Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / mai /

Tehnologia betonării construcţiilor monolite din betoane uşoare de înaltă performanţă


Autor: Gersh Fishman
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.23.08 - Tehnologia şi organizarea construcţiilor
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Nicolae Pruteanu
doctor
Consultant ştiinţific: Ariel Goldman
doctor în ştiinţe tehnologice, profesor universitar, Israel
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 mai 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 septembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.45 Mb / în română

Teza

CZU 624.153.522

Adobe PDF document 6.14 Mb / în rusă
170 pagini


Cuvinte Cheie

betoane de înaltă performanţă, microsilice, hiperplastifianţi, tehnologia вetonării, parametri tehnologici, manoperă

Adnotare

Teza este consacrată elaborării unei tehnologii noi de betonare a diferitelor tipuri de construcţii monolite din betoane uşoare de înaltă performanţă care permite de a dirija mezostructura pietrei de ciment şi de a micşora până la 33 % greutatea proprie a construcţiilor ce permite de a îmbunătăţi esenţial proprietăţile antiseismice ale edificiilor iar datorită caracteristicilor reologice îmbunătăţite şi creşterii mai rapide a rezistenţei de proiect a pietrei de ciment se micşorează manopera la punerea în operă a betonului cu circa 40 % şi de două ori se măreşte rulajul cofrajului.

A fost prezentată receptura betonului uşor de înaltă performanţă. Densitatea amestecului proaspăt preparat se află în limitele 1600÷2400 kg/m3, iar rezistenţa la compresiune axială în limitele 21÷85 MPа, cumulând astfel cele mai bune proprietăţi ale betoanelor grele (rezistenţa înaltă) şi ale celor uşoare (transferul termic mic).

A fost elaborat modelul matematic al dependenţei rezistenţei pietrei de ciment de greutatea specifică şi conţinutul volumeric al agregatului uşor de umplutură.

A fost determinat coeficientul diferenţial de vâscozitate al amestecului de beton elaborat.

Au fost obţinute pe cale teoretică ecuaţiile generale ale mişcării particulelor solide în medii vâscoase supuse vibraţiilor care corelează cu legităţile teoretice cunoscute.

Au fost determinaţi pe cala teoretică şi verificaţi experimental parametrii tehnologici de compactare prin vibrare a amestecurilor de betoane cu agregate uşoare, care permit compactarea eficientă a acestor amestecuri fără a fi afectate de procesul de segregare.

Au fost elaborate fişele tehnologice de betonare a construcţiilor monolite din betoane uşoare de înaltă performanţă ce permit de a micşora cu 40 % manopera procesului de turnare şi compactare a amestecului de beton.

Rezultatele principale obţinute au fost publicate în cinci articole ştiinţifice şi un brevet de invenţie. Teza este scrisă în limba rusă, conţine 166 pagini, 17 fotografii, 24 tabele, 9 grafice şi 17 desene şi schiţe tehnice şi 125referinţe.