Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Argumentarea patogenetică şi clinico-morfologică a tratamentului medico-chirurgical în hidatidoza pulmonară la copil


Autor: Stanislav Babuci
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.35 - Chirurgie pediatrică
Anul:2005
Consultant ştiinţific: Eva Gudumac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 octombrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română

Cuvinte Cheie

hidatidoză, plămâni, copii, diagnosticul, morfogeneza, tratament

Adnotare

În lucrare sunt prezentate o analiză complexă, multiplanică a observaţiilor clinice, imagistice, morfopatologice, de laborator şi rezultatele tratamentului medico-chirurgical a 150 pacienţi cu hidatidoză pulmonară în vârstă de 2 – 17 ani, investigaţi şi trataţi în Centrul Naţional Ştiinţificopractic de Chirurgie Pediatrică “Natalia Gheorghiu” al Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului al Ministerului Sănătăţii în perioada anilor 1997 – 2004.

Cu scop de definitivare a diagnosticului şi apreciere a terenului biologic al pacientului, în afară de unele explorări de rutină, au fost utilizate şi unele investigaţii paraclinice speciale, printre care evaluarea concentraţiei plasmatice a haptoglobinei, viteza de producere a oxidului nitric, concentraţia serică a ceruloplasminei, în scopul aprecierii rezistenţei nespecifice a organismului au fost determinaţi în serul sanguin factorul properdinic B şi factorii complementului C3 şi C4. Monitorizarea nivelului proteinelor fazei acute a inflamaţiei şi monooxidului de azot au permis nu numai de a aprecia evoluţia activităţii procesului inflamator la bolnavii cu hidatidoză, dar şi pot fi utilizate în complexul metodologic de apreciere a gravităţii bolii, aspectelor clinico-evolutive ale maladiei, asocierii complicaţiilor, evaluării eficacităţii tratamentului aplicat şi exodului maladiei. Analiza în dinamică a concentraţiei factorilor imunităţii umorale, interleukinelor IL-1β, Il-2, Il-8 a permis de a constata o corelare a concentraţiei lor cu intensitatea reacţiei inflamatorii locale şi a proceselor de apărare din cavitatea pleurală, fenomene defensive ce deţin un rol important în menţinerea activităţii funcţionale a plămânilor, ei pot servi ca markeri ai răspunsului inflamator local.

Rezultatele investigaţiile morfologice în cadrul chistului hidatic pulmonar la copil, ce deţin un rol major în ce priveşte concretizarea unor particularităţi clinico-evolutive ale maladiei în organismul în creştere, au permis de a conchide că morfogeneza în chistul hidatic pulmonar la copil este polimorfă. Studiul nostru recalifică valoarea controlului morfologic în depistarea modificărilor parenchimului perichistic. Rezultatele examenului morfopatologic permite elaborarea unui diagnostic precoce, a unei tactici medico-chirurgicale complexe ţinând cont de etapa clinicoevolutivă a bolii, de stadiul ciclului vital, localizarea larvochistului parazitar, complicaţia supraadăugată.

Utilizarea algoritmului de diagnostic elaborat, abordarea diferenţiată a tacticii medicochirurgicale în diferite forme clinico-evolutive ale chistului hidatic la copii de diversă vârstă, ţinând cont de aspectele patogenetice şi clinico-morfologice ale bolii, a permis de a obţine rezultate îmbucurătoare în 98,7 % cazuri, ponderea rezultatelor nesatisfăcătoare fiind de 1,3 %.

Cuprins


CAPITOLUL I Revista literaturii de specialitate
 • 1.1. Aspecte etiopatogenetice şi clinico-evolutive în maladia hidatică
 • 1.2. Concepte actuale în diagnosticul şi tratamentul medico-chirurgical în maladia hidatică

CAPITOLUL II Materiale şi metode de cercetare
 • 2.1. Caracteristica clinică a pacienţilor investigaţi
 • 2.2. Metode de investigare

CAPITOLUL III Rolul invesigaţiilor imagistice în diagnosticul şi prognozarea evoluţiei clinice a maladiei hidatice pulmonare la copil
 • 3.1. Rolul investigaţiilor imagistice în diagnosticul preoperator al chistului hidatic pulmonar la copil
 • 3.2. Imagistica în examenul postoperator al chistului hidatic pulmonar la copil

CAPITOLUL IV Rolul patogenetic al modificărilor homeostazice în diagnosticul şi pronosticul chistului hidatic pulmonar la copil în diferite perioade clinico-evolutive ale bolii
 • 4.1. Caracteristica clinico-evolutivă a unor mediatori inflamatori în chistul hidatic pulmonar la copil
 • 4.2. Nivelul de citokine proinflamatorii şi indicilor imunităţii umorale în exudatul pleural la bolnavii operaţi cu chist hidatic pulmonar

CAPITOLUL V Particularităţile clinico-morfologice ale chistului hidatic pulmonar la copil
 • 5.1. Aspecte morfologice în evoluţia larvochistului hidatic şi capsulei fibroase
 • 5.2. Caracteristica morfologică a parenchimului perichistic în cadrul diverselor forme clinico-evolutive al larvochistului hidatic pulmonar
 • 5.3. Unele aspecte clinico-morfologice privind aparatul vasculonervos şi microcirculator al plămânilor în chistul hidatic pulmonar la copil

CAPITOLUL VI Tactica medico-chirurgicală în hidatidoza pulmonară la copil
 • 6.1. Evaluarea unor agenţi cu efect scolicid în chirurgia chistului hidatic pulmonar la copil
 • 6.2. Tactica medico-chirurgicală şi rezultatele la distanţă în hidatidoza pulmonară la copil