Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Hepatita cronică C şi funcţia glandei tiroide


Autor: Mukhtar Abdulelah Saeid Al-Shargabi
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
Anul:2004
Conducător ştiinţific: Vlada-Tatiana Dumbrava
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Zinaida Anestiadi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 septembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 octombrie 2004

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

hepatită cronică, hepatita cronică virală C, hipertiroidie, hipotiroidie, eutiroidie, tiroidita autoimună, sindromul de citoliză, sindromul de colestază, sindromul imuno-inflamator, anticorpi către peroxidază, anticorpi antitireoglobulină, manifestări extrahepatice.

Adnotare

Au fost examinaţi 107 pacienţi cu hepatită cronică virală C (HCVC) din Republica Moldova şi 50 bolnavi cu HCVC din Republica Yemen. Toţi pacienţii au fost supuşi examenului clinic – s-au efectuat investigaţiile paraclinice care reflectă sindroamele de laborator de bază ce caracterizează starea funcţională a ficatului, a fost apreciat statutul imun la pacienţii cu diferită funcţie a glandei tiroide (eutiroidie, hipertiroidie, hipotiroidie) şi în dependenţă de prezenţa sau absenţa anticorpilor tiroidieni (antitireoglobulină şi antitireoperoxidază). S-a constatat că la 41-44% dintre bolnavii cu HCVC este prezentă disfuncţia tiroidiană: hipertiroidia în – 23-24% şi hipotiroidia – în 18-20% din cazuri. Hepatomegalia, splenomegalia, dereglările de somn, artralgiile, vasculita hemoragică erau mai frecvente la bolnavii cu HCVC cu disfuncţie tiroidiană. În comparaţie cu pacienţii din Republica Moldova, la bolnavii din Republica Yemen este mai evidentă dependenţa expresivităţii sindroamelor de citoliză şi colestază de funcţia glandei tiroide. Astfel, în lotul de pacienţi din Republica Yemen activitatea ALAT şi ASAT este mai înaltă în hipertiroidie, versus hipotiroidie şi eutiroidie, iar fosfataza alcalină, bilirubina totală şi cea indirectă sunt maximale în hipotiroidie. La bolnavii cu HCVC din Republica Moldova activitatea GGTP atinge cote maxime în hipertiroidie. Indiferent de zona geografică, în HCVC creşte nivelul IgA, IgM, IgG şi CIC versus grupul de control. Se apreciază dependenţa concentraţiei IgA şi IgG de statutul tiroidian. Pentru pacienţii din Republica Moldova este caracteristică creşterea limfocitelor T totale, pe când la persoanele cu HCVC din Republica Yemen, mai cu seamă în hiperfuncţie tiroidiană, acest indice era mai scăzut în versus controlul. Cele mai înalte concentraţii de limfocite T-teofilinsensibile la bolnavii din Republica Moldova s-au apreciat în hipotiroidie. În grupul din Republica Yemen nivelul limfocitelor T active era mai redus în hipertiroidie, iar cel al limfocitelor T-teofilinrezistente a scăzut în hipo- şi în hipertiroidie. Titre crescute de anticorpi antitireoglobulinici (ATTG) s-au constatat la 18% dintre bolnavii cu HCVC din Republica Moldova şi la 16% bolnavi din Republica Yemen, iar anticorpi antitireoperoxidază (APO) – la 40% şi 16% respectiv. S-a stabilit o dependenţă a expresivităţii sindroamelor de afectare hepatică de prezenţa sau absenţa anticorpilor APO. La bolnavii APO+ din Republica Moldova este mai înalt nivelul ALAT, LDH, al bilirubinei directe, FA, IgG versus la pacienţii APO-. În grupul din Republica Yemen, în prezenţa titrelor crescute de APO, creşte bilirubina totală şi fracţiile ei, IgA, OgM, IgG, limfocitele T teofilinrezistente versus bolnavii APO-. În scopul diagnosticării precoce a dereglărilor tiroidiene autoimune, pentru o tactică diferenţiată în administrarea tratamentului antiviral este necesar a investiga statutul tiroidian la pacienţii cu HCVC.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Revista literaturii
 • 1.1 Aspecte contemporane ale hepatitei cronice virale C
 • 1.2 Importanţa biomedicală a hormonilor tiroidieni
 • 1.3 Ficatul şi metabolismul hormonilor tiroidieni
 • 1.4 Hepatita cronică virală C şi funcţia glandei tiroide

CAPITOLUL 2. Material şi metode de cercetare
 • 2.1 Metode clinice
 • 2.2 Metode de cercetare folosite în loturile studiate

CAPITOLUL 3. Caracteristica clinică a pacienţilor cu hepatită cronică virală C cu diferit statut tiroidian
 • 3.1 Aspecte clinice ale pacienţilor cu hepatită cronică virală C din Republica Moldova
 • 3.2 Particularităţi ale simptomatologiei clinice la pacienţii cu hepatită cronică virală C din Republica Yemen

CAPITOLUL 4. Caracteristica sindroamelor patologice hepatice şi de laborator la pacienţii cu hepatită cronică virală tip C cu diferită funcţie a glandei tiroide
 • 4.1 Caracteristica sindroamelor de citoliză, colestază şi hepatopriv la pacienţii cu hepatită cronică C din Republica Moldova
 • 4.2 Particularităţile markerilor de citolitiză, colestază şi de sinteză hepatică la pacienţii cu hepatită cronică C din Republica Yemen
 • 4.3 Aprecierea statutului imun umoral şi celular la bolnavii cu hepatită cronică virală C cu diferită funcţie a glandei tiroide din Republica Moldova
 • 4.4 Parametrii sindromului imunoinflamator în funcţie de statutul tiroidian la pacienţii cu hepatită cronică tip C din Republica Yemen

CAPITOLUL 5. Statutul tiroidian la pacienţii cu hepatită cronică C
 • 5.1 Nivelul hormonilor tiroidieni la pacienţii cu hepatită cronică virală tip C din Republica Moldova
 • 5.2 Markerii afectării autoimune a glandei tiroide la pacienţii cu hepatită cronică virală C cu diferită funcţie tiroidiană din Republicii Moldova
 • 5.3 Evaluarea statutului tiroidian şi particularităţile anticorpilor tiroidieni la bolnavii cu hepatită cronică C cu diferit statut tiroidian din Republica Yemen

CAPITOUL 6. Interrelaţii dintre starea funcţională hepatică şi statutul tiroidian la pacienţii cu hepatită cronică virală tip C din Republica Moldova şi din Republica Yemen