Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sinteza orientată a carotenoidelor de către drojdii şi perspectiva utilizării lor


Autor: Elena Chiriţa
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.23 - Biotehnologie
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Agafia Usatîi
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 decembrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 ianuarie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Rhodotorula gracilis, carotenoide, surse netradiţionale de nutriţie, precursori, predecesori, β-caroten, torulină, torularodină

Adnotare

În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetărilor ştiinţifice în domeniul sintezei orientate a carotenoidelor la drojdii, elaborării tehnologiilor de obţinere a preparatelor noi în baza drojdiilor pigmentate.

Cercetările efectuate asupra screeningului culturilor de drojdii cu proprietăţi de formare a carotenoidelor , a permis de a selecta tulpina de drojdie Rhodotorula gracilis CNMN-YS-03 cu productivitate înaltă şi conţinut sporit de pigmenţi carotenoidici (8853,3μg/l).

Pentru elaborarea metodelor de sinteză orientată a carotenoide şi sporirea productivităţii drojdiilor s-au folosit surse netradiţionale de hrană (extract din şrotul de struguri, mere, tomate), predecesori (acetat de sodiu, acetat de zinc, acid citric), inductori (ulei de floarea-soarelui, ulei de porumb, soia) şi compuşii coordinativi ai fierului ([Fe2Mn(CCl3COO)6(CH3OH)3], [Fe2NiO(CCl3COO)6(CH3OH)3]).

În baza metodelor de planificare matematică au fost elaborate procedee şi optimizate medii de cultură ce permit sporirea conţinutului de biomasa, de pigmenţi carotenoidici, de β -carotină, torulină şi torularodină.

Mediul de nutriţie MZ-30 suplimentat cu extract din şrotul de tomate, acid citric şi [Fe2NiO(CCl3COO)6(CH3OH)3] permite sporirea conţinutului sumar al carotenoidelor până la 15213,66 μg/l.

Cultivarea drojdiilor genului Rhodotorula pe mediul optimizat cu adaos de extract din şrotul de tomate şi acid citric permite sporirea biosintezei β-carotenului până la 4056,2μg/l. Mediul de nutriţie îmbogăţit cu ulei de porumb, permite sporirea conţinutului de torulină până la 7208,291μg/l.

Cultivarea drojdiilor pigmentate pe mediul de nutriţie în componenţa căruia intră uleiul de porumb şi acidul citric, stimulează sinteza torularodinei în biomasa drojdiei până la 2730,5μg/l.

În scopul obţinerii biomasei drojdiilor genului Rhodotorula cu conţinut prognozat de zinc a fost elaborat mediul de nutriţie cu adaos de extract din şrotul de tomate, ulei de porumb şi [Zn(Gly)(Dl-Ser)]. Cultivarea drojdiilor ce sintetizează carotenoizi pe aşa tip de mediu permite de a obţine biomasa până la 16,31g/l ce conţine 1,87mg% de zinc.

S-au elaborat tehnologii şi scheme de obţinere a două preparate pe baza drojdiilor pigmentate din genul Rhodotorula propuse pentru stimularea dezvoltării icrelor şi larvelor, cât şi ca hrană start la peşti.

Rezultatele obţinute permit de a include tulpina Rhodotorula gracilis CNMN-YS-03 în lista obiectelor de perspectivă în biotehnologie, cu scopul utilizării ei la obţinerea pigmenţilor carotenoidici şi a biopreparatelor cu spectru larg de utilizare.