Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţi clinico-paraclinice în diagnosticul diferitor forme ale pancreatitelor cronice


Autor: Liudmila Tofan-Scutaru
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
Anul:2006
Conducători ştiinţifici: Vlada-Tatiana Dumbrava
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Valentin Gudumac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 februarie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.47 Mb / în română

Teza

CZU 616. 37-002. 2-07

Adobe PDF document 2.74 Mb / în română
134 pagini


Cuvinte Cheie

pancreatită cronică; test de stimulare, debit enzimatic, conţinut duodenal; α-amilaza; lipaza; tripsina; glicemia; insulina imuno-reactivă; peptida C; enzime lizozomale; α-1-antitripsina; α-2-macroglobulina; markeri virali, infecţiile HBV şi HCV

Adnotare

Se prezintă rezultatele cercetării a 161 pacienţi cu pancreatite cronice (PC), formele clinice: persistentă, cu recidive şi pseudotumorală şi a 15 persoane sănătoase – lotul martor (LM). Estimerea rezultatelor cercetărilor clinico-paraclinice a evidenţiat unele particularităţi distinctive pentru diferite forme clinice de PC. S-a stabilit că sindromului algic prezent la pacienţii cu PC în 100% cazuri se caracterizează prin predominarea durerilor: persistente, miniexpresive – în PC persistentă (PCP); intermitente, de lungă durată şi intensitate mare – în PC cu recidive (PCR) şi continui, de intensitate moderată şi mare – în PC pseudotumorală (PCPT). S-a elaborat şi implementat în premieră o metodă funcţională de efort pentru diagnosticul PC: testul eufilin-glucoză intravenos (TEGIV), ce a permis efectuarea cercetării complexe a stării funcţionale a pancreasului. Studierea enzimelor pancreatice (EP) serice în dinamica TEGIV poate determina în stadiile precoce ale PC atât fenomenul devierii EP în sânge, caracteristic prezenţei procesului inflamator în pancreas, cât şi atenuarea capacităţilor funcţionale de rezervă ale pancreasului exocrin (de elecţie – tripsina). În dinamica TEGIV s-a relevat tripsinemie a jeun cu lipsa ascendenţei după stimulare atât în PCP, cât şi în PCR, reacţie întârziată a α-amilazei şi lipazei serice cu apogeu veridic la 120min poststimulare în PCP şi ascendenţă veridică a α-amilazei şi lipazei serice la 5min cu menţinere a nivelului ridicat până la sfârşitul testului în PCR. Pentru diagnosticul precoce al insuficienţei funcţiei exocrine a pancreasului este prioritară studierea debitului lipazei în conţinutul duodenal (CD); examinarea debitului α-amilazei şi tripsinei fără stimulare nu este informativă, dar în dinamica TEGIV – este utilă pentru stabilirea factului atenuării rezervelor funcţionale ale pancreasului exocrin. La pacienţii cu PCP s-a depistat în dinamica TEGIV reacţie insulin-secretorie mai mică şi întârziată, inadecvată creşterii glicemiei, ce reflectă dereglările funcţiei endocrine pancreatice în forma persistentă a PC. Studierea inhibitorilor proteazici în dinamica TEGIV a stabilit la pacienţii cu PC micşorate semnificativă comparativ cu martorul a α-1-AT la 5min poststimulare, care se menţine în lotul cu PCR – la 10 şi 60min; micşorare veridică a α-2-MG la pacienţii cu PCP comparativ celorlalte loturi a jeun, care persistă faţă de LM pe toată durata cercetării şi faţă de PCR – la 30 şi 120min poststimulare, ca confirmare a evoluţiei mai infavorabile a procesului inflamator în PCP. Activitatea enzimelor lizozomale: arilsulfataza, β-glucozidaza, β-glucuronidaza se caracterizează prin variabilitate în dinamica TEGIV, dar este semnificativ crescută la pacienţii cu PC, ce poate fi util în evaluarea activităţii procesului inflamator din pancreas. Studiul sincronic al markerilor infecţiilor virale HBV şi HCV în ser şi CD la pacienţii cu PC cu depistarea mult mai frecventă a markerilor HBV în CD decât în ser sugerează rolul infecţiei cu virusul hepatitic B în etiopatogenia PC.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Revista literaturii
 • 1.1. Aspecte contemporane în etiopatogenia pancreatite lor cronice
 • 1.2. Diagnosticul modern al pancreatite lor cronice
 • 1.2.1. Particularităţi clinice în diagnosticul pancreatitelor cronice
 • 1.2.2. Markerii funcţiilor pancreatice exocrină şi endocrină în pancreatitele cronice
 • 1.2.3. Inhibitorii proteazici şi enzimele lizozomale în pancreatitele cronice
 • 1.2.4. Cercetările paraclinice moderne în diagnosticul pancreatitelor cronice

CAPITOLUL 2. Material şi metode de cercetare

CAPITOLUL 3. Aspecte clinice ale pancreatitelor cronice

CAPITOLUL 4. Funcţiile exocrină şi endocrină ale pancreasului la pacienţii cu diferite forme ale pancreatitelor cronice
 • 4.1. Funcţia exocrină a pancreasului în dinamica testului eufilin-glucoză intravenos
 • 4.1.1. Enzimele pancreatice serice în dinamica testului eufilin-glucoză intravenos
 • 4.1.2. Enzimele pancreatice în conţinutul duodenal în dinamica testului eufilin-glucoză intravenos
 • 4.2. Markerii funcţiei endocrine a pancreasului în dinamica testului eufilin-glucoză intravenos

CAPITOLUL 5. Alte metode paraclince utilie pentru diagnosticul pancreatitelor cronice
 • 5.1. Alpha-1 antitripsina, alipha-2 macroglobulina şi indicele alpha-1 antitripsin-tripsinic în dinamica testulu i eufilin-glucoză intravenos
 • 5.2. Enzimele lizozomale în dinamica testului eufilin-glucoză intravenos
 • 5.3. Markerii hepatitelor virale b şi c în serul sangvin şi în conţinutul duodenal la pacienţii cu diferite forme clinice ale pancreatitelor cronice
 • 5.4. Cercetările instrumentale