Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 /

Teze, aprilie 2006

Teze [37]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
DH Fundamente teoretice şi metodologice ale reformei manageriale în învăţămînt pedagogie 27.04.2006
13.00.01 - Pedagogie generală
D Particularităţi clinico-paraclinice în diagnosticul diferitor forme ale pancreatitelor cronice medicină 27.04.2006
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Optimizarea procesului de planificare a gamei de produse în activitatea de marketing a întreprinderii economie 27.04.2006
08.00.06 - Marketing; logistică
D Estimarea merceologică a soiurilor noi de struguri de masă în Republica Moldova tehnică 27.04.2006
05.18.15 - Merceologia produselor alimentare
D Elaborarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii în baza conceptului de marketing (pe exemplul întreprinderilor vinicole ale UTA Găgăuzia) economie 27.04.2006
08.00.06 - Marketing; logistică
D Aspecte clinice, de diagnostic şi managementul toxoplasmozei medicină 27.04.2006
14.00.10 - Boli infecţioase
D Analiza şi standardizarea unor forme farmaceutice homeopate farmacie 27.04.2006
15.00.01 - Farmacie
D Atribuţiile formative ale universaliilor textului în învăţarea limbii române de către studenţii alolingvi pedagogie 27.04.2006
13.00.01 - Pedagogie generală
DH Răspunderea penală pentru infracţiunile contra păcii şi securităţii omenirii, infracţiunile de război drept 27.04.2006
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Sinteza orientată a fosfolipidelor la drojdii şi elaborarea modelului de preparare a liposomelor biologie 27.04.2006
03.00.07 - Microbiologie
D Conduita legală şi justiţia drept 27.04.2006
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Microstructura şi procesele de curgere a fluxului magnetic în peliculele supraconductoare de Mg B2 fizică-matematică 27.04.2006
01.04.07 - Fizica stării condensate
D Pregătirea profesional-pedagogică a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport în cadrul disciplinei "practică pedagogică" pedagogie 27.04.2006
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Planificarea procesului de pregătire a canoiştilor de înaltă performanţă pentru concursurile de mare anvergură în baza tehnologiilor moderne pedagogie 27.04.2006
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Diagnosticul si managementul chirurgical al pseudochistului de pancreas medicină 27.04.2006
14.00.27 - Chirurgie
D Procese de recombinare radiativă în disulfizii metalelor de tranziţie 2H-WS2 şi 2H-MoS2 fizică-matematică 27.04.2006
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Genurile muzicii corale religioase în creaţia compozitorilor din Republica Moldova (realizare şi interpretare) studiul artelor, culturologie 27.04.2006
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Particularităţile clinico-imunologice la pacienţii cu hepatita cronică virală "C" în asociere cu infecţia herpesviridae medicină 27.04.2006
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Modelarea caracteristicilor statice şi utilizarea lor în calculul sistemelor de alimentare cu energie electrică tehnică 27.04.2006
05.14.02 - Centrale electrice (partea electrică), reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor
D Aplicaţii ale unor derivaţi ai tiosemicarbazidei în voltametria adsorbtivă cu stripping catodic chimie 27.04.2006
02.00.02 - Chimie analitică
D Formarea orientărilor axiologice la preşcolarii de 6-7 ani din perspectiva etnopedagogică pedagogie 27.04.2006
13.00.01 - Pedagogie generală
D Implementarea sistemului de management al calităţii – baza promovării exporturilor producţiei vinicole economie 27.04.2006
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Alterarea componenţilor principali stromali ai biostructurilor organismului şi corijarea lor farmacologică farmacie 27.04.2006
15.00.01 - Farmacie
D Instituţiile informale şi rolul lor în dezvoltarea economică economie 27.04.2006
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Particularităţile concurenţei în condiţiile integrării economice regionale economie 27.04.2006
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Particularităţile genotipice şi productive ale unor hibrizi de găini pentru ouă agricultură 27.04.2006
06.02.01 - Ameliorarea şi biotehnologia reproducţiei animalelor
D Perfecţionarea tehnoogiei obţinerii propolisului şi folosirea lui în apiterapie agricultură 27.04.2006
06.02.04 - Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
D Acetofenonele în sinteza compuşilor heterociclici chimie 27.04.2006
02.00.03 - Chimie organică
D Formarea personalităţii elevilor din treapta învăţământului liceal prin activităţi turistice şcolare pedagogie 27.04.2006
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Pregătirea fizică profesional-aplicativă a studenţilor de la facultăţile de construcţii de maşini prin mijloacele jocurilor sportive individuale pedagogie 27.04.2006
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Contribuţii la optimizarea educaţiei pentru sănătate în infecţiile şi invaziile intestinale la etapa actuală medicină 27.04.2006
14.00.30 - Epidemiologie
D Raportul juridic de muncă al jurnalistului drept 27.04.2006
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Epidemiologia infecţiilor septico-purulente nosocomiale la etapa contemporană (pe modelul mun. Chişinău) medicină 27.04.2006
14.00.30 - Epidemiologie
D Aspecte economice şi manageriale ale Asigurărilor Facultative de sănătate în Republica Moldova medicină 27.04.2006
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Aspecte politico-juridice privind relaţiile de cooperare a consiliului europei cu Republica Moldova drept 27.04.2006
12.00.10 - Drept internaţional public
D Condiţiile de acordare a protecţiei diplomatice naţionalilor în dreptul internaţional public drept 27.04.2006
12.00.10 - Drept internaţional public
D Gestiunea riscului valutar în sistemul bancar al Republicii Moldova economie 27.04.2006
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)