Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / martie /

Aspecte genetico-moleculare ale heterozisului la floarea-soarelui (Helianthus annuus L)


Autor: Ana Căpăţână
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.15 - Genetică
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Maria Duca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 martie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document1.88 Mb / în română

Teza

CZU 577.21: 633.854.78

Adobe PDF document 4.60 Mb / în română
121 pagini


Cuvinte Cheie

floarea-soarelui (Helianthus annuus L.), heterozis, polimorfism genetic

Adnotare

Pentru prima dată au fost realizate studii complexe a patru hibrizi de floarea-soarelui şi a liniilor parentale ale acestora, care au permis de a evalua polimorfismul genetic al genotipurilor studiate şi de a releva noi aspecte genetice şi moleculare ale heterozisului.

S-a constatat că activitatea mitotică a fost mai intensivă la genotipurile heterozigote comparativ cu liniile homozigote. Au fost evidenţiate interrelaţii între caracterele productivităţii acestei culturi şi asocierea acestora cu efectul de heterozis.

Determinarea particularităţilor cantitative şi calitative ale proteinelor totale şi fracţionate au permis de a pune în evidenţă polimorfismul genetic la genotipurile homo- şi heterozigote de floarea-soarelui şi de a obţine noi argumente şi dovezi în suportul ipotezelor şi teoriilor existente ale heterozisului, în special a moştenirii dominante şi codominante a componenţilor moleculari ai proteinelor şi ADN-ului. S-a constat că nivelul polimorfismului corelează cu manifestarea diferitor indici morfologici.

Analiza clusteriană a stabilit că în conformitate cu proteinele totale genotipurile studiate au format două clustere: homo- şi heterozigote, pe când după globuline genotipurile au fost grupate în funcţie de familie. Clusterele obţinute ca rezultat al analizei produselor de amplificare RAPD, au grupat genotipurile în funcţie de productivitatea acestora.

Cuprins


CAPITOLUL I. Heterozisul la plante şi ameliorarea asistată de markeri moleculari
 • 1.1. Aspecte morfofiziologice, genetice şi moleculare ale heterozisului
 • 1.1.1. Bazele morfofiziologice ale heterozisului
 • 1.1.2. Aspecte genetice şi moleculare ale heterozisului
 • 1.1.3. Teorii şi ipoteze ale heterozisului
 • 1.1.4. Direcţii şi principii de ameliorare a florii-soarelui la heterozis
 • 1.2. Proteinele - markeri moleculari în analiza polimorfismului la plante
 • 1.2.1. Proteinele sumare din seminţele de floarea-soarelui
 • 1.2.2. Clasificarea proteinelor de rezervă
 • 1.2.3. Caracteristica heliantininei
 • 1.2.4. Rolul proteinelor de rezervă în procesele metabolice
 • 1.3. Polimorfismul genetic în ameliorarea la heterozis
 • 1.3.1. Clasificarea markerilor moleculari
 • 1.3.2. Tehnici moleculare în identificarea polimorfismului genetic
 • 1.4. Semnificaţia markerilor moleculari în selecţia la heterozis

CAPITOLUL II. Materialul şi metodele de cercetare
 • 2.1. Caracteristica materialului de cercetare
 • 2.2. Metodele de cercetare
 • 2.2.1. Determinarea facultăţii şi energiei germinative
 • 2.2.2. Studiul unor caractere agronomice
 • 2.2.3. Izolarea proteinelor
 • 2.2.3.1. Izolarea proteinelor sumare
 • 2.2.3.2. Izolarea proteinelor aposolubile
 • 2.2.3.3. Izolarea proteinelor salinosolubile
 • 2.2.4. Metoda Bradford de determinare a concentraţiei proteinelor
 • 2.2.5. Determinarea calitativă a proteinelor prin SDS-PAGE
 • 2.2.6. Determinarea activităţii mitotice
 • 2.2.7. Izolarea ADN-ului
 • 2.2.8. Tehnica RAPD de evidenţiere a polimorfismului genetic
 • 2.3. Prelucrarea statistică a datelor experimentale

CAPITOLUL III. Particularităţile morfogenezei la genotipurile homo- şi heterozigote de floarea-soarelui
 • 3.1. Morfofiziologia germinării la floarea-soarelui
 • 3.2. Analiza citogenetică la diverse genotipuri de floarea-soarelui
 • 3.3. Aspecte morfogenetice ale caracterelor agronomice
 • 3.3.1. Înălţimea şi diametrul tulpinii
 • 3.3.2. Indicii aparatului fotosintetic
 • 3.3.3. Durata fazelor fenologice
 • 3.3.4. Indicii productivităţii la floarea-soarelui
 • 3.4. Interdependenţa caracterelor morfogenetice în ontogeneza florii-soarelui

CAPITOLUL IV. Polimorfismul proteicîn cadrul diferitor genotipuri de floarea-soarelui
 • 4.1. Studiul calitativ şi cantitativ al proteinelor sumare
 • 4.1.1. Analiza cantitativă a proteinelor totale
 • 4.1.2. Variabilitatea spectrului proteinelor sumare
 • 4.2. Studiul calitativ şi cantitativ al proteinelor salinoextractibile şi hidroextractibile la floarea-soarelui
 • 4.2.1. Analiza cantitativă a albuminelor şi globulinelor
 • 4.2.2. Variabilitatea spectrului proteinelor hidroextractibile
 • 4.2.2. Variabilitatea spectrului proteinelor salinosolubile

CAPITOLUL V. Polimorfismul genetic la diverse genotipuri homo- şi heterozigote de floarea-soarelui
 • 5.1. Analiza polimorfismului genetic la floarea-soarelui în baza analizei RAPD
 • 5.2. Diversitatea genetică în cadrul liniilor homozigote
 • 5.3. Variabilitatea genetico-moleculară a hibrizilor analizaţi
 • 5.4. Moştenirea produselor amplificării ADN la floarea-soarelui