Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


05.18.15 – Merceologia produselor alimentare


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se acordă gradul ştiinţific
Tehnica,economie

Formula specialităţi
Merceologia produselor alimentare ţine de domeniul ştiinţei merceologice, se ocupă cu studiul mărfurilor alimentare ca valori de întrebuinţare (de consum) şi a factorilor care le condiţionează gradul de utilitate, cu cercetările tehnico-economice a produselor alimentare într-o concepţie integratoare a utilităţii, a calităţii lor raportată la necesitate şi eficienţa economico-socială.

Merceologia studiază produsele multilateral: structura, compoziţia şi proprietăţile care le determină calitatea; factorii formării calităţii (proiectul produsului; materia primă; tehnologia producerii sau obţinerii, cultivării; ambalajul); gama sortimentală; modul de apreciere şi menţinere a calităţii în sferele circulaţiei şi consumului; protecţia mediului şi a consumatorului, şi sub diferite aspecte, atât din punct de vedere tehnic, cât şi din punct de vedere economic şi social, toate acestea constituindu-se în domenii şi funcţii (tehnică, economică şi socială) inseparabile, aflate într-o strânsă interdepedenţă în toate verigile (sferele) circuitului lor tehnic: proiectare – producere – circulaţie – consumare – mediul ambiant.

Cercetările merceologice sunt efectuate utilizând un ansamblu de metodologii, metode (generale: inductivă, deductivă, analiza şi sinteza, matematice, statistice; clasice: observaţia, psihosenzoriale, analiza structurii şi compoziţiei, analiza funcţională, analiza comparativă, experimentale, economice, combinate; moderne: analiza valorii, analiza morfologică, tipologia, modelarea, metoda Brainstorming), mijloace şi procedee, inclusiv din alte domenii ale ştiinţei, având concepţia, potrivit căreia, produsele sunt considerate ca un sistem de structuri şi funcţii, care participă în proporţii diferite la stabilirea nivelului calitativ la un moment dat.

Sferele de cercetare
Merceologia produselor alimentare cercetează probleme şi fenomene specifice calităţii şi sortimentului acestor produse, precum şi problemele teoriei şi practicii merceologiei.

Direcţiile principale de cercetare:


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 05.18.15 Merceologia produselor alimentare se intersectează în mare măsură cu investigaţiile ştiinţifice la toate specialităţile din blocul 05.18.00 Tehnologia produselor alimentare, specialităţile adiacente enumerate mai sus din blocurile 06.01.00 Agronomia şi 06.02.00 Zootehnia atât în utilizarea metodelor de cercetare, cât şi în scopuri. Însă investigaţiile ştiinţifice merceologice sunt mai complexe şi-s direcţionate în fond spre satisfacerea maximală a necesităţilor şi cerinţelor consumatorului produsului alimentar în baza elaborării metodelor şi procedeelor de formare, îmbunătăţire şi păstrare cu cheltuieli cât mai mici a proprietăţilor lui consumiste până şi în procesul consumării. În deosebi sunt studiate nu atât aceste metode şi procedee, precum şi procese, aparate cât influenţele lor la formarea şi păstrarea calităţii (proprietăţilor consumiste) şi formarea sortimentului produselor alimentare.

În investigaţiile merceologice sunt reflectate din punct de vedere tehnic, economic şi social problemele şi căile de soluţionare atât ale producătorului, cât şi a comerciantului şi consumătorului, ţinând cont şi de mediul ambiant. Aceste cercetări ştiinţifice necesită şi utilizarea metodelor specifice unor specialităţi adiacente enumerate mai sus din blocul 08.00.00 Economie, ca: economia politică, marketing şi logistică, economie şi management şi altele.

Elaborarea caracteristicii merceologie a produsului alimentar necesită investigaţii ştiinţifice care cuprind integral ciclul „vieţii de marfă”, în deosebi sferele circulaţiei şi consumului, şi aspectele tehnic, inclusiv structura şi compoziţia, procesele ce au loc în produs etc., economic şi social ceea ce necesită utilizarea cunoştinţelor, legităţilor şi metodelor specifice ştiinţelor complementare enumerate mai sus: fizica, chimia, biochimia, botanica, microbiologia, zoologie, sociologie şi altele.

Specialitatea 05.18.15 Merceologia produselor alimentare în mare măsură se intersectează prin bazele teoretice, metodologie şi scopuri cu specialitatea adiacentă 05.19.08 Merceologia mărfurilor industriale şi materiei prime pentru industria uşoară,însă aceasta din urmă are ca obiect al cercetărilor mărfurile nealimentare, care se deosebesc considerabil de produsele alimentare prin structură, compoziţie, proprietăţile consumiste şi destinaţie, deci şi metodele de cercetare, în deosebi a caracteristicelor tehnice, sunt altele deosebite. Maleca Tudor Hariton, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, şef catedră Merceologie, expertiză şi marketing al mărfurilor a Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova, rector al UCCM.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Maleca Tudor Hariton, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, şef catedră Merceologie, expertiză şi marketing al mărfurilor a Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova, rector al UCCM.

Recenzenţii:

  1. Panfil Ion Mihai, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, catedra Merceologie şi tehnologie, Academia de Studii Economice din Moldova.
  2. Bulican Andrian Petru, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar, catedra Comerţ, turism şi servicii hoteliere, Academia de Studii Economice din Moldova.
  3. Petrovici Sergiu Ilici, doctor habilitat în economie, profesor universitar, şef catedra Marketing, comerţ, relaţii economice internaţionale, UCCM