Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / iulie /

Examinarea clinico-biochimică a gradului de inoxicaţie la bolnavii cu turbeculoză şi bronhopatii nespecifice


Autor: Adriana Niguleanu
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.26 - Ftiziopneumologie
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Valeriu Djugostran
doctor habilitat, profesor cercetător, Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
Consultant ştiinţific: Serghei Ghindă
doctor habilitat, profesor cercetător, Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 iulie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 septembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Cuvinte Cheie

tuberculoză pulmonară, maladii pulmonare nontuberculoase, intoxicaţia endogenă, moleculele medii, indicii leucocitari ai intoxicaţiei, reactivitatea imună şi rezistenţa naturală a organismului, activitatea fagocitară a leucocitelor, tratament

Adnotare

Prin examenul prospectiv şi complex (clinic, biochimic, imunologic, bacteriologic, radiologic şi instrumental) al 422 pacienţi cu diferite forme de tuberculoză pulmonară şi maladii pulmonare nespecifice în vârsta de 17-69 ani au fost studiate particularităţile sindromului de intoxicaţie endogenă. Lotul de comparaţie a constituit 71 persoane practic sănătoase.

A fost perfecţionată şi aplicată în practică metoda de determinare a intoxicaţiei endogene prin aprecierea spectrofotometrică a moleculelor medii în diferite lichide biologice şi indexul integral simplificat al intoxicaţiei (aria sub curba spectrofotometrică). Metoda dată este obiectivă, cantitativă şi mai sensibilă în comparaţie cu indicii leucocitari şi alţi parametri clinici şi de laborator.

Administrarea perorală a Izoniazidei în schemele DOTS (lotul referinţă) a fost înlocută cu cea endolimfatică regională indirectă (lotul bază). Rezultatele monitoringului parametrilor intoxicaţiei au relatat că la bolnavii cu tuberculoză pulmonară infiltrativă la finele fazei intensive de tratament nivelul moleculelor medii scade, însă nu atinge valori fiziologice. Aceste date argumentează necesitatea administrării, concomitent cu chimiopreparatele antituberculoase, a programului detoxifiant (a enterosorbţiei - metodei efective şi accesibile).

În tuberculoza pulmonară infiltrativă (lotul bază) asocierea administrării limfotrope a izoniazidei la schemele DOTS asigură efect terapeutic mai înalt – veridic creşte frecvenţa resorbţiei infiltraţiei pulmonare şi închiderii cavităţilor de distrucţie fără cicatricii reziduale. Acest rezultat se obţine datorită sanării şi normalizării funcţiilor formaţiunilor sistemului limfatic şi intensificării transportului interstiţial-umoral.

Analiza valorilor obţinute ale ariei şi extensiilor moleculelor medii în bronhopneumopatii nespecifice, cancer şi tuberculoza pulmonară a demonstrat inposibilitatea diagnosticului diferenţial al acestor maladii. Astfel, specificitatea testului studiat este joasă, sensibilitatea fiind vădită.

S-au demonstrat, însă, diferenţe semnificative ale acestor indici în astmul bronşic, bronşită mucopurulentă şi boala bronşiectatică, iar în astmul bronşic concentraţia sporită a moleculelor medii argumentează necesitatea administrării tratamentului detoxifiant intensiv.

În tuberculoza pulmonară nivelul moleculelor medii reflectă expersivitatea intoxicaţiei endogene, starea reactivităţii imune şi rezistenţei naturale a organismului. S-a estimat că concentraţiile joase de molecule medii corespund indicilor normali ai rezistenţei naturale şi reactivităţii imunologice; nivelul mediu de molecule medii (21,5u.c.) activează aceste forţe de protecţie a organismului, iar nivelul maximal (25,2u.c.) - inhibă rezistenţa naturală şi reactivitatea imunologică. În baza analizei statistice de corelaţie şi regresie a MM şi indicilor imunologici au fost propuse ecuaţii pentru calcularea valorilr TTBL, numărului şi indicelui fagocitar cu exactitatea 0,2- 2,4%.