Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Importul amforelor greceştiîn spaţiul bugo-carpatic în sec. VI – începutul sec. II A.Chr.


Autor: Natalia Mateevici
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.06 - Arheologie
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Ion Niculiţă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 decembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Cuvinte Cheie

amforă, ştampilă amforistică, ştampilă englifică, ştampilă în relief, choră, centru-producător, kantharos, astynom, eponim, buza vasului, habitat, necropolă, complex tumular, aşezare autohtonă, indigen, barbar, elenism, tumul, fortificaţie, magistrat, triburi sedentare, polis, Pontul Euxin, circumpontic, debuşeu, angobă, legendă, emblemă, etnicon

Cuprins


CAPITOLUL I. Amfora – principalul ambalaj al mărfurilor lichide greceşti
  • I.1. Oraşele-polisuri greceşti – centre economice, de producere şi export a mărfurilor. Principalele centre de producere a amforelor
  • I.2. Morfologia, tipologia şi standardizarea materialului amforistic
  • I.3. Caracteristica ştampilelor amforelor greceşti din spaţiul bugo-carpato-pontic

CAPITOLUL II. Amforele greceşti în spaţiul bugo-carpatic – principalul exponent al relaţiilor comerciale între autohtoni şi lumea greacă
  • II.1. Penetraţia mărfurilor greceşti în teritoriul de la est de Carpaţi în sec. VI – V a. Chr
  • II.2. Vehicularea amforelor elenistice în lumea barbară nord-vest pontică în sec. IV – mijlocul sec. III a. Chr
  • II.3. Relaţiile comerciale ale populaţiei din spaţiul bugo-carpatic cu polisurile greceşti în a doua jumătate a sec. III – începutul sec. II a. Chr

CAPITOLUL III. Contactele comerciale şi rolul lor în dezvoltarea economică şi social – culturală a autohtonilor din regiunea nord-vest pontică