Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14.00.28 – Neurochirurgie


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Medicină

Formula specialităţii
Neurochirurgia este specialitatea chirurgicală care se referă la studiu, investigaţie, activitate profesională, prevenire, diagnostic şi tratament a afectiunilor organice şi funcţionale ale sistemului nervos central, periferic şi vegetativ, precum şi a tunicilor şi anexelor sale şi a tuturor funcţiilor efectuate de acesta, indiferent de etiologia şi fiziopatologia afectării sau de vîrsta pacientului.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 14.00.28 necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente: anatomie patologică, fiziologie patologică, neurologia, otorinilarigologia, oftalmologia, chirurgia, traumatologia şi ortopedia, anesteziologia şi reanimaţia, radiodiagnosticul şi radioterapia, chimioterapie şi antibiotice, fizioterapie şi acupunctură, farmacologie clinică, precum şi celor complementare biofizică, biologie moleculară, biochimie, fiziologia omului şi animalelor. Totuşi pentru neurochirurgie nu sunt atât de importante metodele disciplinelor enumerate, cât eficienţa utilizării lor, caracteristica manifestărilor clinice ale maladiilor chirurgicale în paralel cu utilizarea metodelor disciplinelor menţionate şi, de asemenea, necesitatea lor în verificarea diagnosticului maladiilor neurochirurgicale.

Problemele legate de tratamentul maladiilor urechii, gâtului, nasului prin metode chirurgicale se referă la specialitatea „Otorinolaringologie”.

Problemele ce ţin de tratamentul chirurgical al organelor văzului se încadrează în specialitatea „Oftalmologie”.

Tratamentul maladiilor oncologice, ce necesită utilizarea metodelor chirurgicale, cât şi a celor terapeutice, se referă la specialitatea „Oncologie şi radioterapie”.

Tratamentul chirurgical al regiunii maxilofaciale ţine de domeniul specialităţii „Stomatologie (şi chirurgia maxilofacială)”.

Cercetarea proceselor tratamentului chirurgical al deformărilor congenitale şi dobândite ale aparatului locomotor şi, de asemenea, a maladiilor scheletului, oaselor şi articulaţiilor, se referă la specialitatea „Ortopedie şi traumatologie”.

Specialitatea „Neurochirurgie” spre deosebire de specialitatea „Neurologie” examinează problemele metodelor chirurgicale de tratare a sistemului nervos central şi periferic.

Tezele de doctorat, postulatele şi concluziile cărora sunt de orientare metodico-organizatorică se expediază pentru susţinere în consiliul specializat la specialitatea: 14.00.33-Sănătate publică şi management.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii „Chirurgie” cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Zapuhlîh Gr., dhşm, prof. univ. Şef catedră neurochirurgie USMF „Nicolae Testemiţanu”, Bajurea A., dşm., conf.univ. catedră neurochirurgie USMF „Nicolae Testemiţanu”,

Recenzentii:

  1. Timirgaz V. Dhşm., conf. Univ. catedră neurochirurgie USMF „Nicolae Testemiţanu”