Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile controlului genetic al rezistenţei tomatelor la fuzarioza radiculară


Autor: Rotaru Ludmila
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.15 - Genetică
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Galina Lupaşcu
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Instituţia: Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
CSS: DH 10-03.00.15-27.03.08
Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 septembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 noiembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română

Cuvinte Cheie

tomate, fuzarioză radiculară, rezistenţă, indici de productivitate, acţiuni şi interacţiuni genice, heritabilitate, markeri moleculari

Adnotare

Teza constă din introducere, 5 capitole, concluzii, recomandări, bibliografie din 222 surse, volumul total fiind de 145 pagini, conţine 30 tabele şi 38 figuri. Rezultatele cercetărilor sunt publicate în 18 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: 03.00.15 – Genetică.

Scopul lucrării:determinarea particularităţilor controlului genetic al rezistenţei tomatelor la fuzarioza radiculară şi elucidarea formelor perspective. Obiective: stabilirea componenţei speciilor agenţilor cauzali ai putregaiului de rădăcină la tomate; particularităţilor de interacţiune genotip x Fusarium spp. la diferite condiţii de temperatură; activitatea enzimatică a fungilor; interacţiunilor genice implicate în rezistenţa la fuzarioza radiculară şi caracterelor valoroase; parametrilor genetici de bază ai rezistenţei şi productivităţii la tomate; legăturilor asociative între polimorfismul ADN (markeri ISSR) şi entitatea imunologică a genotipurilor şi populaţiilor de tomate.

Noutatea ştiinţifică: pentru prima dată s-au constatat corelaţiile privind activitatea enzimatică a fungilor, interacţiunile plantă-patogen şi rezistenţa la Fusarium spp., corelaţiile epistaziilor implicate în sensibilitatea la fuzarioză radiculară, mărimea fructelor şi înălţimea plantelor de tomate, unii markeri fenotipici ai stresului biotic ţi abiotic; legătura asociativă între reacţia tomatelor la asocierea filtratului de cultură F. oxysporum var. orthoceras cu temperatura joasă stresantă şi polimorfismul unor markeri ISSR care poate fi utilizată în screening-ul imunologic şi identificarea genotipurilor de interes. Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză constă în elucidarea factorilor genetici de bază implicaţi în controlul reacţiei tomatelor la fuzarioza radiculară, interacţiunilor plantă x patogen x mediu, interacţiunilor genice, în special, a epistaziilor duplicate.

Semnificaţia teoretică: s-a constatat că rezistenţa tomatelor la fuzarioza radiculară este controlată de factori dominanţi, aditivi, epistazii duplicate, acestea fiind influenţate de puternice interacţiuni plantă x Fusarium x mediu, în care rolul genotipului este decisiv. Valoarea aplicativă: elaborarea testelor de identificare a patogenilor virulenţi; identificarea genotipurilor şi populaţiilor de tomate rezistente la fuzarioza radiculară cu indici de productivitate valoroşi.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: populaţiile hibride F3 BC (Costral x Mestnâi) x Mestnâi, F4 (Costral x Mestnâi), F3 BC (Noviciok x Balkan) x Balkan, F4 Sunmark x Mestnâi prezintă material iniţial valoros pentru ameliorare şi sunt utilizate în lab. Genetica aplicată şi Centrul de Resurse Genetice Vegetale al IGFP al AŞM.

Cuprins


1. CERCETĂRI CONTEMPORANE CU PRIVIRE LA UNELE OBIECTIVE DE BAZĂ ÎN GENETICA REZISTENŢEI TOMATELOR LA BOLI FUNGICE
 • 1.1. Bolile răspândite la tomate
 • 1.1.1. Însuşiri biologice şi fitopatogene ale ciupercilor Fusarium
 • 1.1.2. Manifestarea fuzariozelor la tomate
 • 1.2. Evoluţia fitopatosistemelor şi strategiile de management ale bolilor de plante
 • 1.2.1. Particularităţi ale interacţiunilor plantă x patogen x mediu
 • 1.2.2. Rezistenţa tomatelor la temperatură nefavorabilă
 • 1.2.3. Rolul enzimelor şi toxinelor în fitopatogeneză
 • 1.3. Strategii genetico-moleculare de identificare şi creare ale genotipurilor de plante rezistente la patogeni
 • 1.3.1. Tipuri de rezistenţă a plantelor la patogeni
 • 1.3.2. Particularităţi de ereditare a caracterelor cantitative
 • 1.3.3. Mecanisme moleculare ale interacţiunilor plantă x patogen
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Locul şi condiţiile de efectuare a experienţelor, materialul iniţial pentru cercetări
 • 2.2. Izolarea, identificarea şi stabilirea patogenităţii ciupercilor
 • 2.3. Determinarea activităţii β-glucozidazice, xilanazice şi endoglucanazice a fungilor Fusarium
 • 2.4. Testarea putregaiului de rădăcină şi indicilor de producţie în condiţii de câmp. Evaluarea gradului de atac de fuzarioză radiculară.
 • 2.5. Analiza moleculară a genotipurilor de tomate
 • 2.6. Analiza genetico-statistică a datelor
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂŢI DE INTERACŢIUNE TOMATE X PATOGENI FUSARIUM SPP
 • 3.1. Componenţa speciilor de ciuperci care produc putregaiul de rădăcină la tomate. Nivelul de specificitate a fungului F. oxysporum var. orthoceras
 • 3.2. Activitatea enzimatică a izolatelor F. oxysporum var. orthoceras şi reacţia genotipică a tomatelor
 • 3.3. Interacţiuni tomate x FC Fusarium spp. la diferite condiţii de temperatură
 • 3.4. Influenţa filtratelor de cultură Fusarium şi temperaturii nefavorabile asupra variabilităţii şi structurii populaţiilor de tomate
 • 3.5. Reacţia genitorilor şi populaţiilor descendente perspective de tomate la temperatură stresantă
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. ROLUL ACŢIUNILOR ŞI INTERACŢIUNILOR GENICE ÎN FORMAREA REZISTENŢEI LA FUZARIOZA RADICULARĂ ŞI A UNOR INDICI DE PRODUCTIVITATE LA TOMATE
 • 4.1. Acţiuni şi interacţiuni genice, implicate în heritabilitatea rezistenţei la fuzarioza radiculară
 • 4.2. Acţiuni şi interacţiuni genice, implicate în heritabilitatea înălţimii plantelor de tomate, în ontogeneză
 • 4.3. Corelarea acţiunilor şi interacţiunilor genice, implicate în heritabilitatea unor elemente de producţie şi rezistenţei la fuzarioza radiculară
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. POLIMORFISMUL IMUNOLOGIC ŞI MOLECULAR AL UNOR GENOTIPURI ŞI POPULAŢII PERSPECTIVE DE TOMATE
 • 5.1. Rolul interacţiunilor genice în reacţia genotipurilor de tomate la filtratul de cultură F. oxysporum var. orthoceras
 • 5.2. Rezistenţa genitorilor şi populaţiilor hibride descendente de tomate la FC F. oxysporum var. orthoceras pe fundalul de temperatură joasă stresantă
 • 5.3. Polimorfismul ISSR la tomate şi corelarea acestuia cu rezistenţa la fuzarioza radiculară şi temperatură joasă
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5
CONCLUZII GENERALE