Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Descîntecul la români: istorie şi actualitate


Autor: Ana Graur
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.09 - Folcloristică
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Nicolae Băieşu
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC
Instituţia: Institutul de Literatură şi Folclor al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 decembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

demonologie, descîntec, etnologie, folclor ritualic, magie, medicină populară, mitologie populară, poetica descîntecului, practici divinatorii, vrăjitorie

Cuprins


CAPITOLUL I. Istoricul preocupărilor legate de descîntecul românesc
 • 1. Consideraţii privind originea descîntecelor
 • 2. Prezenţa descîntecului în manuscrise din secolele XVI-XIX
 • 3. Atestarea, culegerea şi publicarea descîntecului. Primele studii asupra speciei
 • 4. Studii monografice asupra unor tipuri de descîntece
 • 5. Descîntecul în culegeri zonale de folclor
 • 6. Descîntecul în monografiile unor localităţi
 • 7. De la primele încercări de antologare a poeziei magice la corpusul de texte elaborat de A. Gorovei
 • 8. Perspective de abordare a descîntecului în studiul lui I.-A. Candrea Folclorul medical român comparat
 • 9. Studii privind limba descîntecelor (O. Densuseanu, Al. Rosetti)
 • 10. Cercetarea sistematică a descîntecului în cadrul instituţiilor de profil. Extinderea cercetărilor în toate zonele etnografice
 • 11. Şcoala sociologică a lui D. Gusti şi cercetarea fenomenelor magice
 • 12. Descîntecul în contextul magiei şi a etnoiatriei în studiile lui Gh. Pavelescu
 • 13. Valorificarea şi publicarea descîntecului în România postbelică
 • 14. Probleme fundamentale ale descîntecului în studiile de teorie a folclorului
 • 15. Studii asupra descîntecului în Basarabia postbelică
 • 16. Studii recente şi perspective de abordare a descîntecului

CAPITOLUL II. Structuri şi aspecte morfologice ale descîntecului
 • 1. Precizări terminologice necesare. Noţiuni şi definiţii
 • 2. Imaginea de legendă a descîntătoarei şi rolul ei în comunitatea rurală
 • 3. Elemente de etnoiatrie populară în descîntec
 • 4. Condiţii necesare desfăşurării descîntecului: coordonate temporale şi spaţiale, ingrediente şi ustensile, cifre magice, simbolismul culorilor
 • 5. Practici divinatorii în riturile de însănătoşire
 • 6. Variabilitate şi creativitate în perpetuarea tradiţiei descîntatului
 • 7. Încercări de clasificare a textelor de poezie magică
 • 8. Structura textelor magice
 • 9. Naraţiunea în demersul magic şi funcţiile ei rituale

CAPITOLUL III. Poetica descîntecului

CAPITOLUL IV. Funcţionarea descîntecului în spaţiul românesc