Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Principii contemporane de tratament al anemiilor aplastice la copii


Autor: Valentin Ţurea
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.09 - Pediatrie
Anul:2004
Consultant ştiinţific: Alexei Mascian
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 septembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 octombrie 2004

Autoreferat

Adobe PDF document0.71 Mb / în română

Adnotare

Studiul efectuat a permis de a aprecia şi a propune 4 programe de terapie a anemiilor hemosu vizaţi terapia hormonală cu glucocorticoizi şi splenectomia dezolan pii cercetaţi – răspuns pozitiv la tratament suprave program de terapie a fost utilizată la 68 de pacienţi. monote formă m apreciate sunt apreciate ca 50,0 ± 6,7. erm menţine nivelul terapeutic necesar dar şi de a evita toxicitatea, dependenţa ciclosporinului şi a perm isiunea maladiei la un număr mai mare de pacienţi (58,9%) şi de a prepara anizmul de acţiune diferit medica ATG/A copii cu AA, iar supraveţuirea acturială, evaluată pentru acest grup de bolnavi la durata de 5 program tatea de administrate precoce a CsA şi a aplastice la copii. Selectaţi după criteriile Camitta 191 de pacienţi în conformitate cu gradul de presie (reducerea numărului de granulocite, reticulocite şi trombocite) au fost di în 3 forme a AA moderată, gravă şi severă.

Administrate după modelul clasic în lotul de 55 de pacienţi, din ei la 28 a fost efectuată exereza lienală, au constatat cele mai te rezultate terapeutice din tot numărul de co şi instalarea parametrilor remisiunii maladiei s-au înregistrat la 14 copii (25,5%), iar ţuirea acturială estimată pentru 5 ani a constituit 23,6%.

Monoterapia cu ciclosporină A ca Efectul terapeutic în acest lot de copii a fost înregistrat la 33 (48,5%); cea mai favorabilă rapie fiind pentru formele moderate ale terapiei – 47,1 în formă gravă şi 81,3% în oderată. Şansele de supraveţuire de durată sunt detinarea sistematică a concentraţiei CsA în plazma sîngelui a permis nunumai de a alte reacţii nedorite ale preparatului.

Asocierea ciclosporinei A cu terapia imunosupresivă de tip antitimocitar/antilimfocitar is de a atinge rem asigura un răspuns curativ mai calitativ şi de o durată mai mare. Constatarea eficacităţii telor antilimfocitare ca a 2 linie de terapie a demonstrat mec a acestor remedii şi a argumentat necesitatea de combinare a acestor preparate mentoase.

De un succes redutabil sa bucurat suplimentarea regimului de terapie CsA + LG cu factori de creştere – eficacitatea acestui program a fost estimată la 93,1% de ani a constituit 93,1±4,7%.

Studiul dat şi analiza afectărilor infecţioase la copii cu AA au influenţat selecţia ului de terapie şi au demonstrat necesi preparatelor antilimfocitare în condiţiile infecţiilor bacteriene şi micotice. Factorii de creştere G – CST, GM – CSF „ condiţionează” celulele hematopoitece şi instalează un răspuns citar rapid.

De val granulo oare sunt fenomenele constatate sau descoperite în acest studiu – stabilirea acestor i majorat de factoril suprave te fi preconizată cu probabilitatea de 83,3%, iar decesul - în răspunsului pozitiv la terapia efectuată este o condiţie incontestabilă pentru supraveţuirea pacienţi, păstratea platzdarmului hematopoietic, exprimat prin numărma granulocite şi trombocite, este graniţa răspunsului pozitiv la terapie, iar analiza statistică a or esenţiali ai maladiei demonstrează semnificaţia lor în pronosticul maladiei – ţuirea pacienţilor poa 100% cazuri.


