Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Probleme ale protecţiei sociale a copilului şi familiei în dificultate(în baza investigaţiilor sociologice întreprinse în municipiul Chişinău)


Autor: Stela Grigoraş
Gradul:doctor în sociologie
Specialitatea: 22.00.04 - Structură socială, instituţii şi procese sociale
Anul:2005
Conducători ştiinţifici: Sergiu Cuzneţov
doctor
Gheorghe Călcâi
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 aprilie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 iunie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.23 Mb / în română

Cuvinte Cheie

familie; copil în dificultate; copil în conflict cu legea; copil al străzii; situaţie de risc; factori de risc; structură socială; proces social; excludere socială; transformare socială; dezvoltare umană; mecanism social; sistem de protecţie socială; asistenţa socială; serviciu social; dezvoltare comunitară; bunăstare; standard de viaţă; suport familial; copil lipsit de grija părinţilor; instituţie rezidenţială; reintegrare; centru de plasament; plasament familial; asistent parental; abuz; neglijare; disabilitate; adopţie; reabilitare; socializare; integrare

Adnotare

Societatea moldovenească, la ora actuală, se caracterizează printr-un grad înalt de vulnerabilitate. Vulnerabile sînt persoanele, comunităţile, societăţile, lumea în ansamblul ei. RM, în lunga transformare iniţiată la începutul anilor 90, înregistrează un echilibru extrem de fragil, subminat de criza economică prelungită şi dezorganizările sociale în toate domeniile. Cei care suferă cel mai mult din urma acestor schimbări sînt copiii care de cele mai multe ori nu beneficiază de condiţii elementare de viaţă şi sînt supuşi unor riscuri care le deformează şi le mutilează personalitatea. Drept rezultat numărul copiilor care au nevoie de protecţie continuă să crească.

Studiul a urmărit scopul de a scoate în evidenţă problemele sociale cu care se confruntă copiii şi familiile şi de a analiza eficienţa modelelor tradiţionale de protecţie socială a copilului şi familiei, precum şi a modelelor alternative dezvoltate de către societatea civilă în colaborare cu autorităţile publice locale.

În lucrare s-a efectuat analiza factorilor de risc care afectează familia şi determină abandonul copilului, a problemelor ce ţin de protecţia drepturilor copilului, a punctelor slabe ale sistemului existent de protecţie socială a copilului şi familiei, a funcţionării instituţiilor de protecţie socială a familiei şi copilului în dificultate, a serviciilor tradiţionale şi alternative dezvoltate în mun. Chişinău. Studiul în cauză face o analiză atît a cauzelor determinante, cît şi a celor fundamentale care stau la originea problemelor sociale ale copiilor şi familiilor din mun. Chişinău. În situaţia în care se află Republica Moldova copiii sînt cei care suferă cel mai mult. Şi aceasta se referă nu numai la copiii din familiile socialmente vulnerabile, dar şi la cei din familii relativ bine asigurate din punct de vedere material. Declinul general al calităţii serviciilor acordate copiilor - educaţie şi sănătate, posibilităţile limitate pentru dezvoltare şi recreere, creşterea violenţei şi a instabilităţii generale au un impact negativ asupra tuturor copiilor.

Studiul în cauză nu doar a identificat problemele ce ţin de protecţia copilului şi familiei în perioada actuală, dar a arătat mecanismele de suport familial la nivel comunitar, de integrare / reintegrare a copiilor din instituţii rezidenţiale în medii familiale, posibilităţile de multiplicare a experienţei pozitive dezvoltate în mun. Chişinău.

În baza rezultatelor obţinute au fost elaborate recomandări pentru perfecţionarea sistemului de protecţie a copilului şi familiei în dificultate, precum şi a modelelor practice de implementare ale acestora, care au fost prezentate organelor de resort.

Cuprins


CAPITOLUL I. Repere teoretice şi metodologice de cercetare a sistemului de protecţie socială a copilului şi familiei în dificultate
 • 1.1. Principii conceptuale ale problemei protecţiei sociale a copilului şi familiei în dificultate
 • 1.2. Problemele devenirii sistemului de protecţie socială a copilului şi familiei în dificultate în Republica Moldova
 • 1.3. Metodologia şi tehnica de studiere a problemelor privind protecţia socială a copilului şi familiei în perioada de transformare a societăţii

CAPITOLUL II. Situaţia copilului şi familiei în municipiul Chişinău: probleme sociale şi modalităţi de soluţionare
 • 2.1. Relevarea factorilor de risc care afectează situaţia copiilor şi familiilor în mun. Chişinău
 • 2.2. Protecţia drepturilor copilului prin optimizarea serviciilor sociale tradiţionale
 • 2.3. Fenomenul „copiii străzii” în contextul protecţiei drepturilor copiilor

CAPITOLUL III. Implementarea şi funcţionarea serviciilor sociale destinate copilului şi familiei în dificultate în municipiul Chişinău: activităţi, probleme şi tendinţe
 • 3.1. Serviciul de sprijin familial şi prevenire a abandonului copiilor
 • 3.2. Serviciul de reintegrare a copiilor în familiile naturale
 • 3.3. Centrul de Plasament de Tip Familie
 • 3.4. Asistenţa parentală profesionistă
 • 3.5. Serviciile sociale în opinia copiilor