Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


10.01.09 – Folcloristică


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Filologie

Formula specialităţii
Folcloristica (literară) este un compartiment al filologiei care se ocupă de studierea operelor populare orale.

Direcţii de cercetare

Folcloristica (literară) se ocupă de studierea istoriei folcloristicii, genezei, evoluţiei, trăsăturilor artistice ale tuturor genurilor şi speciilor folclorice: creaţiile mitologice; folclorul sărbătorilor calendaristice; folclorul ritualurilor de familie; descîntecele; ghicitorile; proverbele şi zicătorile; legendele; tradiţiile istorice, povestirile orale; poveştile; naraţiunile comice; cîntecele istorice; baladele; cîntecele epice; cîntecele lirice; romanţele folclorizate; amintirile, scrisorile versificate; strigăturile; folclorul copiilor.


Specialităţi adiacente:


Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente:

Folcloristica (literară) studiază în mod special genurile şi speciile (enumerate mai sus) ale folclorului literar.

Studierea folclorului muzical se referă la specialitatea “Artă muzicală”.

Studierea folclorului coregrafic se referă la specialitatea “Artă coregrafică”.

Studierea artelor plastice se referă la specialitatea “Artă plastică”.

Studierea arhitecturii populare se referă la specialitatea “Arhitectură”.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autori:
  1. Băieşu Nicolae, doctor habilitat în filologie, cercetător ştiinţific principal, şeful Direcţiei ştiinţifice Folclor al I.L.F. al A.Ş.M.
  2. Grigore Botezatu, doctor în filologie, cercetător ştiinţific coordonator la I.L.F. al A.Ş.M.
  3. Victor Cirimpei, doctor în filologie, cercetător ştiinţific coordonator la I.L.F. al A.Ş.M.
  4. Tudor Colac, doctor în filologie, cercetător ştiinţific superior la I.L.F. al A.Ş.M.
  5. Ana Graur, cercetător ştiinţific la I.L.F. al A.Ş.M. Andrei Hîncu, doctor în filolologie, cercetător ştiinţific coordonator la I.L.F. al A.Ş.M.
  6. Maria Mocanu, cercetător ştiinţific la I.L.F. al A.Ş.M.

Recenzenţi:

  1. Lilia Hanganu, doctor în filologie, cercetător ştiinţific la I.L.F. al A.Ş.M.
  2. Ion Buruiană, doctor în filolologie, cercetător ştiinţific la I.L.F. al A.Ş.M., conferenţiar la Catedra de Limbi Moderne a Universităţii Cooperatist Comerciale din Moldova.