Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / mai /

Acţiunea radiaţiei ionizante de heliu asupra activităţii enzimatice şi funcţionale a limfocitelor şi neutrofilelor


Autor: Svetlana Lozovanu
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.16 - Fiziologie normală şi patologică
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Aurel Saulea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 mai 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.16 Mb / în română

Teza

CZU 612.112.91+612.015.1+614.7

Adobe PDF document 1.45 Mb / în română
151 pagini


Adnotare

Investigaţiile au stabilit scăderea activităţii tuturor enzimelor lizozomale studiate din suspensiile neutrofilice, cu excepţia catepsinei G, în condiţiile expunerii plasmei reci de heliu în comparaţie cu suspensiile limfocitare, în care se atestă o micşorare a activităţii catepsinelor D,G, şi a fosfatazei acide, concomitent cu creşterea activităţii catepsinei L/H, β-galactozidazei, N-acetil- β-D- glucozaminidazei şi fosfatazei alcaline în condiţiile sus-numite. Acest fapt denotă sensibilitatea mai pronunţată a limfocitelor faţă de factorul fizic nominalizat. Componentele plasmei fizice: curentul electric, spectrul UV în diapazonul 200-290 nm, exercită nu întotdeauna efecte identice a acţiunii integrale a plasmei reci, asupra potenţialului enzimatic al acestor celule. În majoritatea cazurilor radiaţia UVC confirmă acţiunea plasmei reci de heliu asupra parametrilor biochimici studiaţi din suspensiile limfocitare. Concomitent cu modificările activităţii enzimelor lizozomale induse de plasma rece de heliu, în limfocite şi neutrofile se atestă o creştere în dinamică a nivelului HPL odată cu mărirea timpului expunerii la radiaţie. Activitatea enzimelor sistemului antioxidant din limfocite şi neutrofile, la acţiunea factorului fizic nominalizat este dozo-dependentă, în doze mici plasma rece de heliu exercită acţiune antioxidantă, în doze mari se atestă o epuizare a activităţii enzimelor SAO ce se manifestă prin deprimarea activităţii superoxiddismutazei (SOD), catalazei (CAT) şi a enzimelor ciclului glutationic, toate pe fondalul reducerii nesemnificative a glutation-s-transferazei (G-s-T). Această enzimă cu rol în ultima etapă de detoxifiere a produşilor POL, îşi menţine activitatea şi în condiţiile extremale provocate de factorul fizic nominalizat. Modificările induse de radiaţia ionizantă de heliu, asupra limfocitelor şi neutrofilelor sunt constatate prin instalarea legăturilor de corelaţie între parametrii ce indică starea funcţională a aparatului lizozomal, a sistemelor pro- şi antioxidant din aceste celule. În loturile limfocitare, se instalează legături corelative, în majoritatea cazurilor negative, între parametrii nominalizaţi. În suspensiile de neutrofile în toate loturile experimentale, radiaţia plasmei reci de heliu contribuie la instalarea legăturilor de corelaţie negative între indicii activităţii enzimelor lizozomale, parametrii SAO şi nivelul HPL. În excepţie legăturile de corelaţie negative între indicii de bază ale sistemelor pro- şi antioxidant pe de o parte şi activitatea elastazei şi catepsinei D pe de altă parte. În rezultatul cercetărilor efectuate, ce ţin de activitatea fagocitară a neutrofilelor polimorfonucleare, s-a constatat activarea dozo-dependentă indusă de radiaţia plasmei reci de heliu - datorită stimulării ambelor mecanisme de devitalizare intracelulară: O2 dependent şi O2 independent, ce se manifestă prin sporirea numărului fagocitar (NF) şi indicelui fagocitar (IF) în toate loturile de studiu.

Cuprins


CAPITOLUL I. Reviul literaturii
 • 1.1 Influenţa plasmei reci asupra organismului
 • 1.2 Activitatea enzimatică şi funcţională a limfocitelor si neutrofilelor

CAPITOLUL II. Materiale şi metode de investigare
 • 2.1 Plasmotronul "Plasma-1" - generatorul plasmei de heliu
 • 2.2 Materialul de studiu
 • 2.2.1 Recoltarea sângelui
 • 2.2.2 Separarea limfocitelor şi neutrofilelor din sângele periferic
 • 2.3 Metoda iradierea suspenziei celulare cu fluxul plasmatic de heliu
 • 2.4 Studierea activităţii enzimelor lizozomale
 • 2.4.1 Determinarea activităţii elastazei
 • 2.4.2 Determinarea activităţii fosfatazei acide
 • 2.4.3 Determinarea activităţii fosfatazei alcaline
 • 2.4.4 Determinarea activităţii catepsinei G
 • 2.4.5 Determinarea activităţii catepsinei D
 • 2.4.6 Determinarea activităţii catepsinei L+H
 • 2.4.7 Determinarea activităţii β-galactozidazei
 • 2.4.8 Determinarea activităţii N-acetil-β-D-glucozaminidazei
 • 2.5 Studierea nivelului produşilor peroxidării lipidelor
 • 2.6 Metoda determinării activităţii enzimelor antioxidante
 • 2.6.1 Determinarea activităţii superoxiddismutazei
 • 2.6.2 Determinarea activităţii catalazei
 • 2.6.3 Determinarea activităţii glutationperoxidazei
 • 2.6.4 Determinarea activităţii glutationreductazei
 • 2.6.5 Determinarea activităţii glutation-S-transferazei
 • 2.7 Determinarea activităţii fagocitare a neutrofilelor
 • 2.8 Metode de prelucrare statistică

CAPITOLUL III. Acţiunea radiaţiei plasmei reci de heliu la nivelul aparatului lizozomal din limfocite şi neutrofile
 • 3.1 Modificările activităţii enzimelor lizozomale din limfocite şi neutrofile supuse radiaţiei plasmei rece de heliu
 • 3.2 Activitatea enzimelor lizozomale din limfocite şi neutrofile supuse radiaţiei separate a componentelor plasmei reci de heliu (razele UV, curentul electric)

CAPITOLUL IV. Modificarea intensităţii sistemelor pro- şi antioxidante din limfocite şi neutrofile sub influenţa plasmei reci de heliu
 • 4.1 Intensitatea reacţiilor de peroxidare a lipidelor, activitatea enzimelor sistemului antioxidant din limfocite la acţiunea plasmei gazale inerte de heliu. Legăturile de corelaţie a produşilor POL, enzimelor SAO cu enzimele lizozomale
 • 4.2 Intensitatea reacţiilor de peroxidare a lipidelor, activitatea enzimelor sistemului antioxidant din neutrofile la acţiunea plasmei gazale inerte de heliu. Legăturile de corelaţie a produşilor POL, enzimelor SAO cu enzimele lizozomale

CAPITOLUL V. Activitatea fagocitară a neutrofilelor acţiunea plasmei reci heliu