Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / martie /

Rezistenţa la coroziune şi protecţia betonului construcţiilor din întreprinderile de prelucrare a fructelor şi legumelor


Autor: Ion Rusu
Gradul:doctor habilitat în tehnică
Specialitatea: 05.23.05 - Materiale şi articole de construcţii
Anul:2006
Consultant ştiinţific: Vitalie Voznesenski
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Stat de Construcţii şi Arhitectură, Odesa, Ucraina
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 martie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.46 Mb / în română

Teza

CZU [620.32+620.19]663 R 96

Adobe PDF document 9.57 Mb / în română
226 pagini


Adnotare

Teza este consacrată sporirii şi asigurării protecţiei anticorozive a betonului construcţiilor exploatate în condiţiile întreprinderilor de prelucrare a fructelor şi legumelor.

În teză teoretic a fost fundamentată şi experimental confirmată ipoteza posibilităţii măririi durabilităţii construcţiilor din întreprinderile de prelucrare a fructelor şi legumelor prin sporirea rezistenţei la coroziune a betonului şi protecţiei lui suplimentare cu compoziţii din amestecuri uscate şi izolării cu acoperire polimerică complexă.

Cercetările ştiinţifice privind optimizarea policriterială a compoziţiei şi proprietăţilor betonului au fost îndeplinite folosind seria modelelor experimental-statistice conform planului D-optimal cu 4 factori.

Adaosul organomineral complex elaborat măreşte rezistenţa la coroziune a betonului datorită plasticităţii înalte a amestecului de beton carei asigură o densitate înaltă, colmatării porilor în procesul exploatării, proprietăţilor hidrofobe şi biocide.

Izolarea suprafeţelor betonului construcţiilor cu acoperirea complexă polimerică elaborată asigură o protecţie suplimentară şi sporire a rezistenţei la coroziune datorită aderenţei, rezistenţei la fisurare şi rezistenţei biochimice înalte, absorbţiei şi conductibilităţii la lichide mici.

Acoperirea complexă polimerică elaborată corespunde normelor igienico-sanitare şi este admisă pentru a contacta direct cu produsele alimentare solide şi lichide.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Stadiul actual privind coroziunea şi protecţia betonului construcţiilor din întrep rindrile de prelucrare a fructelor şi legumelor
 • 1.1 Rezultatele studierii stării betonului construcţiilor din întreprinderile de prelucrare a fructelor şi legumelor
 • 1.2 Distrugerea corozivă a betonului la acţiunea diferitelor medii alimentare
 • 1.3 Distrugerea corozivă a betonului construcţiilor la acţiunea diferitelor microorganisme
 • 1.4 Dependenţa rezistenţei betonului la coroziune de structura sa
 • 1.5 Starea actuală privind asigurarea protecţiei anticorozive a betonului construcţiilor din întreprinderile industriei alimentare
 • 1.6 Cerinţele pentru betonul şi construcţiile din întreprinderile de prelucrare a fructelor şi legumelor

CAPITOLUL 2. Premisele teoretice privind sporirea rezisten- ţei la coroziune şi a durabilităţii betonului construcţiilor din întreprinderile de prelucrare a fructelor şi legumelor, scopul şi sarcinile cercetărilor
 • 2.1 Metodele moderne de sporire a rezistenţei la coroziune a betonului
 • 2.2 Perspectivele de sporire a proprietăţilor de protecţie anticorozivă ale acoperirilor polimerice pentru izolarea betonului
 • 2.3 Premisele teoretice şi perspectivele de sporire a rezistenţei la coroziune a betonului construcţiilor din întreprinderile de prelucrare a fructelor şi legumelor

