Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / martie /

Aspecte medico-sociale ale sănătăţii elevilor


Autor: Galina Maistrenco
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Larisa Spinei
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 martie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 iunie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.60 Mb / în română

Cuvinte Cheie

starea de sănătate a elevilor, examene medicale, morbiditatea după adresabilitate, prevalenţa, grupe de sănătate, dezvoltarea fizică, adaptaţia, factorii de risc, familie

Adnotare

Teza este consacrată problemei protecţiei sănătăţii elevilor în condiţiile contemporane de restructurare cardinală a sistemului de învăţământ, situaţiei socio-economice din ţară, suprasolicitărilor psihoemoţionale în familie şi colectivităţile generaţiilor în creştere. În teză sunt expuse date noi despre starea sănătăţii elevilor pe o perioadă multianuală pe exemplu unui centru administrativ de proporţie cum este or. Chişinău. Au fost constatate parametrii dezvoltării fizice, stării funcţionale ale sistemului circulator, stării psihoemoţionale şi nivelul adaptaţiei elevilor la condiţiile contemporane de instruire şi viaţă. Datele obţinute au permis determinarea gradului de deviere de la nivelul optimal de funcţionare a organismului elevilor grupurilor principale de vârstă şi de a argumenta ştiinţific a complexului de măsuri profilactice.

Pentru prima dată a fost efectuată analiza epidemiologică a nivelului morbidităţii elevilor celor 5 raioane ale or. Chişinău după rezultatele examenelor medicale, prevalenţei, incidenţei după adresabilitate şi repartizarea elevilor după grupele de sănătate. Au fost evidenţiate modificările acestor indicatori, au fost determinate clasele dominante de patologie şi formele nozologice determinante. Autorul cantitativ a determinat probabilitatea modificării continue a indicatorilor care caracterizează starea de sănătate a elevilor şi a construit modelele matematice de pronosticare pentru aplicarea în activitatea organelor de conducere a învăţământului, municipiului şi sănătăţii publice întru organizarea de prevenţie.

Viziunea sistemică, volumul considerabil, analiza aprofundată multilaterală a rezultatelor obţinute a permis elaborarea unui complex de măsuri necesare, orientate spre asanarea şi promovarea sănătăţii tinerii generaţii în condiţiile actuale (contemporane).


Cuprins


CAPITOLUL I Particularităţile stării de sănătate a elevilor în raport cu factorii de risc socioigienici (analiză de sinteză a referinţelor bibliografice)

CAPITOLUL II Organizarea cercetării, materiale şi metode
 • 2.1 Organizarea cercetării
 • 2.2 Obiectele studiului
 • 2.3 Metodele de investigaţie
 • 2.4 Metodele de analiză matematică a rezultatelor obţinute
 • 2.5 Volumul lucrării

CAPITOLUL III Starea de sănătate a elevilor din instituţiile de învăţământ preuniversitar general din oraşul Chişinău
 • 3.1 Repartizarea elevilor după grupele de sănătate
 • 3.2 Evaluarea morbidităţii după rezultatele examinărilor medicale de bilanţ
 • 3.3 Evaluarea morbidităţii elevilor claselor mari după adresabilitate
 • 3.4 Aprecierea gradului de dezvoltare fizică

CAPITOLUL IV Adaptabilitatea copiilor şi rolul familiei în formarea sănătăţii
 • 4.1 Aprecierea posibilităţilor adaptive ale elevilor
 • 4.2 Caracteristica medico-socială a familiei ce educă copii şi rolul ei în formarea sănătăţii
 • 4.3 Estimarea factorilor de risc cu impact asupra sănătăţii elevilor

CAPITOLUL V Recomandări cu privire la păstrarea şi promovarea sănătăţii elevilor în instituţiile preuniversitare
 • 5.1 Educaţia pentru sănătate în şcoală
 • 5.2 Direcţiile şi conţinutul activităţii psihologului în şcoală
 • 5.3 Lucrul psihologului cu profesorul
 • 5.4 Metode de eliminare a insuccesului şcolar la elevi
 • 5.5 Lucrul psihoprofilactic cu elevii
 • 5.6 Lucrul psihoprofilactic cu părinţii