Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sporirea productivităţii căpşunului, zmeurului şi coacăzului negru prin desăvîrşirea structurii şi întreţinerii plantaţiilor


Autor: Mihail Barbaroş
Gradul:doctor habilitat în agricultură
Specialitatea: 06.01.07 - Pomicultură
Anul:2005
Consultant ştiinţific: Gheorghe Cimpoieş
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 noiembrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Cuvinte Cheie

căpşun, zmeur, coacăz negru, creştere, productivitate, structura plantaţiei, recoltarea mecanizată a fructelor de coacăz negru, eficienţa producerii fructelor

Adnotare

Lucrarea este consacrată problemelor sporirii productivităţii căpşunului, zmeurului şi coacăzului negru prun desăvîrşirea structurii şi întreţinerii plantaţiilor.

În rezultatul investigaţiilor efectuate au fost argumentaţi parametrii de bază ai plantaţiilor şi principiile nutriţiei minerale în cultura intensivă. S-a stabilit conţinutul optim de elemente nutritive (NPK) în frunze la plantele pe rod de căpşun, zmeur şi coacăz negru. În baza diagnozei foliare şi a solului au fost elaborate metode de stabilire a dozelor argumentate de îngrăşăminte pentru ameliorarea nutriţiei minerale a plantelor.

S-a argumentat modalitatea pregătirii plantaţiilor de coacăz negru pentru recoltarea mecanizată prin tăierea de contur a tufelor şi s-au stabilit parametrii optimi a plantelor în în acest sens pentru condiţiile Republicii Moldova. Efectuarea tăierii de contur a tufelor de coacăz negru pentru recoltarea mecanizată a fructelor reduce semnificativ (cu 61-65%) cheltuielile de producţie, mai cu seamă a lucrului manual la recoltare, şi oferă posibilitatea mecanizării majorităţii proceselor tehnologice în cultura acestei specii.

S-a elaborat şi argumentat sistemul de întreţinere a solului în plantaţiile de căpşun prin mulcirea pe rînd a solului în condiţiile ţării noastre. Mulcirea solului în plantaţiile de căpşun asigură sporirea cu 15-25% a producţiei, obţinîndu-se fructe mai mari şi curate, ceea ce favorizează realizarea lor mai profitabilă.

S-a stabilit şi argumentat durata optimă de exploatare economică a plantaţiilor intensive de căpşun, zmeur şi coacăz negru. Reducerea duratei de exploatare a plantaţiilor speciilor bacifere cu 1-2 ani oferă posibilitatea de a mări nivelul rentabilităţii şi a profitului obţinut în mediu pe perioada de exploatare a plantaţiilor şi contribuie la folosirea mai eficientă a fondului funciar.

În baza rezultatelor obţinute şi sintezei lor s-au stabilit parametrii structurii plantaţiilor pentru cultura intensivă a căpşunului, zmeurului şi coacăzului negru pentru obţinerea producţiei planificate de fructe. Folosirea soiurilor de tip intensiv în cultura speciilor bacifere şi a parametrilor plantaţiei elaboraţi asigură obţinerea producţiilor planificate de fructe de cca. 25 t/ha de căpşune şi 8 t/ha de zmeure şi coacăze negre pe soluri cu fertilitate medie.

Recomandările pentru producţie au fost utilizate la elaborarea STAS-urilor şi recomandărilor pentru cultura căpşunului şi arbuştilor fructiferi în Republica Moldova, manualului “Pomicultura” pentru studenţii UASM. Rezultatele de bază ale investigaţiilor efectuate se utilizează la ţinerea cursurilor „Pomicultură” şi „Culturi bacifere” studenţilor specialităţilor de profil agronomic, pregătirea şi susţinerea tezelor anuale şi de licenţă.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Sinteză bibliografică
 • 1.1. Rolul soiului în sporirea productivităţii plantaţiilor de căpşun, zmeur şi coacăz negru
 • 1.2. Distanţa de plantare ca parametru de bază al structurii şi productivităţii plantaţiilor de căpşun, zmeur şi coacăz negru
 • 1.3. Particularităţile structurii plantaţiei de coacăz negru pentru recoltarea mecanizată a fructelor
 • 1.4. Principiile de bază ale aplicării îngrăşămintelor în plantaţiile de căpşun, zmeur şi coacăz negru
 • 1.5. Sisteme de întreţinere a solului şi productivitatea plantaţiilor intensive de căpşun

CAPITOLUL 2. Obiectele, metodele şi condiţiile efectuării cercetărilor
 • 2.1. Obiecte de cercetare
 • 2.2. Metode de cercetare
 • 2.3. Condiţiile efectuării cercetărilor

CAPITOLUL 3. Evaluarea agrobiologică şi economică a structurii plantaţiilor intensive
 • 3.1. Creşterea şi dezvoltarea organelor hipogee şi epigee ale plantelor
 • 3.2. Indicatorii de bază ai activităţii fotosintetice a plantelor
 • 3.3. Productivitatea plantaţiilor şi calitatea fructelor
 • 3.4. Eficienţa economică a producerii fructelor

CAPITOLUL 4. Evaluarea agrobiologică şi economică a fertilizării plantaţiilor intensive
 • 4.1. Conţinutul de elemente ale nutriţiei minerale (NPK) în sol şi plante
 • 4.2. Bilanţul şi randamentul convertirii elementelor nutriţiei minerale (NPK) în plantaţii
 • 4.3. Indicatorii de bază ai creşterii şi activităţii fotosintetice a plantelor
 • 4.4. Productivitatea plantaţilor şi calitatea fructelor
 • 4.5. Eficienţa economică a producerii fructelor

CAPITOLUL 5. Perfecţionarea structurii plantaţilor de coacăz negru pentru recoltarea mecanizată a fructelor
 • 5.1. Indicatorii de bază ai creşterii şi amplasării organelor epigee
 • 5.2. Indicatorii de bază ai activităţii fotosintetice a plantelor
 • 5.3. Productivitatea plantaţiilor şi calitatea fructelor
 • 5.4. Eficienţa economică a producerii fructelor

CAPITOLUL 6. Perfecţionarea sistemului de întreţinere a solului în plantaţiile intensive de căpşun
 • 6.1. Indicatorii de bază ai creşterii şi activităţii fotosintetice a plantelor
 • 6.2. Productivitatea plantaţiilor şi eficienţa economică a producerii fructelor