Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile genotipice şi productive ale unor hibrizi de găini pentru ouă


Autor: Gheorghe Bîrlădean
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.02.01 - Ameliorarea şi biotehnologia reproducţiei animalelor
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Nicolae Bucătaru
doctor habilitat, profesor universitar
Consultant ştiinţific: Ion Socican
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 ianuarie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Teza

CZU 636.52.158.082

Adobe PDF document 1.00 Mb / în română
126 pagini

Cuvinte Cheie

„ROSO-SL-2000”; „ROSO-SL-93”; „ALBO-70”; viabilitate; producţia de ouă; însămânţarea artificială; fecunditate; heritabilitate; corelaţii; polimorfism proteic; hemoglobină; transferină; ceruloplasmină; ovoalbumină

Adnotare

În condiţiile fabricii „Avicola-Nord” din Făleşti, Republica Moldova au fost efectuate experienţe asupra trei hibrizi de ouă aduşi din România şi anume: „ROSO-SL-2000”, „ROSO-SL-93” şi „ALBO-70”, care au fost crescuţi în aceleaşi condiţii de întreţinere şi furajare în scopul depistării celui mai productiv cros.

În cercetare au fost luate astfel de caractere ca: dinamica greutăţii corporale la diverse vârste; numărul de ouă obţinute; greutatea ouălor; producţia de masă-ou; tipurile de ovoalbumine, hemoglobină, transferină şi ceruloplasmină; unii indici morfologici. Concomitent au fost studiaţi aşa paramentri genetici ca heritabilitatea şi corelaţiile genotipice, fenotipice şi de mediu, iar găinile din cel mai bun cros au fost însămânţate cu sămânţă de la cocoşi din diferite rase în scopul obţinerii ouălor incubabile şi a tineretului pentru asigurarea cerinţelor crescătorilor de păsări cu material biologic de valoare.

În urma experienţelor a fost stabilit, că prin cei mai buni indicatori s-au evidenţiat găinile din crosul „ROSO-SL-2000”, care au avut o greutate corporală mai înaltă comparativ cu celelalte două crosuri (cu 318-585g); o viabilitate mai sporită – la vârsta de 70 săptămâni a fost fixată cota de 89,1%, sau mai mult cu 12,4-14,1%; numărul de ouă depuse în perioada de exploatare de la acest cros a fost în medie de 237,34 bucăţi sau cu 8,46-15,11 bucăţi mai mult faţă de celelalte crosuri; greutatea medie a unui ou de la crosul nominalizat a fost de 62,01g (sau mai înaltă cu 0,76 şi 1,85 g), iar producţia de masă-ou a constituit 14,717 g (sau mai sporită cu 1,106 şi 0,948 kg).

Coeficienţii de heritabilitate şi de corelaţie foarte frecvent se deosebeau în diverse grupe după valorile lor, iar coeficientul de similitudine imunogenetică calculat pe baza a şase loci a fost cel mai înalt între crosurile „ROSO-SL-2000” şi „ROSO-SL-93” - (0,9601±0,0010), ceea ce demonstrează originea comună a lor.

Comparările efectuate între diverse grupe de cocoşi prin aplicarea însămânţării artificiale au demonstrat că fiecare rasă sau populaţie îşi are particularităţile sale în ceea ce priveşte implementarea acestui procedeu. În primele patru zile au reacţionat pozitiv la masaj 84,7% dintre cocoşii din subrasa Gât-golaş moldovenesc, 80% - din crosul „ROSO-SL-2000” şi 66,7% - cocoşii din rasa Argintie de Adler. Prin cei mai înalţi indici ai spermoproducţiei s-au evidenţiat de asemenea cocoşii din Gât-golaş moldovenesc – volumul ejaculatului a constituit 0,35 ml, concentraţia spermatozoizilor – de 3,22 mlrd/ml, mobilitatea – 6,81 puncte, iar cei mai inferiori indici au fost înregistraţi la cocoşii din rasa Argintie de Adler. Ca rezultat al acţiunii fenomenului fecundării selective, cea mai înaltă fecunditate şi eclozionabilitate a fost în cazul când pentru însămânţare s-a folosit amestec de spermă obţinută de la cocoşi din diverse grupe.

Cuprins


CAPITOLUL I. Cercetări anterioare referitoare la tema abordată
 • 1.1. Scurt aspect istoric asupra dezvoltării aviculturii în Republica Moldova
 • 1.2. Originea şi caracteristica hibrizilor şi folosiţi în experienţă
 • 1.3. Polimorfismul genetic al unor sisteme proteice la găini
 • 1.4. Caracteristica unor parametri genetici la găini
 • 1.5. Însămânţarea artificială în reproducerea găinilor

CAPITOLUL II. Material şi metode
 • 2.1. Materialul biologic cercetat
 • 2.2. Metode de cercetare
 • 2.2.1. Pentru studierea creşterii, dezvoltării şi producţiilor obţinute
 • 2.2.2. Pentru parametrii genetici
 • 2.2.3. Pentru determinarea polimorfismului proteic

CAPITOLUL III. Rezultatele cercetărilor şi discuţia lor
 • 3.1. Sisteme polimorfe ovoproteice şi sanguine la grosurile de găini studiate
 • 3.2. Parametrii genetici de bază ai hibrizilor analizaţi
 • 3.3. Dinamica greutăţii corporale a hibrizilor
 • 3.4. Viabilitatea hibrizilor
 • 3.5. Particularităţile exteriorului şi anatomo-morfologice ale crosurilor
 • 3.6. Calităţile productive şi reproductive ale diverselor genotipuri
 • 3.6.1. Producţia numerică de ouă
 • 3.6.2. Greutatea ouălor
 • 3.6.3. Producţia de masă-ou
 • 3.6.4. Calităţile reproductive
 • 3.7. Eficienţa economică a implementării rezultatelor obţinute