Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Estimarea factorilor de risc în evoluţia sarcinii şi naşterii la gravidele cu valvulopatii mitrale reumatismale


Autor: Stepan Ecaterina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Anatol Serbenco
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Mamei si Copilului
Consultant ştiinţific: Aurel Grosu
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul Mamei si Copilului

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 decembrie 2014 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 aprilie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document1.25 Mb / în română

Teza

CZU 618.3+616.1-022.77-008

Adobe PDF document 4.35 Mb / în română
159 pagini


Cuvinte Cheie

gravide, valvulopatie mitrală reumatismală, factori de risc, complicaţii materne şi fetale în sarcină şi naştere, hemodinamică centrală, peptidă natriuretică.

Adnotare

Structura tezei: lucrarea este expusă pe 128 de pagini de text imprimat, constă din introducere, 5 capitole, concluzii generale, recomandări practice, rezumat în limbile română, rusă, engleză şi indice bibliografic cu 171 de referinţe; include 14 figuri, 18 tabele şi 2 anexe. Rezultatele obţinute au fost publicate în 16 lucrări ştiinţifice, inclusiv 3 fără coautori, 9 articole în reviste naţionale şi 2 articole în culegeri internaţionale.

Domeniul de studiu: medicina. Scopul lucrării constă în estimarea factorilor de risc în dezvoltarea complicaţiilor materne şi fetale în sarcină şi naştere la gravidele cu valvulopatii mitrale reumatismale, în baza studiului stării funcţionale a hemodinamicii centrale şi a peptidei natriuretice, în elaborarea unui algoritm de conduită direcţionat spre diminuarea morbidităţii şi mortalităţii materne şi perinatale.

Obiectivele lucrării au fost: studiul particularităţilor evoluţiei clinice a sarcinii, travaliului, perioadelor post-partum şi neonatală precoce; estimarea factorilor de risc şi determinarea criteriilor de prognostic în dezvoltarea complicaţiilor materne şi fetale în sarcină şi naştere; constatarea rezervelor rezervelor funcţionale ale sistemelor cardiovascular, utero-placentar şi feto-placentar; studierea valorilor peptidei natriuretice cerebrale şi a particularităţilor profilului hormonal placentar, determinate proteinele specifice “zonei de gestaţie”; studiul modificărilor patomorfologice ale placentei şi prognosticul insuficienţei placentare; elaborarea algoritmului privind riscul dezvoltării complicaţiilor cardiace materne în sarcină.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Au fost clinic determinaţi factorii de risc privind dezvoltarea complicaţiilor în sarcină şi naştere la gravidele cu VMR în raport de clasa funcţională NYHA. În practica clinică a fost introdusă determinarea precursorului peptidei natriuretice NT-proBNP, un instrument excelent pentru screeningul disfuncţiilor ventriculului stâng, pentru diagnosticul şi stratificarea riscului în BCV, inclusiv la gravide. Conform formulei electronice (Gardosi J., Francis A., 2009), au fost implementate criteriile de maturizare fetală. Au fost evaluate modificările fluxului sangvin central şi regional (utero-placentar, feto-placentar şi cerebral) în complexul mamă-placentă-făt la pacientele cu VMR în repaus, la efort fizic şi în raport cu starea intrauterină a fătului. A fost estimată corelaţia între modificările hemodinamicii centrale şi regionale şi conţinutul de hormoni peptidici şi steroizi în sistemul mamă-placentă-făt şi modificările morfologice ale placentei.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată: Elaborarea, în baza studiului hemodinamicii centrale, a scorului ”Cardiac Disease in Pregnancy” (CARPREG), a profilului proteinei natriuretice şi a datelor a insuficienţei cardiace, a unui algoritm de diagnostic şi conduită în sarcină şi travaliu la pacientele cu VMR, care permite diminuarea morbidităţii şi mortalităţii materne şi perinatale.

Semnificaţia teoretică: A fost elaborat şi ştiinţific argumentat un algoritm de diagnostic şi conduită a insuficienţei cardiace şi a complicaţiilor materne şi fetale la gravidele cu VMR.

Valoarea aplicativă a lucrării: Este semnificativă prin faptul că implementarea acestui algoritm în practica medicală va permite reducerea complicaţiilor materne în sarcină şi naştere, a complicaţiilor dezvoltării fătului şi nou-născutului, diminuarea morbidităţii şi mortalităţii materne şi perinatale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Principalele rezultate ale studiului sunt aplicate în procesul didactic al Catedrei Obstetrică şi Ginecologie a USMF „Nicolae Testemiţanu”, în lucrul curativ al Centrului perinatologic de nivelul II (Orhei), Centrului perinatologic de nivelul III (IMSP Institutul Mamei şi Copilului, Chişinău).