Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / martie /

Analiza şi standardizarea unor forme farmaceutice homeopate


Autor: Natalia Damaschin
Gradul:doctor în farmacie
Specialitatea: 15.00.01 - Farmacie
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Filip (decedat) Babilev
doctor habilitat, profesor universitar
Consultant ştiinţific: Vladimir Valica
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Institutul Naţional de Farmacie
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 martie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.81 Mb / în română

Teza

CZU 615.07+615.015.32

Adobe PDF document 5.61 Mb / în română
196 pagini


Cuvinte Cheie

tinctură-mamă, diluţie, homeopat, Berberis, Chelidonium, scoarţă rădăcinilor de dracilă, rădăcini de rostopască, alcaloizi, berberină, chelidonină, sanguinarină, cheleritrină, coptizină, spectrofotometrie UV-Vis, spectrofluorimetrie, cromatografie pe strat subţire, HPLC, reacţii microchimice, extragere, termen de valabilitate, monografie farmacopeică temporară

Adnotare

Teza în cauza vizează stabilirea metodologiilor de control fizico-chimic pentru tincturile-mamă şi diluţiile homeopate de Berberis şi Chelidonium, pentru scoarţa uscată a rădăcinilor de dracilă şi pentru rădăcini proaspete de rostopască, în baza metodelor moderne de analiză şi întocmirea Documentelor Analitice de Normare a calităţii (MFT), pornind de la aceste contribuţii.

În scopul separării alcaloizilor din dracilă şi rostopască şi al identificării tincturilormamă Berberis şi Chelidonium, al materiei prime corespunzătoare, s-au elaborat metode de cromatografie pe strat subţire. Depistarea principalilor compuşi în obiectele de studiu s-a efectuat prin reacţii chimice şi microchimice.

S-au studiat şi precizat condiţiile necesare pentru izolarea cât mai completă a principiilor active din obiectele de studiu, prin extragere, prin cromatografiere pe strat subţire şi pe coloană de oxid de aluminiu.

S-au instituit metode spectrofotometrice în UV şi vizibil directe, după extracţie şi după separarea cromatografică pe strat subţire pentru dozarea berberinei şi a totalului de alcaloizi în tincturile-mamă Berberis şi Chelidonium şi în produsele vegetale pentru prepararea lor.

Pentru dozarea berberinei şi a totalului de alcaloizi în tinctura-mamă şi în diluţiile homeopate Berberi,s s-a elaborat metoda spectrofluorimetrică directă şi cea cuplată cu CSS.

Pentru prima dată în RM s-a efectuat o analiza cantitativă a principiilor active în diluţiile homeopate până la 6D.

S-au stabilit condiţiile experimentale pentru identificarea, separarea şi dozarea unor alcaloizi în tinctura-mamă homeopată Chelidonium prin metoda HPLC.

S-au efectuat studiile necesare şi s-a elaborat metodologia de analiză şi control a materiei prime şi a tincturilor-mamă homeopate, în baza căreia să se poată verifica sau stabili puritatea şi calitatea produselor date.

S-au efectuat studii de stabilitate, la păstrare în condiţii normale, a scoarţei uscate a rădăcinilor de dracilă şi a tincturilor-mamă Berberis şi Chelidonium, ceea ce a permis stabilirea termenelor de valabilitate de 2 ani pentru toate aceste produse.

În baza cercetărilor efectuate, s-au elaborat Monografiile Farmacopeice Temporare, şi anume: „Scoarţa rădăcinilor de dracilă”, „Tinctura homeopată “Berberis”“, „Rădăcina de rostopască proaspătă ”, „Tinctura homeopată “Chelidonium. Documentele normative elaborate au fost examinate si aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale RM.

Cuprins


CAPITOLUL I. Reviul literaturii
 • 1.1. Homeopatia
 • 1.1.1. Scurt istoric al homeopatiei
 • 1.1.2. Originea şi prepararea produselor homeopate
 • 1.1.3. Controlul calităţii produselor homeopate
 • 1.1.4. Metode actuale de analiză a medicamentelor de origine vegetală aplicabile pentru preparatele homeopate
 • 1.2. Rostopasca (Chelidonium majus L.)
 • 1.2.1. Descriere şi compoziţie chimică
 • 1.2.2. Proprietăţi farmacologice şi utilizare în medicină
 • 1.2.3. Metode de izolare şi analiză a alcaloizilor din rostopască
 • 1.3. Dracilă (Berberis vulgaris L.)
 • 1.3.1. Descriere şi compoziţie chimică
 • 1.3.2. Proprietăţi farmacologice şi utilizare în medicină
 • 1.3.3. Metode de izolare şi analiză a alcaloizilor din dracilă

