Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Incidenţa, diagnosticul precoce şi managementul tratamentului malformaţiilor renourinare la copii


Autor: Rotaru Valentina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.09 - Pediatrie
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Petru Stratulat (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Mamei si Copilului
Consultant ştiinţific: Boris Curajos
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul Mamei si Copilului

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română

Teza

CZU 616.6-007-053.1

Adobe PDF document 2.79 Mb / în română
119 pagini


Cuvinte Cheie

malformaţie reno-urinară, reflux vezico-renal, hidronefroză, diagnostic precoce, factor predispozant

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 5 capitole de studiu propriu, concluzii şi recomandări, indice bibliografic – 125 de surse. Lucrarea este expusă pe 119 pagini de text electronic. Materialul iconografic include 26 figuri şi 17 tabele. Rezultatele obţinute au fost raportate în cadrul a 22 de publicaţii ştiinţifice.

Domeniul de studiu: pediatria. Scopul. Studierea incidenţei şi argumentarea metodelor de diagnostic precoce al malformaţiilor reno-urinare la copii pentru elaborarea algoritmului de management medical

Obiectivele lucrării:

 1. Studierea incidenţei patologiei nefro-urinare depistate antenatal şi postnatal, conform datelor adresabilităţii.
 2. Determinarea factorilor predispozanţi în apariţia malformaţiilor nefro-urinare.
 3. Identificarea rolului infecţiei urinare în patologia nefro-urinară congenitală şi elaborarea programelor de profilaxie şi tratament în perioada neonatală şi cea de sugar.
 4. Modelarea unui algoritm de diagnosticare precoce a anomaliilor tractului urinar.
 5. Organizarea unui sistem de monitorizare a patologiei nefro-urinare.

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. Pentru prima dată în RM s-au efectuat cercetări ştiinţifice orientate spre determinarea morbidităţii prin anomalii nefro-urinare, depistare antenatal şi postnatal, s-au evidenţiat modalităţile de diagnosticare precoce a acestor maladii şi sa elaborat un sistem de monitorizare a acestui gen de maladii.

Problema ştiinţifică soluţionată în cercetare. S-a elaborat şi s-a valorificat în practică un sistem inedit de monitorizare la nivel naţional a patologiei nefro-urinare, care s-a dovedit oportun în depistarea formelor asimptomatice de MC şi în definirea tacticii de tratament conservativ, care odată aplicat, previne eficient apariţia infecţiei urinare, reduce considerabil numărul complicaţiilor, necesitatea soluţiilor chirurgicale şi nivelul de invalidizări la copii.

Semnificaţia teoretică. Rezultatele studiilor ştiinţifice au o valoare practică semnificativă, servind ca bază în acordarea asistenţei medicale oportune şi calitative pentru copiii cu malformaţii congenitale nefro-urinare.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele studiilor au servit drept îndrumar solid în acordarea asistenţei medicale oportune şi calitative copiilor cu malformaţii congenitale nefro-urinare.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele studiului au fost implementate în activitatea practică a specialiștilor IMSP Institutul Mamei și Copilului, cu contribuție la diagnosticul precoce al malformaţiilor reno-urinare.

Cuprins


1. VIZIUNEA MODERNĂ ASUPRA FACTORILOR CE DETERMINĂ MALFORMAŢIILE RENO-URINARE LA COPII ŞI MANAGEMENTUL PREVENTIV AL ACESTORA (REVISTA LITERATURII)
 • 1.1. Parametrii epidemiologici ai malformaţiilor reno-urinare în populaţia de copii
 • 1.2. Abordarea contemporană a diagnosticului pre- şi postnatal al malformaţiilor renourinare la copii
 • 1.3. Valoarea diagnostică şi prognostică a monitoringului citokinelor la copiii cu malformaţii nefro-urinare şi infecţii ale tractului urinar
 • 1.4. Managementul activ şi pe termen lung al copilului cu malformaţie nefrourinară
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALUL ŞI METODELE DE INVESTIGAŢIE
 • 2.1. Protocolul studiului descriptiv
 • 2.2. Protocolul studiului analitic
 • 2.3. Metodele de investigaţie
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ESTIMAREA FACTORILOR DE RISC CE CONCURĂ LA APARIŢIA DIFERITOR MALFORMAŢII RENO-URINARE ÎN POPULAŢIA DE COPII AI REPUBLICII MOLDOVA
 • 3.1. Caracteristica generală a factorilor de risc ce influenţează apariţia malformaţiilor renourinare la copii
 • 3.2. Impactul factorului genetic în dezvoltarea malformaţiilor reno-urinare la copii
 • 3.3. Factorii comportamentali şi de mediu ce determină apariţia malformaţiilor renourinare
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. DIAGNOSTICUL PRE- ŞI POSTNATAL AL ANOMALIILOR DE DEZVOLTARE ALE APARATULUI RENO-URINAR LA COPII
 • 4.1. Beneficiul diagnosticului ultarasonografic pre- şi postnatal al anomaliilor de dezvoltare ale aparatului reno-urinar la copii
 • 4.2. Parametrii ecografici renali în cazul prematurităţii
 • 4.3. Investigarea spectrului de citochine pro- şi antiinflamatorii în funcţie de expresia dereglărilor anatomo-funcţionale ale rinichilor şi tractului urinar
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. MANAGEMENTUL DE DURATĂ AL COPILULUI CU MALFORMAŢIE NEFROURINARĂ CA MOMENT PREVENTIV ÎN EVOLUŢIA MALADIILOR ŞI COMPLICAŢIILOR DEFINITE DE ACESTEA
 • 5.1. Principiile de ansamblu ale supravegherii postnatale a anomaliilor de rinichi/tract urinar diagnosticate prenatal
 • 5.2. Managementul curativ şi preventiv al celor mai frecvente anomalii ale tractului nefrourinar la copii
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE