceride, proteina totala, albumina, fibrinogen si ale indicelui de protrombina ce certifica alterarea mai profunda a functiei hepatice.

Utilizarea programului terapeutic traditional la bolnavii cu UCR alergica a demonstrat eficacitate clinico-paraclinica în 75% cazuri, pe când la cei ce asociaza si HC acesta a fost eficient în 48,4% cazuri cu o evolutie mai trenanta a manifestarilor, persistenta fenomenelor reziduale si rezistenta la terapia administrata.

Terapia complexa cu Polioxidoniu a relevat eficacitate clara la pacientii cu UCR alergica în 92,8% cazuri, iar la cei cu UCR asociata cu HC – de 90,1%, ceea ce confirma necesitatea componentei imunomodulatorii pentru plenititudinea terapiei complexe a UCR.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Revista literaturii
 • 1.1.Viziuni moderne asupra etiopatogeniei si manifestarilor clinice ale urticariei cronice recidivant
 • 1.2. Mecanisme de initiere a urticariei cronice recidivante
 • 1.3. Rolul maladiilor hepatice si al afectiunilor gastrointestinale în dezvoltarea urticariei cronice recidivante
 • 1.4.Probleme de diagnostic si terapie a urticariei cronice recidivante

CAPITOLUL 2. Material si metode de cercetare
 • 2.1. Caracteristica loturilor de bolnavi inclusi în studiu
 • 2.2. Investigatiile clinice si de laborator ( I etapa )
 • 2.3. Investigatiile alergologice ( etapa II )
 • 2.4. Examenul imunologic ( etapa III )
 • 2.5. Tratamentul diferitor forme de UCR
 • 2.6. Prelucrarea statistica a materialelor de cercetare

CAPITOLUL 3. Caracteristica clinica a pacientilor cu urticarie cronica recidivanta
 • 3.1. Caracteristica clinica a bolnavilor cu urticarie cronica recidivanta alergica si în asociere cu hepatita cronica
 • 3.2. Caracteristica statusului alergologic al pacientilor cu urticarie cronica recidivanta alergica si în asociere cu hepatita cronica
 • 3.3. Caracteristica clinico-imunologica a bolnavilor examinati

CAPITOLUL 4. Caracteristica sindroamelor hepatice (citolitic, colestatic, hepatodepresiv) la pacientii cu urticarie cronica recidivanta alergica si în asociere cu hepatita cronica
 • 4.1. Marcherii citolizei, colestazei si hepatodepresiei la bolnavii cu urticarie cronica recidivanta alergica
 • 4.2.Caracteristica parametrilor de fond ai sindroamelor hepatice examinate la bolnavii cu urticarie cronica recidivanta asociata cu hepatita cronica

CAPITOLUL 5. Dinamica parametrilor clinici, biochimici si imuni ai bolnavilor cu urticarie cronica recidivanta sub efectele terapiei traditionale
 • 5.1. Parametrii clinici, biochimici si imuni determinati la bolnavii cu urticarie cronica recidivanta alergica în dinamica curelor de terapie uzuala
 • 5.2. Monitorizarea simptomaticii clinice si a indicilor de laborator pe fondul terapiei traditionale aplicate bolnavilor cu urticarie cronica recidivanta asociata cu hepatita cronica

CAPITOLUL 6. Eficienta clinico-paraclinica a curelor complexe de terapie a urticariei cronice recidivante suplimentate cu polioxidoniu
 • 6.1. Monitorizarea parametrilor clinici, biochimici si imunologici ai bolnavilor cu urticarie cronica recidivanta alergica
 • 6.2.Monitorizarea criteriilor clinice si paraclinice de eficienta a diferitor formule de terapie administrata bolnavilor cu urticarie cronica recidivanta asociata cu hepatita cronica