CAPITOLUL II. Materiale si metode de studiu
 • 2.1. Obiecte de cercetare
 • 2.2. Metode de analiză, aparataj şi materiale subsidiare utilizate
 • 2.2.1. Substanţe de referinţă
 • 2.2.2. Aparataj
 • 2.2.3. Metode de determinare a unor parametri
 • 2.2.4. Materiale subsidiare

CAPITOLUL III. Elaborarea metodelor de analiză a principiilor active din tincturamamă homeopată Chelidonium şi din rădăcini de rostopască
 • 3.1. Identificarea principiilor active din tinctura-mamă Chelidonium şi din rădăcini proaspete de rostopască
 • 3.1.1. Reacţii chimice de identificare
 • 3.1.2. Identificarea principiilor active din tinctura-mamă Chelidonium şi din rădăcini proaspete de rostopască prin metoda cromatografiei pe strat subţire
 • 3.1.3. Identificarea principiilor active din tinctura-mamă Chelidonium şi din rădăcini proaspete de rostopască după spectrul de absorbţie în UV şi vizibil
 • 3.2. Izolarea şi extragerea principiilor active din tinctura-mamă Chelidonium şi din rădăcini proaspete de rostopască
 • 3.2.1. Extragerea din rădăcini proaspete de rostopască
 • 3.2.2. Izolarea principiilor active din tinctura-mamă Chelidonium
 • 3.3. Elaborarea metodelor de dozare a alcaloizilor din rostopască
 • 3.3.1. Dozarea conţinutului în alcaloizi totali din rostopască, recalculat pentru sanguiritrină prin metoda spectrofotometrică directă în UV
 • 3.3.2. Dozarea alcaloizilor din rostopască prin metoda HPLC

CAPITOLUL IV. Elaborarea metodelor de analiză a principiilor active din tinctura-mamă homeopată Berberis şi din scoarţa rădăcinilor de dracilă
 • 4.1. Identificarea principiilor active din tinctura-mamă homeopată Berberis şi din scoarţa uscată a rădăcinilor de dracilă
 • 4.1.1. Reacţii chimice de identificare
 • 4.1.2. Identificarea prin metoda cromatografiei pe strat subţire
 • 4.1.3. Identificarea după spectrul de absorbţie în UV şi vizibil
 • 4.2. Extragerea şi izolarea alcaloizilor din tinctura-mamă Berberis şi din scoarţa uscată a rădăcinilor de dracilă
 • 4.2.1. Extragerea din produsul vegetal
 • 4.2.2. Izolarea berberinei din tinctura-mamă homeopată Berberis
 • 4.3. Elaborarea metodelor de dozare a alcaloizilor din dracilă
 • 4.3.1. Dozarea conţinutului în alcaloizi totali din dracilă, recalculat pentru berberină prin metoda spectrofotometrică directă în UV
 • 4.3.2. Dozarea berberinei în tinctura-mamă Berberis prin metoda spectrofotometrică
 • 4.3.2.1. Dozarea berberinei în tinctura-mamă Berberis prin metoda spectrofotometrică după izolare prin extracţie
 • 4.3.2.2. Dozarea berberinei în tinctura-mamă Berberis prin metoda spectrofotometrică cuplată cu CSS
 • 4.3.3. Dozarea berberinei în tinctura-mamă Berberis prin metoda spectrofluorimetrică
 • 4.3.3.1. Dozarea bisulfatului de berberină în substanţă
 • 4.3.3.2. Dozarea berberinei în tinctura-mamă Berberis
 • 4.3.3.3. Dozarea spectrofluorimetrică a conţinutului în alcaloizi totali, recalculat pentru berberină în diluţii Berberis

CAPITOLUL V. studiu asupra parametrilor de calitate şi de puritate ale tincturilor-mamă homeopate şi ale produselor vegetale
 • 5.1. Metodele de analiză produselor vegetale
 • 5.1.1. Analiza farmacognostică
 • 5.1.2. Indici de calitate şi de puritate
 • 5.1.3. Studiu de stabilitate a scoarţei uscate a rădăcinilor de dracilă
 • 5.2. Metode de analiză a tincturilor-mamă homeopate
 • 5.2.1. Examen organoleptic
 • 5.2.2. Indici de calitate şi de puritate
 • 5.2.3. Studiu de stabilitate