CAPITOLUL 3. Materialele iniţiale pentru mărirea rezistenţei la coroziune a betonului construcţiilor şi protecţiei lui suplimentare şi metodele de efectuare a cercetărilor
 • 3.1 Cerinţele pentru materialele iniţiale şi caracteristicile lor
 • 3.1.1 Cerinţele pentru componentele betonului construcţiilor
 • 3.1.2 Cerinţele pentru materialele folosite la elaborarea acoperirilor polimerice pentru protecţia suplimentară a betonului construcţiilor
 • 3.2 Fundamentarea şi alegerea soluţiilor model de efectuare a cercetărilor privind proprietăţile betonului şi ale acoperirilor polimerice
 • 3.3 Metodele de efectuare a cercetărilor
 • 3.3.1 Metodele de studiere a proprietăţilor tehnologice şi fizico-mecanice ale acoperirilor polimerice
 • 3.3.2 Metodele de studiere a proprietăţilor fizico-chimice ale betonului şi ale acoperirilor polimerice şi a rezistenţei la coroziune
 • 3.3.3 Metodele de efectuare a cercetărilor igienico-sanitare şi chimice ale betonului şi ale acoperirilor polimerice

CAPITOLUL 4. Sporirea rezistenţei la coroziune a betonului construcţiilor
 • 4.1 Modelarea influenţei adaosurilor policomponente cu destinaţie bioprotectoare asupra caracteristicilor betonului
 • 4.2 Optimizarea amestecului uscat biochimic rezistent pentru reparaţia şi finisarea betonului suprafeţelor verticale ale construcţiilor
 • 4.3 Optimizarea compoziţiei autonivelante pentru restabilirea şi finisarea suprafeţelor orizontale de beton
 • 4.4 Studierea rezistenţei la corosiune a betonului şi tencuelilor pe baza amestecurilor uscate la acţiunea soluţiilor model a produselor alimentare lichide şi prognozarea durabilităţii lor

CAPITOLUL 5. Elaborarea compoziţiilor de lacuri şi vopsele şi studierea caracteristicilor generale ale acoperirilor polimerice pe baza lor
 • 5.1 Optimizarea compoziţiei lacurilor şi vopselelor şi studierea proprietăţilor lor tehnologice
 • 5.2 Studierea influenţei adaosurilor asupra aderenţei grundurilor
 • 5.3 Studierea rezistenţei la fisurare a acoperirilor polimerice

CAPITOLUL 6. Cercetari privind rezistenţa la biocoroziune a betonului şi a acoperirilor complexe de lacuri şi vopsele
 • 6.1 Studierea degradării corozive a betonului protejat cu acoperiri complexe de lacuri şi vopsele
 • 6.2 Cercetarea rezistenţei la biocoroziune a betonului
 • 6.3 Cercetarea rezistenţei la biocoroziune a acoperirilor complexe de lacuri şi vopsele

CAPITOLUL 7. Cercetări chimico-sanitare şi evaluarea caracteristicilor igienice ale betonului şi ale acoperirlor polimerice
 • 7.1 Evaluarea igienico-sanitară a soluţiilor model după contactul lor cu betonul protejat cu acoperiri polimerice
 • 7.2 Studierea proprietăţilor chimico-sanitare ale betonului şi ale acoperirilor polimerice

CAPITOLUL 8. Cercetarea proprietăţilor de protecţie anticorozivă ale acoperirii complexe de lacuri şi vopsele
 • 8.1 Studierea absorbţiei soluţiilor model de produse alimentare de către acoperirea complexă de lacuri şi vopsele
 • 8.2 Studierea permeabilităţii la apă şi la soluţiile de acizi a acoperirii complexe de lacuri şi vopsele
 • 8.3 Studierea influenţei soluţiilor model asupra modificării structurii, proprietăţilor fizico-mecanice şi de protecţie ale acoperirii complexe de lacuri şi vopsele
 • 8.4 Prognozarea durabilităţii acoperirii complexe de lacuri şi vopsele

CAPITOLUL 9. Aplicaţii practice ale rezultatelor cercetă- rilor şi eficienţa tehnico-economică a implementării lor
 • 9.1 Elaborarea tehnologiei de fabricare a amestecurilor uscate, lacurilor şi vopselelor şi executarii lucrărilor anticorozive
 • 9.2 Rezultatele încercărilor industriale ale betonului construcţiilor protejat cu acoperirea complexă de lacuri şi vopsele