Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Burţeva Svetlana, doctor habilitat, profesor cercetătorBurţeva Svetlana, doctor habilitat, profesor cercetător


Instituţia:Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Abilitare:24 aprilie 2007, nr.742
Specialităţi abilitate: 03.00.07 - Microbiologie
03.00.23 - Biotehnologie

Teze aprobate [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Viabilitatea și variabilitatea tulpinii Streptomyces canosus CNMN-Ac02 după liofilizare în prezența compușilor de origine cianobacteriană și vegetală 03.00.07 IMB conducător
consultant
Rudic Valeriu
28.02.2020
D Proprietăţile biosintetice ale Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 şi efectele fiziologice ale biomasei asupra organismului animalelor homeoterme (şobolani) 03.00.07 IMB conducător
consultant
Şeptiţchi Vladimir
09.07.2019
D Modificarea caracterelor culturale şi biochimice ale unor tulpini de streptomicete după păstrarea îndelungată 03.00.07 IMB conducător 05.11.2009
D Efectele fiziologice ale tratării soiei (Glycine max l) cu Vanadiu şi metaboliţi streptomicete la etapa de germinare 03.00.12 consultant
conducător
Toma Simion (decedat)
26.02.2009
D Dinamica modificării cantităţii şi calităţii spermei în funcţie de vârstă, mediu ambiant şi impactul preparatelor microbiene la vieri 03.00.13 consultant
conducător
Darie Grigore
17.04.2008