Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Contribuţii la optimizarea educaţiei pentru sănătate în infecţiile şi invaziile intestinale la etapa actuală


Autor: Emilia Malai
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.30 - Epidemiologie
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Viorel Prisăcari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 februarie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.26 Mb / în română

Teza

CZU 616.981.48-03.2+ 614

Adobe PDF document 15.01 Mb / în română
135 pagini


Cuvinte Cheie

infecţiile şi invaziile intestinale, educaţia pentru sănătate

Adnotare

Lucrarea disertaţională este realizată la catedra Epidemiologie a USMF „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova şi este consacrată problemei de educaţie pentru sănătate în profilaxia infecţiilor şi invaziilor intestinale. În teză sunt expuse rezultatele analizei epidemiologice retrospective a morbidităţii prin infecţii şi invazii intestinale în Republica Moldova, inclusiv structura şi nivelul morbidităţii, dinamica multianuală şi anuală, repartizarea morbidităţii conform grupelor de vărstă, morbiditatea în diverse zone administrative a Republicii Moldova, precum şi paguba economică preliminară cauzată societăţii de infecţiile intestinale.

A fost argumentată problema infecţiilor şi invaziilor intestinale pentru sănătatea publică din Republica Moldova la etapa actuală, în baza studiului epidemiologic retrospectiv pe perioada anilor 1995-2002.

A fost efectuată o evaluate a cunoştinţelor populaţei (elevi, pedagogi, mame cu copii vîrstă fragedă) din Republica Moldova în probleme de epidemiologie şi profilaxie a infecţiuilor şi invaziilor intestinale, folosind metoda de anchetare. În baza rezultatelor obţinute au fost elaborate materiale informative originale şi un program de educaţie pentru sănătate la temă, care a fost implementat în unele şcoli-bază pentru experiment din zonele de Nord, Centru şi de Sud a Republicii Moldova. Programul a fost asigurat cu seturi de materiale informative şi ilustrative originale elaborate, multiplicate, şi distribuite în şcolile-bază. Au fost petrecute seminare metodologice de implementare a materialelor elaborate.

După o perioadă de circa 6 luni de implementare a mijloacelor informaţionale şi de activităţi de educaţie pentru sănătate au fost evaliate rezultatele programului printr-o anchetare repetată a aceloraşi contingente de elevi. Cunoştinţele elevilor au crescut evident de la 38,2% la 74,7%, cea ce confirmă eficacitatea măsurilor întreprinse.

Orientarea spre activităţi de prevenţie şi promovare a sănătăţii tinerii generaţii, algoritmul argumentat al acţiunilor, volumul considerabil al cercetărilor, mijloacele originale de educaţie pentru sănătate în prevenţia infecţiilor şi invaziilor intestinale, rezultatele pozitive, permit de a recomanda implementarea lor şi în alte regiuni ale ţării.

Cuprins


CAPITOLUL I. Revista literaturii

CAPITOLUL II. Materiale şi metode de investigaţie

CAPITOLUL III. Analiza epidemiologică a morbidităţii prin infecţii şi invazii intestinale în Republica Moldova
  • 3.1 Structura şi nivelul morbidităţii prin infecţii şi invazii intestinale
  • 3.2 Dinamica multianuală a morbidităţii prin infecţii şi invazii inestinale
  • 3.3 Dinamica anuală prin infecţii şi invazii intestinale.
  • 3.4 Distribuţia morbidităţii conform contingentelor de vârstă.
  • 3.5 Morbiditatea prin infecţii şi invazii intestinale în diverse zone ale Republicii Moldova
  • 3.6 Paguba economică preliminară cauzată societăţii de infecţiile şi invaziile intestinale .

CAPITOLUL IV. Evaluarea nivelului de cunoştinţe a populaţiei în epidemiologia şi prevenţia infecţiilor şi invaziilor intestinale.
  • 4.1 Evaluarea nivelului de cunoştinţe a elevilor în epidemiologia şi prevenţia infecţiilor şi invaziilor intestinale
  • 4.2 Evaluarea nivelului de cunoştinţe a pedagogilor în epidemiologia şi prevenţia infecţiilor şi invaziilor intestinale
  • 4.3 Evaluarea nivelului de cunoştinţe a mamelor cu copii de vârstă fragedă în epidemiologia şi prevenţia infecţiilor şi invaziilor intestinale

CAPITOLUL V. Evaluarea surselor de informare a populaţiei în prevenţia infecţiilor şi invaziilor intestinale

CAPITOLUL VI. Elaborarea materialelor şi mijloacelor eficiente de educaţie pentru sănătate în prevenţia infecţiilor şi invaziilor intestinale şi rezultatele implimentării în practică.