Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2004 / iulie /

Optimizarea tratamentului medico-chirurgical în afecţiunile septico-purulente acute la copil


Autor: Mohammed Abu Helal
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.35 - Chirurgie pediatrică
Anul:2004
Conducător ştiinţific: Eva Gudumac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 iulie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 octombrie 2004

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Cuvinte Cheie

SIRS, sepsis, sepsis sever, şoc septic, MOD, MOF, peritonită, osteomielită, pneumonie, copii

Adnotare

Studiul a fost efectuat asupra unui lot de 107 copii cu afecţiuni septico-purulente acute - peritonite generalizate, osteomielite hematogene şi supuraţii pleuro-pulmonare distructive, trataţi prin metode terapeutice şi chirurgicale în Centrul Naţional Ştiinţifico-practic de Chirurgie Pediatrică “Natalia Gheorghiu” în perioada 2001-2003, comparat cu un grup de control omogen de 100 de pacienţi selectaţi prin metoda randomizării stratificate din 216 copii cu patologii similare, investigaţi şi trataţi prin metode tradiţionale în aceiaşi clinică în perioada 1999-2001.

Metodele de explorare au inclus: examinarea clinică, teste de laborator, metode imagistice, examen microbiologic, teste biochimice speciale (pentru evaluarea endotoxicozei – concentraţia plasmatică în dinamică a peptidelor cu masă moleculară medie, substanţelor necrotice; pentru aprecierea etapei clinico-evolutive a procesului septico-purulent – reactanţii fazei acute – proteina C reactantă, haptoglobina, ceruloplasmina; pentru aprecierea rezistenţei nespecifice a organismului – factorii complementului C3 şi C4).

Rezultatele obţinute au permis aprecierea gradului de endotoxicoză, a reacţiei de fază acută şi reacţiei de răspuns inflamator sistemic la diferite afecţiuni septico-purulente, ceea ce s-a soldat cu elaborarea unui management medico-chirurgical diferenţiat, individualizat, în dependenţă de tipul afecţiunii, vârstă, terenul biologic al pacientului, aplicarea căruia a permis evoluţia spre vindecare a bolii la majoritatea bolnavilor, reducând mortalitatea până la 1,9%.

Cuprins


CAPITOLUL I. Revista literaturii
  • 1.1. Actualităţi în clasificarea şi etiopatogenia afecţiunilor septico-purulente acute la copil. 6
  • 1.2. Principiile de diagnostic şi tratament în afecţiunile septico-purulente la copil. 17

CAPITOLUL II. Material şi metode
  • 2.1. Caracteristica clinică a bolnavilor investigaţi. 26
  • 2.2. Metode de investigare a bolnavilor cu afecţiuni chirurgicale septico-purulente acute. 5

CAPITOLUL III. Valoarea investigaţiilor paraclinice în diagnosticul şi prognozarea evoluţiei clinice a afecţiunilor septico-purulente acute şi a complicaţiilor lor la copii
  • 3.1. Rolul investigaţiilor imagistice în diagnosticul şi evaluarea tratamentului afecţiunilor septico-purulente acute la copil. 39
  • 3.2. Valoarea pronostică a concentraţiei peptidelor cu masă moleculară medie şi a substanţelor necrotice în aprecierea gradului de endotoxicoză la copiii cu afecţiuni septico-purulente acute 48
  • 3.3. Rolul reactanţilor fazei acute în patogenia afecţiunilor septico-purulente acute la copii. 51
  • 3.4. Rolul germenilor gram-pozitivi şi gram-negativi în patogenia afecţiunilor septico-purulente acute la copil. 59

CAPITOLUL IV. Managementul medico-chirurgical al afecţiunilor septico-purulente acute la copil