Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


06.01.06 – Legumicultură


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradele ştiinţifice:
Ştiinţe agricole

Formula specialităţii:
Legumicultura ca domeniu ştiinţific prezintă un compartiment al ştiinţelor agricole, care include studierea particularităţilor biologice, ecologice, morfologice de cultivare a plantelor legumicole, cartofului, florilor şi ciupercilor comestibile, elaborează tehnologii moderne de producere a legumelor şi florilor în câmp deschis şi protejat, şi a ciupercilor în condiţii dirijate.

Direcţii de cercetare:


Specialităţi adiacente:


Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente:
Studierea particularităţilor biologice, înmulţirea şi cultivarea culturilor legumicole, cartofului, florilor şi ciupercilor comestibile, sporirea productivităţii şi calităţii legumelor, cartofului, florilor şi ciupercilor, transportarea şi păstrarea acestora, necesită utilizarea unor disciplini adiacente ca Fiziologia plantelor, Ameliorarea şi producerea seminţelor, Protecţia plantelor şi Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor vegetale.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi