Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tratamentul microneurochirurgical al anevrismelor saculare de circulaţie anterioară a poligonului Willis


Autor: Andronachi Victor
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.28 - Neurochirurgie
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Grigore Zapuhlih
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Neurologie si Neurochirurgie

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 noiembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document6.80 Mb / în română

Teza

CZU 616.33 - 007.64 - 089

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
164 pagini


Cuvinte Cheie

anevrism cerebral, tehnică microneurochirurgicală, abord supraorbital „keyhole”, complicații postoperatorii

Adnotare

Teza este expusă pe 140 pagini, fiind compusă din introducere, 5 capitole, sinteza rezultatelor obținute, concluzii, recomandări practice şi bibliografie din 220 titluri. Materialul ilustrativ include 17 tabele, 37 figuri, 17 formule și 5 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 17 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: neurochirurgie 321.21, afecţiunile vasculare ale sistemului nervos central.

Scopul tezei: Studiul particularităților clinice, imagistice și al strategiilor curente de tratament chirurgical al anevrismelor saculare de circulaţie anterioară a poligonului Willis, în contextul implementării tehnicii minim invazive „keyhole” supraorbital.

Obiectivele de bază ale lucrării: Evaluarea manifestărilor clinice, investigațiilor instrumentale și imagistice, în vederea stabilirii posibilităților de eficientizare a algoritmului de diagnostic al anevrismelor cerebrale. Studiul și implementarea în practica neurochirurgicală a tratamentului minim invaziv al anevrismelor saculare de circulație anterioară a poligonului Willis, prin abord “keyhole” supraorbital. Evaluarea posibilităților de expunere chirurgicală a vaselor circulației anterioare a poligonului Willis, prin abordul „keyhole”, supraorbital, comparativ cu cele clasice. Analiza rezultatelor tratamentului chirurgical al pacienților cu anevrisme saculare de circulație cerebrală anterioară în funcție de abordul utilizat. Constatarea riscului apariției complicațiilor intra- și postoperatorii la pacienții operați cu anevrisme de circulație anterioară, în funcție de abordul cranian utilizat.

Noutatea și originalitatea științifică: S-au efectuat cercetări științifice orientate spre determinarea eficacității abordării minim invazive, pentru optimizarea rezultatelor tratamentului chirurgical al pacienților cu anevrisme saculare de circulație anterioară a poligonului Willis.

Problema științifică soluționată în teză: Acest studiu a demonstrat eficiența metodei minim invazive de tratament chirurgical al pacienţilor cu anevrisme saculare de circulaţie anterioară a poligonului Willis, cu un risc de complicații intra- și postoperatorii evident scăzut, în comparație cu abordurile clasice utilizate. Aceasta presupune utilizarea eficientă a datelor, obținute prin metode moderne de imagistică a sistemului vascular cerebral la etapa planificării operației; utilizarea metodelor eficiente de relaxare cerebrala, a microscopului chirurgical și a principiilor minim invazive de tratament chirurgical.

Semnificația teoretică: Rezultatele obținute vin să completeze principiile teoretice de reperaj și planificare preoperatorie a abordului chirurgical, pentru cliparea anevrismului cerebral. Acestea vin în concordanță cu principiile de cercetare internaționale și conceptul actual al managementului anevrismelor cerebrale. Evidențierea diferitor dificultăți, eșecuri, complicații în conduita pacientului cu anevrism cerebral au fost utilizate prioritar la inițierea acțiunilor de profilaxie a acestora.

Valoarea aplicativă a lucrării: Actualizarea algoritmului de conduită a pacientului cu HSA, în concordanță cu implementarea metodelor noi de diagnostic, au sporit eficiența acestuia, iar datele obținute au permis o planificare și un reperaj preoperator mai precis, permițând, cu siguranță, utilizarea metodelor minim invazive de tratament al anevrismelor cerebrale supratentoriale.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele tratamentului microneurochirurgical al anevrismelor cerebrale, supratentoriale prin metoda minimal invazivă ”keyhole” sunt implementate în activitatea cotidiană a Secției de Neurochirurgie Vasculară a Institutului de Neurologie și Neurochirurgie din Republica Moldova. Postulatele de baza sunt incluse în programul de instruire la catedra de neurochirurgie a IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ” Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL DIAGNOSTICULUI ȘI TRATAMENTULUI CHIRURGICAL AL ANEVRISMELOR SACULARE DE CICULAŢIE ANTERIOARĂ A POLIGONULUI WILLIS
 • 1.1. Definiția și problema anevrismelor cerebrale în aspect istoric
 • 1.2. Epidemiologia anevrismelor cerebrale în structura HSA nontraumatice
 • 1.3. Factorii de risc pentru erupția de anevrism și HSA anevrismală
 • 1.4. Diagnosticul modern al anevrismelor cerebrale
 • 1.5.Tratamentul chirurgical al anevrismelor cerebrale
 • 1.6. Particularităţile tratamentului chirurgical, minim invaziv al anevrismelor
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. CARACTERISTICA CERCETĂRILOR CLINICE. METODELE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a lotului de studiu
 • 2.2. Metode de investigaţie
 • 2.3. Metode de tratament
 • 2.4. Prelucrarea matematico-statistică a materialului
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. DIAGNOSTICUL ANEVRISMELOR SACULARE DE CIRCULAȚIE ANTERIOARĂ A POLIGONULUI WILLIS
 • 3.1. Manifestări clinice
 • 3.2. Examenul instrumental
 • 3.3. Metode imagistice de explorare
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL ANEVRISMELOR SACULARE DE CIRCULAȚIE ANTERIOARĂ A POLIGONULUI WILLIS
 • 4.1. Indicații pentru operație, ”timing”-ul operației
 • 4.2. Particularităţile neuroanesteziei în operațiile pentru clipare de anevrism cerebral
 • 4.3. Particularităţile intervenţiilor microneurochirurgicale
 • 4.4. Evaluarea comparativă a expunerii chirurgicale pentru abordurile utilizate
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

5. REZULTATELE TRATAMENTULUI CHIRURGICALAL ANEVRISMELOR SACULARE DE CIRCULAȚIE ANTERIOARĂ A POLIGONULUI WILLIS
 • 5.1. Analiza rezultatelor obținute
 • 5.2. Complicațiile tratamentului chirurgical al anevrismelor cerebrale
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5

SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE