Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Bazele ştiinţificо–metodologice ale evaluării pericolului şi riscului seismic în teritoriul Republicii Moldova


Autor: Vasile Alcaz
Gradul:doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice
Specialitatea: 04.00.12 - Geofizică; seismologie; metode geofizice de prospectare şi explorare a zăcămintelor subterane
Anul:2006
Instituţia: Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 aprilie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.45 Mb / în română
Adobe PDF document0.54 Mb / în rusă

Teza

CZU

Adobe PDF document 14.71 Mb / în rusă
276 pagini


Cuvinte Cheie

cutremure de pămînt, vrancea, magnitudine, intensitate, atenuare, zonare, microzonare, hazard seiismic, risc seismic

Adnotare

Teza este consacrată elaborării bazelor ştiinţifice şi metodologice ale evaluării pericolului şi riscului seismic în condiţiile seismogeologice specifice ale zonei Vrancea şi teritoriului Republicii Moldova. Sunt analizate probleme actuale ale zonării şi microzonării seismice, evaluării acţiunilor şi riscului seismic, în scopul asigurării securităţii seismice a teritoriului RM.

Lucrarea a fost îndeplinită cu aplicarea unui complexul de metode, ce include observări seismice (cutremure de pămînt, explozii speciale, microseisme), cercetări macroseismice, modelări teoretice.

Pentru fiecare din cele două zone focale seismice, ce prezintă pericol real pentru teritoriul Republicii Moldova (Vrancea şi Predobrogea), au fost precizate valorile parametrilor de bază, ce caracterizează pericolul seismic, şi anume: magnitudinea maximum credibilă Мwмах, coeficientul b Gutenberg-Richter, perioadele medii de revenire a cutremurelor de diferite magnitudini. A fost elaborat un model nou al seismicităţii de adîncime a zonei focale Vrancea.

A fost reevaluat pericolul seismic în teritoriul Republicii Moldova, elaborat un set de harţi noi de zonare seismică a teritoriului RM.

Au fost cercetate şi descrise cantitativ parametrii principali, ce caracterizează acţiunile seismice in teritoriul Republicii Moldova: amplituda, durata şi componenţa spectrală a miscărilor seismice.

A fost demonstrată oportunitatea estimarii valorii intensităţii seismice în baza datelor instrumentale.

Au fost cercetate spectrele de raspuns seismic la cutremurele vrîncene, în baza acestora elaborata şi întrodusă in Normativul ce asigură proiectarea antiseismică curba dinamică nouă a acceleraţiilor pentru tertoriul Republicii Moldova.

Au fost studiate legităţile formarii efectului seismic la suprafaţa terenului liber şi perfecţionată metoda microzonării seismice in teritoriul RM Au fost evidenţiaţi factorii principali, ce determină riscul seismic în teritoriul Republicii Moldova, elaborată metodologia evaluării riscului seismic la nivel regional şi local. În baza metodologiei propuse a fost elaborată prima hartă de distribuţie relativă a riscului seismic în teritoriul RM. Au fost elaborate proceduri noi în scopul predicţiei şi reducerii pierderilor posibile materiale şi umane la viitoarele cutremure puternice vrîncene.

Procedurile propuse pentru monitorizarea şu minimizarea riscului seismic sunt bazate pe o aplicare largă a GIS-tehnologiilor.

Rezultatele principale obţinute au fost pulicate în 4 monografii şi 30 articole ştiinţifice. Teza este scrisă în limba rusă, conţine 270 pagini, 125 figuri, 57 tabele şi 228 referinţe.