Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Creaţia arhitecţilor din Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea


Autor: Ceastina Alla
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.06 - Teoria şi istoria artelor, istoria culturii şi civilizaţiei
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Mariana Şlapac
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul Patrimoniului Cultural
Instituţia: Institutul Patrimoniului Cultural

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 aprilie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română
Adobe PDF document0.32 Mb / în rusă

Teza

CZU 72 (478)(091)(043.3)

Adobe PDF document 2.96 Mb / în rusă
168 pagini


Cuvinte Cheie

arhitectură, Basarabia, urbanism, creaţie arhitecturală, arhitect, inginer cadastral, inginer militar, construcţie, clasicism, proiect-model, închisoare, penitenciar

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, 168 de pagini text de bază, bibliografie din 338 de titluri şi 5 anexe.

Domeniul de cercetare: teoria şi istoria arhitecturii.

Scopul tezei: cercetarea complexă a creaţiei arhitecţilor, inginerilor cadastrali şi militari din Basarabia, care au activat în prima jumătate a secolului al XIX-lea.

Obiectivele: depistarea noilor documente și materiale din arhivele Republicii Moldova, Ucraina și Rusia privind monumentele de arhitectură și arhitecții din Basarabia; determinarea impactului legislației Imperiului Rus din domeniul construcției și arhitecturii asupra urbanismului în Basarabia; analiza obiectivelor arhitecturale; reflectarea activității Comitetelor de construcție din Chișinău, Ismail și a Comisiei de Construcție și drumuri din Basarabia; prezentarea schițelor personale ale arhitecților, inginerilor cadastrali și militari din Basarabia; întocmirea registrului celor mai reprezentative construcții arhitecturale din prima jumătate a secolului al XIX-lea.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea tezei constă în investigarea complexă, pe tot segmentul evolutiv, a creației arhitecților și este determinată de abordarea interdisciplinară a cercetării dezvoltării arhitecturii, de manifestarea diferitor stiluri şi de activitatea arhitecţilor cu renume în Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea, atât în baza surselor publicate, cât şi a noilor documente depistate în arhivele din Republica Moldova, Rusia, şi Ucraina, prezentate sub forma fişelor personale ale unor arhitecţi.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în reflectarea complexă a creației arhitecților, inginerilor cadastrali și militari din Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea fapt ce a condus la aprecierea obiectivă a activității creative a acestor specialiști, în vederea determinării impactului asupra mediului arhitectural-urbanistic al regiunii.

Semnificaţia teoretică reiese din rezultatele analizei detaliate a creației arhitecților din Basarabia, cu scopul evidențierii noilor aspecte de cercetare.

Valoarea aplicativă a lucrării: Materialele acumulate pot fi utilizate pentru elaborarea unui suport ştiinţifico-metodic despre arhitecţii din Basarabia, pot constitui o bază documentară pentru investigaţiile ulterioare în domeniul istoriei arhitecturii, pentru elaborarea unor teze de master și doctorat, cursuri de specialitate.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele ştiinţifice au fost implementate prin publicarea a 19 articole științifice cu un volum total de 10.0 c.a. și 12 rapoarte susținute la conferinţe naţionale şi internaţionale (în Republica Moldova, Ucraina, Rusia, Franţa, SUA), axate pe problematica respectivă, de asemenea, prin utilizarea informaţiilor la pregătirea emisiunilor TV despre centrul istoric al orașului Chișinău.