Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14.00.16 – Fiziologie normală şi patologică


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Medicină

Formula specialităţii
Fiziologia normală este domeniul ştiinţei medico-biologice care studiează activitatea vitală a organismului integru şi a componentelor acestuia de la sisteme de organe la organelele celulare, precum şi legităţile adaptării la diverse condiţii al mediului ambiant sau la acţiunea diverşilor factori de origină fizică şi organică.

Fiziologia patologică este domeniul ştiinţei medicale care se ocupă de studierea legilor generale ale originei, apariţiei, evoluţiei şi rezoluţiei proceselor patologice şi bolilor şi a modificărilor din organism la nivel molecular, celular, tisular, de organ şi sistem în cadrul proceselor patologice şi bolilor.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente

Soluţionarea obectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 10.00.17 utilizează metode proprii şi necesetă utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente: histologie, citologie, embriologie, farmacologie, farmacologie clinică, reabilitare medicală, medicină sportivă, balneologie, fizioterapie, gerontologie, geriatrie, imunologie, precum şi celor complementare biochimie, biofizică, biologie moleculară, genetica.

Problemele legate de discifrarea mecanismelor ale unor afecţiuni sau stări patologice se referă la specialitatea „Fiziologie patologică”, dar procedeele de modelare pot fi utilizate în scopul discifrării regularităţilor ale organismelor sănătoase.

Problemele referitoare la menţinerea sănătăţii se referă la specialitatea „Valeologie” (absentă în nomenclator şi incofundabilă cu artificialele noţiuni de sanogeneză sau sanocreatologie) , dar sunt în directă tangenţă cu fiziologia sportului, fiziologia muncii şi fiziologia aerospaţială.

Cercetările proceselor fiziologice în ontogeneză sun ataşate şi la specialitatea „Gerontologie şi geriatrie” (absentă în nomenclator ) cu excepţia includerei fenomenelor genetice sau sociale ale îmbătrinirii.

Specialitatea 14.00.03- Endocrinologie studiază etiologia, patogenia şi manifestările clinice ale bolilor endocrine, în timp ce specialitatea 14.00.16 studiază patogenia stărilor de hiper- sau hipoactivitatea a glandelor endocrine, indiferent de etiologia acestora.

Specialitatea 14.00.15- Anatomie patologică studiază modificările structurale în procesele patologice şi boli, în timp ce specialitatea 14.00.16 studiază dereglările funcţionale în aceleaşi procese.

Specialiatatea 14.00.36- Alergologie şi imunologie studiază bolile alergice ca entităţi nozologice, în timp ce specialitatea 14.00.16 studiază patogenia reacţiilor alergice, indiferent de boala în carea aceste se dezvoltă.

Specialitatea 14.00.42- Farmacologie clinică elaborează farmacoterapia concretă a bolilor la om în timp ce specialitatea 14.00.16 elaborează metodele terapiei experimentale a proceselor patologice modelate pe animalele de laborator.

Specialitatea 03.00.13- Fiziologia omului şi animalelor studiază procesele vitale fiziologice din organismul sănătos, în timp ce specialitatea 14.00.16 studiază procesele patofiziologice celulare, tisulare, în organe şi sisteme în codiţii de patologie experimentală

Specialitatea 03.00.04- Biochimie studiază procesele biochimice în organismul sănătos, în timp ce specialitatea 14.00.16 studiază procesele patobiochimice în organismul bolnav.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii „Fiziologie normală şi fiziologie patologică” cu specialităţile adiacente, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerei în componenţa Consiliului specializat a specialiştilor respectiv.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Saulea Aurel, dr. hab. şt. medicale, profesor universitar, şeful Catedrei Fiziologie umană şi reabilitare medicală USMF „Nicolae Testemiţeanu”
  2. Lutan Vasile, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, şeful catedrei Fiziopatologie şi fiziopatologie clinică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Recenzentii:

  1. Robu Alexandru, dr. hab. şt. medicale, profesor universitar, profesorul catedrei Fiziopatologie şi fiziopatologie clinică, USMF Nicolae Testemiţeanu”