Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Modernizarea principalelor elemente ale tehnologiei cultivării ardeiului dulce în Republica Moldova


Autor: Secrier Serghei
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.06 - Legumicultură
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Alexei Gumaniuc
doctor habilitat, conferenţiar cercetător
Consultant ştiinţific: Vasile Botnari
doctor habilitat, conferenţiar cercetător
Instituţia: Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 aprilie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 iulie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document1.29 Mb / în română
Adobe PDF document1.40 Mb / în română

Cuvinte Cheie

ardei dulce, irigare, fertilizare, subasigurare cu apă, productivitate, calitatea producţiei, bilanţul hidric, eficienţa economică şi energetică.

Adnotare

Cuvinte cheie: ardei dulce, irigare, fertilizare, subasigurare cu apă, productivitate, calitatea producţiei, bilanţul hidric, eficienţa economică şi energetică.

Domeniul de studii: ştiinţe agricole.

Scopul cercetărilor constă în majorarea eficienţei de valorificare a apei şi îngrăşămintelor minerale concomitent cu menţinerea productivităţii şi calităţii înalte a ardeiului dulce.

Obiectivele: Stabilirea influenţei diferitor niveluri de asigurare a plantelor cu apă pretabilă pentru irigare şi elemente nutritive asupra recoltei şi calităţii ardeiului dulce; Identificarea metodelor eficiente de asigurare a plantelor cu apă la irigare (diminuarea normelor de udare, udarea în fazele critice de dezvoltare); Studierea influenţei regimurilor de irigare asupra eficienţei de valorificare a precipitaţiilor şi a rezervelor de apă din sol; Evaluarea economică şi energetică a regimurilor de irigare studiate şi normelor de fertilizare; Determinarea consumului de apă la o unitate de producţie şi elucidarea legăturilor corelative „norme de udare – recoltă” şi „fertilizare – recoltă” necesare pentru obţinerea recoltelor programate de ardei dulce.

Noutatea ştiinţifică: Au fost elaborate regimuri optime de irigare în condiţii de subasigurare cu apă şi normele de fertilizare care asigură valorificarea eficientă a rezervelor de apă din sol, precipitaţiilor şi apei utilizate la irigare; demonstrată eficienţa economică şi energetică a diferitor metode de udare în condiţii de subasigurare cu apă a plantelor de ardei; elucidate corelaţiile „norme de udare – recoltă” şi „fertilizare – recoltă” care permit utilizarea lor la formarea recoltelor programate de ardei dulce.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în modernizarea elementelor de bază în tehnologiile de cultivare a ardeiului dulce (irigarea şi fertilizarea) în condiţii de subasigurare cu apă care asigură obţinerea recoltelor competitive, concomitent cu diminuarea cheltuielilor. Valoarea teoretică a lucrării: Au fost elaborate şi argumentate metodele eficiente de irigare a ardeiului dulce în condiţii de subasigurare cu apă şi nutriţie al plantelor care permit optimizarea cheltuielilor materiale şi energetice, ţinînd cont de legităţile de protecţie ale mediului şi menţinerea recoltelor de ardei dulce la un nivel economic avantajos.

Valoarea aplicativă constă în diminuarea consumului de apă şi îngrăşămintelor minerale pentru producerea unei unităţi de producţie; sporirea eficienţei de valorificare a apei din sol, precipitaţiilor şi diminuarea pierderilor de apă la irigare; formarea recoltei competitive la cultivarea ardeiului în condiţii de subasigurare cu apă. Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Implementarea regimurilor de subasigurare cu apă la cultivarea ardeiului dulce a fost efectuată în SRL «Rustas», raionul Slobozia.

Cuprins


1 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПЕРЦА СЛАДКОГО НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
 • 1 Агробиологические особенности перца сладкого
 • 2 Роль орошения в повышение урожайности сельскохозяйственных культур
 • 3 Оптимальные режимы орошения сельскохозяйственных культур
 • 4 Методы водосбережения
 • 4.1 Сокращение поливных норм
 • 4.2 Поливы в критические фазы развития
 • 5 Выводы к 1 главе

2 УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
 • 1 Методика исследований
 • 2 Метеорологические условия проведения исследований
 • 3 Характеристика почвы опытного участка
 • 4 Выводы к 2 главе

3 ВЛИЯНИЕ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИХ РЕЖИМОВ ОРОШЕНИЯ И УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ, КАЧЕСТВО УРОЖАЯ ПЕРЦА СЛАДКОГО И ПИЩЕВОЙ РЕЖИМ ПОЧВЫ
 • 1 Поливные режимы
 • 2 Влияние режимов орошения и норм удобрений на продуктивность перца сладкого
 • 3 Влияние режимов орошения и норм удобрений на накопление сухой биомассы перца сладкого
 • 4 Эффективность использования воды
 • 5 Оценка эффективности режимов орошения и норм удобрений
 • 6 Качество перца при различном водообеспечении
 • 7 Динамика питательных веществ в почве
 • 8 Потребление и вынос питательных веществ растениями
 • 9 Баланс питательных веществ
 • 10 Выводы к 3 главе

4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПЕРЦА СЛАДКОГО
 • 1 Экономическая эффективность возделывания перца сладкого
 • 2 Энергетический баланс
 • 3 Выводы к 4 главе