Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Receptarea literaturii ucrainene în Republica Moldova între anii 1924 şi 1984


Autor: Dumitru Apetri
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.01 - Literatura română
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Constantin Popovici
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul Patrimoniului Cultural
Instituţia: Institutul de Literatură şi Folclor al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 noiembrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 ianuarie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Adnotare

Disertaţia este consacrată problemei receptării literaturii ucrainene şi, în particular, a realităţilor ucrainene în Republica Moldova în perioada anilor 1924-1984. Bazîndu-se pe experienţa ştiinţei literare comparative în studierea receptării fenomenelor literare, autorul propune un model propriu de investigare a problemei.

Procesul receptării e demonstrat la trei niveluri: 1) traduceri literare; 2) reflectare artistică (tematica ucraineană în poezia moldovenească); interpretarea critică a traducerilor şi a reflectării artistice.

În disertaţie este demonstrată evoluţia versiunilor tezaurului artistic ca formă principală a dialogului cultural moldo-ucrainean. Este dezvăluit rolul traducţiilor ca factori activi în căutările tematice şi artistice ale literaturii receptoare.

Competitorul formulează concluzia că la etapa actuală este reală posibilitatea creării unor versiuni adecvate; că reuşita oricărei traduceri depinde de talentul şi intuiţia artistică a tălmăcitorului, pe cînd gradul de funcţionare a lor e determinat de “orizontul aşteptării” al publicului; dacă pînă la mijlocul anilor ’50 literatura ucraineană avea rolul de “donor”, atunci în deceniile 6-8 schimbul de valori artistice devine reciproc.

Generalizarea practicii bogate de transpunere a literaturii ucrainene permite a formula un şir de concluzii cu caracter de recomandare: în domeniul traducerilor artistice trebuie să activeze doar tălmăcitori de talent, în selectarea operelor pentru tălmăcire să se dea predilecţie creaţiunilor literare proeminente.

În lucrare este demonstrată tradiţionalitatea dialogului poetic şi îmbogăţirea permanentă a tematicii ucrainene în literatura din Moldova. Ciclurile de versuri făurite în anii 1974-1984 sunt determinate ca o nouă etapă calitativă a procesului.

O atenţie cuvenită se acordă problemei interpretărilor critice a versiunilor şi reflectării artistice. Printre participanţii activi ai acestui proces s-au aflat C. Popovici, A. Romaneţ, N. Bogaiciuc, competitorul şi alţii.

Cuprins


CAPITOLUL I. Aspecte teoretice ale traducerii artistice şi receptării literare
 • 1. Aspecte teoretice ale traducerii artistice
 • 2. Procesul literar şi fenomenul receptării



CAPITOLUL II. Traducerea literară – mijlocul principal de receptare a beletristicii ucrainene
 • Preliminarii
 • 1. Receptarea poeziei:
 • a) versiuni din poezia şevcenkiană
 • b) versiuni din creaţia altor poeţi ucraineni
 • 2. Receptarea prozei
 • 3. Receptarea dramaturgiei
 • 4. Receptarea folclorului
 • 5. Volumul antologic – etapă superioară în receptarea beletristicii ucrainene

CAPITOLUL III. Reflectarea artistică: tematica de inspiraţie ucraineană
 • Preliminarii: incursiune în istoria reflectării artistice reciproce în cadrul raporturilor literare moldo-ucrainene
 • 1. Imaginea Ucrainei în poezia din Republica Moldova
 • 2. Ciclurile de versuri – etapă calitativ nouă a evocărilor poetice

CAPITOLUL IV. Interpretarea critică: locul şi rolul ei în promovarea traducerii literare şi a reflectării artistice
 • 1. Interpretarea critică – formă de receptare literară valorică
 • 2. Comentarea versiunilor efectuate din beletristica ucraineană
 • 3. Comentarea fenomenului de reflectare artistică