Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / mai /

Particularităţile epidemiologice ale hepatitei virale C în grupurile cu risc sporit de infectare


Autor: Sajen Octavian
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.30 - Epidemiologie
Anul:2015
Conducători ştiinţifici: Constantin Spînu
doctor habilitat, profesor universitar
Tiberiu Holban
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 mai 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 iulie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document1.16 Mb / în română

Teza

CZU 616.36-002.2-036

Adobe PDF document 4.54 Mb / în română
132 pagini


Cuvinte Cheie

HVC, VHC, marker, anti-HCV, seroprevalenţă, factori de risc

Adnotare

Teza este expusă pe 103 pagini, include introducere, 4 capitole, concluzii, recomandări, bibliografie din 174 titluri, 37 tabele şi 39 figuri. Rezultatele sunt publicate în 23 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: epidemiologie, virusologie.

Scopul lucrării: Determinarea şi evaluarea particularităţilor epidemiologice ale hepatitei virale C în grupurile cu risc sporit de infectare, întru optimizarea supravegherii epidemiologice (aspecte epidemiologice, virusologice şi de profilaxie).

Obiectivele studiului: -Studierea şi evaluarea nivelului morbidităţii prin hepatită virală C la persoanele din grupurile cu risc sporit de infectare prin determinarea seroprevalenţei; -Evidenţierea şi evaluarea particularităţilor epidemiologice ale hepatitei virale C la persoanele din grupurile cu risc sporit de infectare în dependenţă de gen, mediu de trai, zonă geografică, factori de risc; - Elaborarea propunerilor privind perfecţionarea sistemului de supraveghere epidemiologică a hepatitei virale C. Problema ştiinţifică soluţionată: Au fost evidenţiate nivelul morbidităţii şi particularităţile epidemiologice ale hepatitei virale C la persoanele din grupurile cu risc sporit de infectare din Republica Moldova. S-a stabilit o seroprevalenţă înaltă a HVC la pacienţii hemodializaţi, lucrătorii medicali de profil chirurgical şi utilizatorii de droguri intravenoase, apartenenţa la aceste grupuri constituind un factor de risc.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: În premieră au fost obţinute rezultate originale privind particularităţile epidemiologice ale hepatitei virale C în grupele cu risc sporit de infectare, cu elemente de epidemiologie moleculară şi stabilirea impactului social. În baza datelor obţinute va fi iniţiată perfecţionarea sistemului de supraveghere epidemiologică a hepatitei virale C.

Semnificaţia teoretică: În premieră rezultatele obţinute de autor au permis evidenţierea de noi particularităţi epidemiologice ale hepatitei virale C în dependenţă de gen, comportament, tratament, habitat şi genotip.

Valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele obţinute vor permite de a optimiza sistemul de supraveghere epidemiologică, prevenire a infectării şi răspândirii a hepatitei virale C. Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele ştiinţifice au fost folosite în elaborarea şi implementarea Programului Naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2012-2016.

Cuprins


1. EPIDEMIOLOGIA HEPATITEI VIRALE C ÎN GRUPURILE CU RISC SPORIT DE INFECTARE
 • 1.1 Epidemiologia hepatitei virale C
 • 1.2 Aspecte epidemiologice ale hepatitei virale C în grupurile cu risc sporit de infectare
 • 1.3 Genotipurile VHC și asocierea acestora cu căile de transmitere ale infecţiei și factorii de risc
 • 1.4 Impactul social al hepatitei virale C…
 • 1.5 Diagnosticul de laborator al hepatitei virale C
 • 1.6 Concluzii pe capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1 Materiale de studiu
 • 2.2 Metode de cercetare
 • 2.3 Concluzii la capitolul 2

3. EVALUAREA PARTICULARITĂȚILOR EPIDEMIOLOGICE ALE HVC LA PERSOANELE DIN GRUPURILE CU RISC SPORIT DE INFECTARE
 • 3.1 Evaluarea seroprevalenţei HVC la persoanele din grupurile cu risc sporit de infectare
 • 3.2 Evaluarea particularităţilor epidemiologice ale HVC la lucrătorii medicali
 • 3.3 Evaluarea particularităţilor epidemiologice ale HVC la pacienţii care efectuează tratament de hemodializă
 • 3.4 Evaluarea particularităţilor epidemiologice ale HVC la utilizatorii de droguri intravenoase
 • 3.5 Concluzii la capitolul 3

4. FACTORII DE RISC, GENOTIPURILE CIRCULANTE ȘI IMPACTUL SOCIAL AL HVC
 • 4.1 Studierea factorilor de risc pentru HVC
 • 4.2 Stabilirea genotipurilor circulante ale VHC în populaţia Republicii Moldova
 • 4.3 Evaluarea impactului social produs de infecţia cu virusul hepatitei C în baza indicatorului DALY
 • 4.4 Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI