Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Crearea şi evaluarea hibrizilor policross de Lavandula angustifolia


Autor: Butnaraş Violeta
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.05 - Ameliorarea şi producerea seminţelor
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Maria Gonceariuc
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Instituţia: Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.89 Mb / în română

Teza

CZU 633.8:631.527

Adobe PDF document 4.44 Mb / în română
145 pagini


Cuvinte Cheie

Lavandula angustifolia, ameliorare, hibrid policross, genotip, soi-clonă, heterozis, ulei esenţial, productivitate

Adnotare

Teza constă din introducere, 4 capitole, concluzii, recomandări practice, bibliografie din 245 surse şi 4 anexe. Volumul total este de 145 pagini, inclusiv: 26 tabele, 29 figuri. Rezultatele cercetărilor sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice. Cuvintele cheie: Lavandula angustifolia, ameliorare, hibrid policross, genotip, soi-clonă, heterozis, ulei esenţial, productivitate.

Domeniul de studiu: Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor.

Scopul lucrării a constat în crearea materialului iniţial de ameliorare, evaluarea hibrizilor policross F1 de levănţică. Selectarea genotipurilor hibride valoroase cu conţinut sporit de ulei esenţial şi utilizarea lor în crearea de soiuri-clone noi cu perioada de vegetaţie diferită.

Obiective: evaluarea caracterelor cantitative, care influenţează direct productivitatea hibrizilor. Selectarea hibrizilor cu caractere cantitative remarcabile, inclusiv, conţinut ridicat şi componenţa chimică inedită a uleiului esenţial. Evaluarea manifestării heterozisului şi variabilităţii caracterelor cantitative importante la hibrizi policross F1 de levănţică. Crearea soiurilor – clone noi, testarea acestora în culturi comparative de concurs.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: utilizarea hibridărilor policross la levănţică în scopul extinderii variabilităţii, obţinerii recombinanţilor şi creării materialului iniţial de ameliorare. Pentru obţinerea genotipurilor hibride noi, cu caractere şi însuşiri valoroase, în hibridări au fost incluşi genitori de provenienţă genetică şi geografică diferită. Problema ştiinţifică soluţionată, constă în fundamentarea ştiinţifică a perfecţionării metodei de creare a materialului iniţial de ameliorare, prin utilizarea hibridărilor policross cu evaluarea şi selectarea genotipurilor perspective, ceea ce a condus la crearea soiurilor-clone noi, fapt ce a permis utilizarea hibridărilor policross controlate prin selectarea prealabilă a formelor parentale.

Semnificaţia teoretică: evidenţierea unor legităţi de manifestare a heterozisului la caracterele cantitative, ce ar permite prognozarea efectului heterozis la hibrizii policross şi identificarea genotipurilor valoroase pentru crearea soiurilor-clone noi.

Valoarea aplicativă: cercetările s-au soldat cu obţinerea de hibrizi policross F1 heterotici cu perioada de maturizare timpurie, medie şi tardivă, rezistenţi la ger şi iernare. Hibrizii F1 cu conţinut ridicat de ulei esenţial, multiplicaţi vegetativ permit crearea soiurilor-clone noi cu productivitate înaltă, adaptate la condiţiile pedoclimatice de cultivare din Republica Moldova.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice ce se referă la metode de producerea materialului săditor de levănţică s-a efectuat în Gospodăria Ţărănească ―Gîrlea Andrei Pavel‖ din or. Rezina, şi SC Ecoland Production SRL, judeţul Botoşani, România.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN CREAREA ŞI EVALUAREA MATERIALULUI INIŢIAL DE AMELIORARE LA LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LEVĂNŢICĂ)
 • 1.1. Importanţa şi utilizarea speciei
 • 1.2. Descrierea speciei şi sistematica genului Lavandula
 • 1.3. Rezultatele obţinute în ameliorarea levănţicăi
 • 1.4. Compoziţia chimică a uleiului esenţial
 • I.5. Concluzii la capitolul 1

2. CONDIŢIILE PEDOCLIMATICE, MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica condiţiilor pedoclimatice în perioada cercerărilor
 • 2.2 Materialul biologic utilizat şi metodele de cercetare
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2
3. EVALUAREA HIBRIZILOR POLICROSS DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA
 • 3.1. Studierea materialului iniţial de ameliorare la levănţică şi evidenţierea variaţiei fenotipice a hibrizilor
 • 3.2. Conţinutul şi calitatea uleiului esenţial la hibrizii F1 de lavandă
 • 3.3. Evaluarea caracterelor cantitative la hibrizii de lavandă din anii al IV-lea şi al V-lea de vegetaţie
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. MANIFESTAREA HETEROZISULUI ŞI VARIABILITATEA HIBRIZILOR POLICROSS F1 DE L. ANGUSTIFOLIA
 • 4.1. Efectul heterozis la hibrizii evaluaţi de levănţică
 • 4.2. Variabilitatea caracterelor cantitative ce influenţează productivitatea hibrizilor
 • 4.3.Descrierea hibrizilor policross F1 perspectivi de Lavandula angustifolia
 • 4.4. Caracteristica hibrizilor valoroşi evaluaţi în Culturi Comparative de Concurs
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI