Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Valoarea predictivă şi diagnostică a fibronectinei serice şi rolul aspirinei în hipertensiunea indusă de sarcină şi complicaţiile sale


Autor: Gheorghe Langa
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
Anul:2004
Conducător ştiinţific: Gheorghe Paladi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 septembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 octombrie 2004

Autoreferat

Adobe PDF document0.12 Mb / în română

Cuvinte Cheie

metaboliţi biologici, fibronectina serică, aspirina, hipertesiune arterială indusă de sarcină

Adnotare

Menţinerea la un nivel înalt a incidenţei gestozelor tardive şi a severităţilor crescute a acestora, lipsa unei metode biologice de diagnostic precoce care să prevadă valoarea predictivă a fibronectinei (FN) serice şi a corelaţiei valorilor FN serice cu cele ale metaboliţilor biologici, lipsa unei conduite profilactice eficiente şi neajunsurile metodelor contemporane au justificat studierea aprofundată a acestei probleme, care rămâne de actualitate.

Studiul a 254 gravide, repartizate în două grupe, a avut ca scop aprecierea valorii diagnostice a metaboliţilor biologici (acidul uric, ureea, creatinina şi proteinuria), a valorii predictive şi diagnostice a FN serice şi evaluarea rolului profilactic al aspirinei în hipertensiunea arterială indusă de sarcină (H.I.S.) şi complicaţiile sale.

Valoarea predictivă a FN serice s-a dovedit a fi peste 5 ng/ml, permiţând selectarea a 52 gravide (dintr-un lot de 75, cu risc obstetrical crescut), cu predispoziţie de a dezvolta H.I.S. începând cu 14-16 săptămâni gestaţionale. Mecanismele patogenetice ale H.I.S. fiind cunoscute, aspirina s-a folosit între 14-16 până la 34-36 săptămâni gestaţionale, în doză de 75 mg/zi (peste doza de 60 mg/zi folosită anterior).

A doua dozare a FN serice (din săptămânile 34-36, în lotul 2 controlat cu aspirină), a dovedit nu numai valoarea predictivă, ci şi eficienţa clinică a ingredientului profilactic folosit. În lotul 3 de referinţă - necontrolat cu aspirină şi însumând 40 gravide (28 cu H.I.S. manifestată clinic şi 12 neglijate) - FN serică a fost dozată o singură dată pe durata a 40 săptămâni de sarcină, dovedind valoare diagnostică certă în complicaţiile severe ale H.I.S. (asemenea metaboliţilor biologici, dozaţi în dinamică în loturile 1 şi 2). Rezultatele clinice, modalitatea de naştere şi rezultatele perinatale diferă între loturile controlat -2- şi necontrolat -3- cu aspirină, în favoarea lotului 2.

Rezultatele studiului au demonstrat cert valoarea predictivă, diagnostică şi corelaţia înaltă (r=1,00) a FN serice, dar şi sensibilitatea conturării retardului la hipotrofici (antepartum şi postpartum). Corelaţia înaltă a FN serice cu valoarea diagnostică a metaboliţilor biologici (care a reflectat gradul de severitate al H.I.S. şi s-a dovedit a fi mai importantă pentru acid uric şi proteinurie) a permis elaborarea unei conduite obstetricale şi profilactice eficiente, iar folosirea profilactică, precoce şi de lungă durată a aspirinei (în doză de 75 mg/zi, la gravidele predispuse la H.I.S.) a permis prevenirea formelor severe ale gestozelor tardive şi îmbunătăţirea rezultatelor materne şi perinatale (scăderea frecvenţei hipotrofiei de 4 ori şi creşterea scorului Apgar).

CuprinsCAPITOLUL I. Problemele actuale privind valoarea marker-ilor biologici şi rolul profilactic al aspirinei în hipertensiunea arterială indusă de sarcină (revista literaturii)
  • 1.1. Unele aspecte etiopatogenice şi clasificarea contemporană a stărilor hipertensive în sarcină
  • 1.2. Valoarea diagnostică a metaboliţilor biologici în hipertensiunea arterială indusă de sarcină şi complicaţiile sale
  • 1.3. Valoarea predictivă şi diagnostică a fibronectinei serice în gestozele tardive şi complicaţiile lor
  • 1.4. Rolul aspirinei în profilaxia hipertensiunii arteriale induse de sarcină

CAPITOLUL II Materiale, metode de investigaţie şi metodologie statistică
  • 2.1. Caracteristica generală a cercetării
  • 2.2. Metodele de investigaţie ale marker-ilor biologici
  • 2.3. Metodologia statistică a studiului clinic şi biologic

CAPITOLUL III Aprecierea valorii diagnostice a metaboliţilor biologici în hipertensiunea arterială indusă îde sarcină şi complicaţiile sale

CAPITOLUL IV Aprecierea valorii predictive şi diagnostice a fibronectinei serice în gestozele tardive
  • 4.1. Aprecierea valorii predictive a fibronectinei serice la pacientele predispuse la hipertensiunea arterială indusă de sarcină
  • 4.2. Aprecierea valorii diagnostice a fibronectinei serice la gravidele cu hipertensiune marterială indusă de sarcină manifestată clinic
  • 4.3. Aprecierea corelaţiilor dintre valorile fibronectinei serice şi cele ale metaboliţilor biologici în diferitele forme clinice ale gestozelor tardive

CAPITOLUL V Evaluarea rolului profilactic al aspirinei în hipertensiunea arterială indusă de sarcină