Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / august /

Aspecte fiziologice vizând aplicarea remediului Apifitostimulina în creşterea porcinelor


Autor: Donica Natalia
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Ştefan Ţurcanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
CSS: DH 30-03.00.13-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 august 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.28 Mb / în română

Cuvinte Cheie

apifitostimulina, imunostimulator, hematopoieză, eritrocite, leucocite, imunoglobuline

Adnotare

Aspecte fiziologice vizând aplicarea remediului Apifitostimulina în creşterea porcinelor. Teza de doctor în biologie, perfectată la Facultatea de Zootehnie, Catedra Biotehnologii în Zootehnie a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, Chişinău, 2011.

Structura tezei include: întroducere, adnotare, sinteza literaturii, cercetări proprii, concluzii, recomandări practice, bibliografie, anexe. Este expusă pe 131 pagini text de bază, conţine 42 tabele şi 38 figuri, inclusiv diagrame şi imagini color, bibliografia include 208 surse citate, 2 anexe. Pe baza investigaţiilor efectuate au fost publicate 9 lucrări ştiinţifice, 2 brevete de invenţie.

Scopul şi obiectivele lucrării. Studiul influenţei remediului Apifitostimulina asupra funcţiei hematopoietice la scroafe şi purcei, a unor indici biochimici, imunologici a sîngelui şi la dinamica masei corporale la purcei.

Metodologia cercetării ştiinţifice constituie concepţiile expuse în lucrările realizate de către autorii [31, 84, 99], conform metodelor clasice înregistrate şi standardizate. Analiza statistică a fost realizată cu utilizarea programului Excel cu aprecierea criteriului indicelui de autenticitate.

Noutatea ştiinţifică. Pentru prima dată s-a elaborat şi studiat acţiunea remediului Apifitostimulina asupra unor indici hematopoietici, biochimici şi sistemului imun în sînge la purcei şi scroafe, precum şi asupra masei vii corporale a purceilor.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele pozitive obţinute au permis elaborarea unor recomandări privind optimizarea dozelor şi termenul de utilizare a preparatului Apifitostimulina pentru stimularea statutului imun al scroafelor în gestaţie şi descendenţilor lor.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute au fost implementate la ferma particulară SRL „Agrotafix”, gospodăria ţărănească „Balaban” din satul Codreanca, r-nul Străşeni, ferma particulară „Total Bussiness Group” din satul Bardar, r-nul Ialoveni, şi în procesul didactic la Facultatea de Zootehnie, Catedra Biotehnologii în Zootehnie în cadrul căreia au fost susţinute 11 lucrări de licenţă.

Cuprins


1. SINTEZA INFORMAŢIEI DESPRE REZISTENŢA NESPECIFICĂ A ORGANISMULUI ŞI CORIJAREA EI LA ANIMALELE DOMESTICE

2. MATERIAL ŞI METODE DE INVESTIGARE

 • 2.1. Tehnologia obţinerii remediului „Apifitostimulina” şi metoda de imunostimulare la porcine
  • 2.1.1. Pregătirea extractelor
  • 2.1.2. Pregătirea remediului
  • 2.1.3. Testarea remediului
 • 2.2. Obiectul de studiu şi tehnica utilizării
 • 2.3. Metodele utilizate în studiu
 • 2.4. Prelucrarea datelor obţinute

3. REZULTATE OBŢINUTE
 • 3.1. Influenţa Apifitostimulinei asupra funcţiei hematopoetice ai sîngelui
  • 3.1.1. Dinamica concentraţiei de hemoglobină la scroafe
  • 3.1.2. Dinamica concentraţiei de hemoglobină la purcei
  • 3.1.3. Dinamica concentraţiei de eritrocite la scroafe
  • 3.1.4. Dinamica concentraţiei de eritrocite la purcei
 • 3.2. Influenţa Apifitostimulinei asupra formulei leucocitare ai singelui
  • 3.2.1. Dinamica concentraţiei de leucocite la scroafe
  • 3.2.2. Dinamica concentraţiei de leucocite la purcei
  • 3.2.3. Dinamica concentraţiei de leucocite segmentate la scroafe
  • 3.2.4. Dinamica concentraţiei de leucocite segmentate la purcei
  • 3.2.5. Dinamica concentraţiei de leucocite bastonaşe la scroafe
  • 3.2.6. Dinamica concentraţiei de leucocite bastonaşe la purcei
  • 3.2.7. Dinamica concentraţiei de limfocite la scroafe
  • 3.2.8. Dinamica concentraţiei de limfocite la purcei
  • 3.2.9. Dinamica concentraţiei de monocite la scroafe
  • 3.2.10. Dinamica concentraţiei de monocite la purcei
  • 3.2.11. Dinamica concentraţiei de euzinofile la scroafe
  • 3.2.12. Dinamica concentraţiei de euzinofile la purce
  • 3.2.13. Dinamica concentraţiei de bazofile la scroafe
  • 3.2.14. Dinamica concentraţiei de bazofile la purcei
  • 3.2.15. Concluzii la capitolul 3.1. şi capitolul 3.2
 • 3.3. Influenţa ,,Apifitostimulinei” asupra unor indici biochimici în sînge la purcei
  • 3.3.1. Dinamica concentraţiei de proteine totale în plasmă la purcei
  • 3.3.2. Dinamica conţinutului de Fe2+ la purcei
  • 3.3.3. Dinamica concentraţiei de seruloplasmina la purcei
  • 3.3.4. Dinamica concentraţiei de histidină şi dipeptide la purcei
  • 3.3.5. Dinamica concentraţiei de superoxidismutază la purcei
  • 3.3.6. Dinamica concentraţiei de glucoză la purcei
  • 3.3.7. Dinamica concentraţiei de feritrină la purcei
  • 3.3.8. Dinamica concentraţiei de transferină la purcei
  • 3.3.9. Dinamica concentraţiei de uree la purcei
  • 3.3.10. Dinamica concentraţiei de creatină la purcei
  • 3.3.11. Dinamica concentraţiei de bilirubină totală la purcei
  • 3.3.12. Concluzii la capitolul 3.3
 • 3.4. Influenţa ,,Apifitostimulinei” asupra unor indici metabolici ai ficatului şi imunologici în sînge la purcei
  • 3.4.1. Dinamica concentraţiei de fosfatază la purcei
  • 3.4.2. Dinamica concentraţiei de alaninaminotransferază la purcei
  • 3.4.3. Dinamica concentraţiei de aspartataminotransferază la purcei
  • 3.4.4. Dinamica concentraţiei de imunoglobulină A la purcei
  • 3.4.5. Dinamica concentraţiei de imunoglobulină M la purcei
  • 3.4.6. Dinamica concentraţiei de imunoglobulină G la purcei
  • 3.4.7. Dinamica concentraţiei de T-limfocite la purcei
  • 3.4.8. Dinamica concentraţiei de B-limfocite la purcei
  • 3.4.9. Concluzii la capitolul 3.4.
 • 3.5. Dinamica masei corporale la purcei
  • 3.5.1. Concluzii la capitolul 3.5
CONCLUZII