Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2004 / iunie /

Laseromagnetoterapia în tratamentul complex al prostatitei cronice nespecifice


Autor: Ruslan Ţurcanu
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.40 - Urologie
Anul:2004
Conducător ştiinţific: Mihai Bârsan
doctor
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 iunie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 octombrie 2004

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Cuvinte Cheie

prostatită cronică, laseromagnetoterapie, index fosfatic, fosfatază acidă, fosfataza alcalină, elastaza, lizozima

Adnotare

Studiul a fost axat pe analiza comparativă a rezultatelor tratamentului pacienţilor cu PC nespecifică, cărora li s – a aplicat tratament medicamentos complex şi LMT sau tratament medicamentos complex şi FT.

Analiza rezultatelor şi factorilor de influenţă a eficacităţii tratamentului a fost efectuată atât în baza investigaţiilor clinice şi paraclinice aprobate în practica clinică, cât şi în baza rezultatelor investigaţiilor biochimice a SP cu determinarea următorilor parametri biochimici: pH, PT, FAT, FATD, FATI, FA, IF, E, ArAB, ArC, Lz, β-G, CG, NAD , T şi α1AT.

Scopul lucrării a fost evaluarea efectului LMT în tratamentul complex al PC nespecifice şi studierea perspectivei de a folosi determinarea parametrilor biochimici în SP pentru diagnosticul inflamaţiei prostatei şi controlul eficacităţii tratamentului aplicat.

Sub observaţie s – au aflat 258 indivizi, cu limitele de vârstă fiind între 18 – 55 ani şi media 33,7 ani, iar durata procesului inflamator din prostată a fost de la primar depistată până la o vechime de 15 ani, în medie – 3 ani. Majoritatea pacienţilor (78,3%) au fost de vârstă tânără – 20 – 40 ani şi cu durata patologiei – de 1 – 3 ani (36,8%).

Analiză integrală a evoluţiei semnelor clinice şi paraclinice a constatat că, eficacitatea tratamentului a fost statistic mai înaltă la pacienţii cărora li s – a aplicat laseromagnetoterapie (χ2=15,1; p<0,002), această diferenţă este evidentă în gradele înalte de eficacitate; efect moderat şi satisfăcător s – a observat la 79,2% (87) pacienţi din lotul I şi la 59,3% (35) pacienţi din lotul II. În special tratamentul combinat cu laseromagnetoterapie a acţionat pozitiv asupra sindromului dolor, ca urmare regresia sindromului dolor a fost cu 33,7% mai înaltă în lotul I, comparativ cu lotul II (χ2=21,0; p<0,001). De asemenea,.s – a constatat o eficacitate mai înaltă în restabilirea funcţiei sexuale la pacienţii din lotul I. Pe de altă parte nu s – a fixat diferenţă statistic semnificativă dintre lotui în involuţia semnelor clinice a uretritei (χ 2=2,6; p<0,6) şi dereglărilor de micţie (χ 2=3,2; p<0,5). Totodată, în baza studiului efectuat, s – au stabilit factorii ce influenţează rezultatele tratamentului PC nespecifice: vârsta pacientului, androgenizarea şi schimbarile patomorfologice iniţiale a prostatei. Aceşti factor acţionează similar în ambele loturi în modul următor: androgenizarea înaltă a prostatei şi vârsta tânără (X2=18,8; p<0,02) cresc eficacitatea tratamentului, iar modificările patomorfologice din prostată (X2=8,2; p<0,005) reduc eficacitatea tratamentului.

De asemenea, investigaţiile biochimice a SP au constatat modificări statistic semnificative sub acţiunea procesului inflamator din prostată a valorilor următorilor parametri biochimici: pH, FAT, FATD, FATI, FA, IF, E, ArAB şi Lz. Determinarea modificărilor aceştor indici s – a dovedit a fi utili atât pentru diagnosticul inflamaţiei din prostată, cât şi pentru stabilirea gradului de alterare a funcţiei secretorie a prostatei şi controlul eficacităţii tratamentului.

Cuprins


CAPITOLUL I. Revista literaturii
  • 1.1.Tratamentul complex al prostatitei cronice nespecifice
  • 1.2.Aplicarea laseromagnetoterapiei în tratamentul complex al prostatitei cronice nespecifice
  • 1.3.Modificările biochimice din secretul prostatic cauzate de inflamaţia prostatei şi importanţa lor diagnostică

CAPITOLUL II. Caracteristica generală a cazurilor clinice. metodele de investigaţie şi tratament a pacienţilor cu prostatită cronică nespecifică
  • 2.1.Caracteristica generală a pacienţilor şi metodele de investigaţie aplicate pentru diagnosticul procesului inflamator din prostată
  • 2.2.Investigaţii biochimice folosite pentru examinarea secretului prostati
  • 2.3.Metodele de tratament aplicate la pacienţii cu prostatită cronică nespecifică

CAPITOLUL III. Aspectul clinic al prostatitei cronice nespecifice şi evaluarea diagnostică a modificărilor biochimice din secretul prostatei
  • 3.1.Rezultatele investigaţiilor clinice şi paraclinice a pacienţilor cu prostatită cronică nespecifică
  • 3.2.Valoarea diagnostică a modificărilor biochimice din secretul prostatei cauzate de inflamaţia prostatei

CAPITOLUL IV. Rezultatele tratamentului complex al prostatitei cronice nespecifice şi factorii de influenţă ai eficacitaţii tratamentului
  • 4.1.Rezultatele tratamentului complex al prostatitei cronice nespecifice
  • 4.2. Factorii de influenţă ai eficacităţii tratamentului complex al prostatitei cronice nespecifice