Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


07.00.06 – Arheologie


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific:
Istoria

Formula specialităţii:
Arheologia este domeniul ştiinţei istorice, care se ocupă cu studierea apariţiei şi dezvoltării societăţii omeneşti bazându-se cu preponderenţă pe sursele materiale.

Direcţii de cercetare:


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente:
Elucidarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 07.00.06 – Arheologie necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente: geologie şi paleontologie, antropologie, etnografie, epigrafie, numismatică, studiul artelor, mitologie, martirologie, studiul tradiţiei antice, paleobotanica, paleozoologia etc.

Şi totuşi pentru Arheologie metodele disciplinelor indicate rămân auxiliare şi pot fi utilizate numai în anumite cazuri concrete.

Arheologia dispune de anumite metode care nemijlocit reflectă esenţa aceste specialităţi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Niculiţă Ion, doctor habilitat,profesor universitar, Şef Catedră Istoria Românilor şi Antropologie

Recenzenţi

  1. Cocârlă Pavel,doctor habilitat, profesor universitar, Şef Catedră Istoria Universală