Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Estimarea merceologică a soiurilor noi de struguri de masă în Republica Moldova


Autor: Svetlana Fedorciucova
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.18.15 - Merceologia produselor alimentare
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Tudor Maleca
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Consultant ştiinţific: Gheorghe Savin
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 februarie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română
Adobe PDF document0.39 Mb / în rusă

Teza

CZU 620.21:634.8 (478) (043)

Adobe PDF document 6.00 Mb / în rusă
373 pagini


Cuvinte Cheie

struguri de masă, proprietăţi de consum (fizice, chimice, organoleptice), calitate, eficienţă economică de producere, păstrare, valoare nutritivă, caracteristică merceologică

Adnotare

Teza de doctor este dedicată cercetărilor proprietăţilor consumiste (fizice, chimice biochimice şi organoleptice (33 de indici), eficienţei de producere şi rentabilităţii păstrării a 19 soiuri de struguri de masă (cultivate în zona climaterică de centru a Republicii Moldova), prezentate de atât soiuri noi cît si soiuri raionate, dar care nu au fost studiate anterior în viziunea merceologică.

Analiza de dispersie a permis să fie depistat rolul determinant al influenţei apartinenţei la soiul respectiv, condiţiilor climaterice, anilor de vegetaţie şi a altor factori asupra unor proprietăţi de consum (fizice, chimice, biochimice şi organoleptice) şi asupra modificării acestora în perioada de păstrare.

În baza analizei de corelare sunt arătate conexiunile reciproce dintre 33 de indici ai proprietăţilor de consum a soiurilor studiate.

În baza analizei detaliate a datelor obţinute au fost dipestate soiurile cele mai rentabile pentru producere şi păstrare şi cele mai valoroase din punct de vedere al proprietăţilor de consum.

Este prezentată concepţia generală a noţiunii “caracteristica merceologică” a mărfii_ inclusiv a strugurilor de masă şi în primieră sunt formulate caracteristicile merceologice a 19 soiuri studiate (raionate şi noi).

Rezultatele cercetărilor pe tema tezei sunt generalizate în 20 articole ştiinţifice în volumul total 3,80 c.a.