Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / august /

Aspecte fiziologice privind aplicarea preparatului Apidermin la tratarea animalelor cu leziuni corporale


Autor: Iachimova Tatiana
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Ştefan Ţurcanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
CSS: DH 30-03.00.13-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 august 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Apidermin, traumă, statutul clinic, eritrocite, hemoglobină, hematocrit, limfocite, monocite, plagă, fibroblast, regenerare

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea este relatată pe 140 pagini şi include următoarele compeartimente: întroducere, analiza literaturii, material şi metode de cercetare, rezultatele obţinute, discuţii, concluzii şi propuneri, bibliografia, anexe. Teza conţine tabele - 22 şi figuri - 19. Rezultate obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice şi 2 brevete de invenţie.

Domeniul de studiu: Biologia

Scopul lucrării. Studiul complex al evoluării schimbărilor morfofizio¬logice provocate de traume mecanice şi influenţa remediului Apidermin asupra înlăturării acestor dereglări. Elaborarea preparatului Apidermin şi studierea acţiunii indicilor clinici, morfologici ai singelui şi a proceselor de regenerare a rănii la animalele traumate.

Metodologia cercetărilor ştiinţifice. Se bazează pe cercetările fundamentale relatate în lucrările: Kivalkina V. P. (1988), Mladenov S. (1988), Struckov V. I. (1991), Ţurcanu Şt. (1976, 1996) precum şi pe metodele clasice deja înregistrate.

Noutatea ştiinţifică. Pentru prima dată în bază produselor apicole a fost elaborat remediul Apidermin. A fost studiată influenţa lui asupra statutului clinic, evoluărea indi¬ci¬lor morfologici ai sîngelui, proceselor regenerative. S-a constatat eficacitatea terapeu¬tică la tratarea plăgilor infectate.

Semnificaţia teoretică. Aspectele teoretice ale lucrării pot fi folosite pentru cercetare cu privire la utilizarea produsului solicitat la alte patologii, precum şi ca bază pentru elaborarea preparatelor cu conţinut de apifitoproduse. Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea: remediului Apidermin care dispune de proprietăţi antimicrobiene, anestezice, trofice şi stimulatoare a proceselor regenerative; recomandărilor pentru tratarea plăgilor la animalele traumate; utilizarea lui în urmă intervenţiilor chirurgicale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Sunt elaborate şi incluse în recoman¬dările privind utilizarea remediului în clinicile veterinare ale municipiului Chişinău. Rezultatele obţinute sunt utilizate în procesul didactic la Catedra Biotehnologii în Zootehnie pentru studenţi şi la catedrele facultăţii de veterinarie a Universităţii Agrare de Stat din Moldova.