Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Aplicarea bacteriofagilor Erwinia amylovora în combaterea focului bacterian al culturilor pomicole


Autor: Samoilova Anna
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 06.01.11 - Protecţia plantelor
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Leonid Voloşciuc
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Instituţia: Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document2.25 Mb / în română

Teza

CZU 632.937.15:634.10

Adobe PDF document 5.08 Mb / în rusă
132 pagini


Cuvinte Cheie

bacteriofagi, Erwinia amylovora, focul bacterian, eficacitate biologică, fagoterapie, protecție biologică

Adnotare

Teza constă din introducere, patru capitole, concluzii și recomandări practice. Bibliografia conține 240 de surse. Lucrarea este expusă pe 109 pagini de text de bază, conține 9 tabele, 35 figuri și 2 anexe. Rezultatele obținute sunt publicate în 12 de lucrări științifice.

Domeniu de studiu: рrotecția plantelor.

Scopul lucrării: determinarea particularităților biologice al patogenului Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. și bacteriofagii Erwinia amylovora și studierea posibilității de aplicarea bacteriofagilor Erwinia amylovora în combaterea focului bacterian.

Obiectivele: izolarea, identificarea şi caracterizarea patogenității bacteriilor E. amylovora (Burrill) Winslow et al; izolarea şi identificarea bacteriofagilor bacteriei E. amylovora; determinarea particulatităților reproducerii bacteriofagilor E. amylovora în condiții controlate și naturale; evaluarea eficacității biologice a bacteriofagilor E. amylovora în combaterea focului bacterian al rozaceelor la culturile pomicole în condiții naturale.

Noutatea și originalitatea științifică. Au fost izolați, identificați și caracterizați bacteriofagii din plantațiile pomicole din Republicii Moldova care lizeaza bacteriile patogene E. аmylovora. Bacteriofagii izolați sunt reprezentanți ai famiilor Myoviridae și Siphoviridae, capabili de a infecta bacteriile independent de grosimea stratului exopolizaharidic al învelișului celular. S-au stabilit dinamica sezonieră a populațiilor de bacteriofagi ai E. аmylovora în condiții naturale și controlate și s-a demonstrate eficacitatea biologică a lor în inhibarea creșterii bacteriilor E. аmylovora. S-a demonstrat eficiența biologică a bacteriofagilor izolați în reducerea gradului de infectare a puieților pomicoli cu focul bacterian în condițiile de câmp.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată, constă în fundamentarea ştiinţifică a capacităţilor bacteriofagilor E. аmylovora, izolați, identificați și caracterizați, de a liza agentul patogen, ceea ce a condus la elaborarea elementelor tehnologice de producere a biomasei active a bacteriofagilor identificați pentru combaterea focului bacterian al rozaceelor, fapt ce a permis determinarea eficacităţii lor biоlоgiсe în reducerea infecției puieților pomicoli în condiții de laborator și în câmp deschis.

Semnificația teoretică a lucrării. Rezultatele cercetărilor efectuate constituie o contribuța importanta în studierea bazelor teoretice privind interacțiunea bacteriilor patogene E. amylovora cu bacteriofagii acestora în țesuturile plantelor gazde în condiții naturale și controlate.

Valoarea aplicativă a lucrării. S-a demonstrat eficacitatea biologică a bacteriofagilor izolați în combaterea focului bacterian, ceea ce permite propunerea bacteriofagilor în calitate de măsură de combatere a bacteriozelor.

Implementarea rezultatelor științifice. Bacteriofagii E. аmylovora izolați au fost testați în combaterea focului bacterian în livada de măr din Gospodăria agricolă ”AgroBrio”, comuna Bacioi, raionul Ialoveni. Rezultatele privind particularitățile bioecologice ale bacteriofagilor obținuți în cadrul cercetărilor au fost utilizate la pregătirea cursului de virusologie, pentru studenții Universității de Stat a Moldovei.

Cuprins


1. ФАГОТЕРАПИЯ В БОРЬБЕ С БАКТЕРИОЗАМИ РАСТЕНИЙ
 • 1.1. Общая характеристика возбудителя бактериального ожога плодовых – бактерии Erwinia amylovora
 • 1.2. Защита растений от бактериального ожога плодовых
 • 1.3. Бактериофаги как средство борьбы с бактериозами
 • 1.4. Бактериофаги Erwinia amylovora
 • 1.5. Выводы к главе 1

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
 • 2.1. Место и условия проведения опытов
 • 2.2. Материалы и методы исследований
 • 2.3. Выводы к главе 2

3. ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРИИ ERWINIA AMYLOVORA И БАКТЕРИОФАГОВ ERWINIA AMYLOVORA
 • 3.1. Выявление и идентификация возбудителя бактериального ожога плодовых бактерии Erwinia amylovora
 • 3.2. Выделение и идентификация бактериофагов Erwinia amylovora
 • 3.3. Выводы к главе 3

4. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БАКТЕРИОФАГОВ ERWINIA AMYLOVORA В БОРЬБЕ С БАКТЕРИАЛЬНЫМ ОЖОГОМ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР
 • 4.1. Система «бактериофаг E. amylovora – бактерия E. amylovora – растение-хозяин»
 • 4.2. Применение бактериофагов E. amylovora в борьбе с бактериальным ожогом плодовых
 • 4.3. Выводы к главе 4

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