Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


05.23.05 – Materiale şi articole de construcţii


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţei în care se conferă grad ştiinţific:
Tehnica

Formula specialităţii
Materiale şi articole de construcţii – ştiinţa despre metodele şi principiile de elaborare a materialelor şi articolelor de construcţii, noilor tehnologii, procese şi procedee de producere în condiţiile formării proprietăţilor lor fizico-tehnice.

Domeniul de cercetări


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitarea cu specialităţile adiacente
Rezolvarea problemelor ştiinţifice ce ţin de specialitatea 05.23.05 necesită cooptarea poziţiilor şi metodelor altor disciplini înrudite, prevăzute în p. 4 a acestui paşaport.

La direcţii înrudite se referă lucrările dacă conţinutul lor de bază este dedicat rezolvării problemelor ce ţin de specialităţile 05.23.08, 05.23.01, privind studierea caracteristicilor fizico-tehnice ale materialelor şi articolelor de construcţii sau a specialităţilor 05.17.01, 05.17.11 cu rezolvarea problemelor referitoare la elaborarea bazelor sintezei substanţelor şi materialelor noi în baza diagramelor fazice a stării sistemelor policomponente.

Lucrările care se găsesc la frontiera specialităţilor înrudite indicate pot fi prezentate spre susţinere pe două specialităţi. În aceste cazuri consiliul ştiinţific specializat se va completa cu specialişti din ramura înrudită.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii
  1. Ion Rusu, dr., conf. univ. U.T.M.
  2. Nicolae Lupuşor, d.ş.t., conferenţiar, şef catedră Tehnologia Materialelor şi Elementelor de Construcţie

Recenzentii

  1. Eugen Livovschi, dr. hab., prof. univ. U.T.M., membru corespondent al A.Ş. a Republicii Moldova
  2. Iurie Dohmilă, d.ş.t., conferenţiar, şef catedră Tehnologia Construcţiilor
  3. Vasilii Alacev, d.ş.ch., conferenţiar, catedra Tehnologia Materialelor şi Elementelor de Construcţie