Cuprins


CAPITOLUL I. Revista literaturii
 • 1.1. Definiţia maladiei, clasificarea şi unele repere etiologice
 • 1.2. Fiziologia patologică şi epidemiologia AA
 • 1.3. Simptomele clinice, diagnosticul şi criteriile de gravitate a AA
 • 1.4 Tratamentul anemiilor aplastice dobândite

CAPITOLUL II. Materialul şi metodele investigaţionale aplicate
 • 2.1. Metodele de cercetare
 • 2.2. Criteriile diagnosticului de anemie aplastică dobândită
 • 2.3. Determinarea gravităţii aplaziei
 • 2.4. Caracteristicele clinico-statutare ale bolnavilor înrolaţi în studiu de observare subcurativă
 • 2.5. Scenariul de desfăşurare al studiului

CAPITOLUL III. Criterii de departajare a hemodepresiilor la copii
 • 3.1. Criteriile diagnosticului evolutiv al anemiei aplastice Fanconi
 • 3.2. Debutul hipocelular (hipoplastic) al leucemiei limfoblastice acute
 • 3.3. Estimarea diagnostică şi clinică a hemoglobinuriei paroxistice nocturne
 • 3.4. Anemia Fanconi ca entitate nozologică
 • 3.5. Tratamentul anemiei Fanconi
 • 3.6. Rezultatele cercetărilor proprii în studiul anemiei Fanconi

CAPITOLUL IV. Rezultatele terapiei hormonale şi a splenectomiei la bolnavii cu anemii aplastice dobândite
 • 4.1.Monitoringul clinic şi de laborator al bolnavilor în confirmarea diagnosticului, timpul tratamentului cu prednisolon + splenectomie
 • 4.2. Rezultatele terapiei cu prednisolon şi prednisolon + splenectomie

CAPITOLUL V. Rezultatele monoterapiei cu ciclosporina A
 • 5.1. Protocolul terapiei cu ciclosporina A
 • 5.2. Monitoringul clinic şi de laborator al bolnavilor în perioada tratamentului cu CsA
 • 5.3. Rezultatele monoterapiei cu ciclosporină A
 • 5.4. Recidivele anemiei aplastice, inclusiv după tratamentul reuşit cu CsA 5
 • 5.5. Complicaţiile terapiei cu Ciclosporina A

CAPITOLUL VI. Rezultatele terapiei imunosupresive cu globuline antitmocitare/antilimfocitare şi ciclosporină A
 • 6.1. Protocolul terapiei cu globulină antitimocitară/antilimfocitară
 • 6.2.Terapia intensivă “de suport” în tratamentul cu ATG/ALG al anemiilor aplastice
 • 6.3. Rezultatele terapiei cu ATG/ALG
 • 6.4. Eficienţa curei repetate de globulină antitmocitară/antilimfocitară
 • 6.5. Testarea globulinei antitimocitare/antilimfocitare ca a doua linie de terapie
 • 6.6. Estimarea eficacităţii diferitor preparate antitmocitare/antilimfocitare
 • 6.7. Analiza factorilor de prognozare a evoluţiei AA în grupul de copii ce s-au tratat cu ATG /ALG + CsA

CAPITOLUL VII. Terapia imunosupresivă combinată cu globuline antitimocitare / antilimfocitare + CsA în asociere cu factori de creştere
 • 7.1. Evaluarea clinică şi de laborator
 • 7.2.Rezultatele tratamentului imunosupresiv combinat în asociere cu factori de ceştere
 • 7.3. Examenul cariotipului celular al măduvei osoase la bolnavii intraţi în remisiune
 • 7.4. Utilizarea factorilor de creştere (GM-CSF) după cura cu ATG/ALG+CsA+G-CSF
 • 7.5.Analiza factorilor de prognozare a răspunsului pozitiv la tratamentul cu CsA +ATG/ALG +G-CSF
 • 7.6. Examenul analitic al complicaţiilor şi a cauzelor de mortalitate printre copiii cu anemie aplastică