Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / mai /

Irigarea şi fertilizarea culturilor agricole în condiţii de subasigurare cu apă


Autor: Alexei Gumaniuc
Gradul:doctor habilitat în agricultură
Specialitatea: 06.01.01 - Agrotehnică
Anul:2006
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 mai 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document4.30 Mb / în română

Teza

CZU 631.6:631.8:631.63

Adobe PDF document 3.13 Mb / în română
377 pagini


Cuvinte Cheie

irigare, regim hidric, fertilizanţi, asolament, culturi agricole (lucernă, mazăre, porumb siloz şi grăunţe, grâu de toamnă, soia, tomate semănate, tomate răsad, morcov, ceapă, ardei, varză timpurie, cartofi), productivitate, bilanţul elementelor de nutriţie şi al humusului, economica, energetica, fertilitate

Adnotare

Teza este consacrată problemelor menţinerii productivităţii înalte a culturilor agricole şi a fertilităţii solului în condiţii de subasigurare cu apă şi îngrăşăminte.

Datorită investigaţiilor efectuate pentru prima dată în Moldova au fost puse în probă trei metode de irigare subasigurată, care majorează eficienţa de valorificare a precipitaţiilor, apei din sol şi a celei irigaţionale. Au fost stabilite pierderile productivităţii culturilor agricole la aplicarea regimurilor de subasigurare cu apă, s-a efectuat analiza lor economică şi energetică în baza cărora pentru fiecare cultură s-a arătat prioritatea metodelor de irigare. S-au stabilit corelaţiile „apă – producţie”, „fertilizare – producţie”, care pot fi utilizate pentru calcularea normelor de fertilizare a solului cu îngrăşăminte şi a termenilor efectuării udărilor la creşterea roadelor programate.

Experienţele polifactoriale şi efectuarea lor în asolament cu suprapunerea fondurilor ne-au permis să stabilim gradul de acţiune a factorilor studiaţi asupra fertilităţii cernoziomului obişnuit, asupra productivităţii agroecosistemelor şi a calităţii producţiei. Pentru prima dată tehnologiile irigaţionale au fost apreciate cu ajutorul a şapte criterii de optimizare – a productivităţii, normei de irigare, infiltrării precipitaţiilor, coeficienţilor de valorificare a apei totale şi irigaţionale, a profitului şi bilanţului energetic.

Principalele propuneri pentru producători au fost incluse în „Recomandări la regimul de irigare a culturilor legumicole în Moldova” (1991) şi în recomandările „Irigarea culturilor agricole în condiţii deficitare de resurse acvatice şi tehnico-materiale” (2005). Rezultatele investigaţiilor sunt folosite în procesul didactic la catedra „Ştiinţe ale solului, geologie şi geografie” a Universităţii de Stat din Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Analiza sintetică a literaturii
 • 1.1 Irigaţia în ţările lumii
 • 1.2 Irigaţia în Moldova
 • 1.3 Starea agriculturii irigaţionale din partea stângă a Nistrului
 • 1.4 Schimbarea fertilităţii solului la irigare
 • 1.5 Rolul biotei solului în menţinerea fertilităţii
 • 1.6 Regimurile optime de irigare a culturilor agricole
 • 1.7 Metode de reducere a consumului total de apă
 • 1.7.1 Aplicarea normelor reduse de udare
 • 1.7.2 Metoda de majorare a perioadelor dintre udări
 • 1.7.3 Aplicarea udărilor faziale

CAPITOLUL 2. Principalele poziţii metodice

CAPITOLUL 3. Condiţiile climatice în perioada cercetărilor

CAPITOLUL 4. Influenţa irigării, a îngrăşămintelor minerale şi organice asupra fertilităţii solului
 • 4.1 Evoluţia proprietăţilor fizice şi chimice ale cernoziomului obişnuit la irigare
 • 4.2 Procesele microbiologice în sol în funcţie de irigare şi fertilizare
 • 4.3 Fertilitatea solului şi modificările ei
 • 4.3.1 Conţinutul şi dinamica nitraţilor în sol
 • 4.3.2 Conţinutul şi dinamica fosfaţilor în sol
 • 4.3.3 Conţinutul şi dinamica potasiului schimbabil în sol

CAPITOLUL 5. Productivitatea culturilor agricole la aplicarea regimurilor irigaţionale de subasigurare cu apă
 • 5.1 Regimurile de subasigurare cu apă a culturilor legumicole în experienţe de scurtă durată
 • 5.2 Regimurile de subasigurare cu apă si de fertilizare a culturilor agricole în asolament
 • 5.2.1 Bilanţul hidric al solului
 • 5.2.2 Productivitatea culturilor agricole în asolament
 • 5.2.3 Eficienţa de valorificare a apei
 • 5.2.4 Eficienţa de valorificare a fertilizanţilor

CAPITOLUL 6. Bilanţul elementelor nutritive şi al humusului
 • 6.1 Exportul elementelor nutritive prin recolte
 • 6.2 Bilanţul elementelor nutritive în asolament
 • 6.3 Bilanţul humusului

CAPITOLUL 7. Udările faziale şi productivitatea culturilor agricole
 • 7.1 Eficienţa udărilor în fazele critice de dezvoltare a plantelor
 • 7.2 Influenţa irigării şi a fertilizării solului asupra păstrării producţiei proaspete şi conservate

CAPITOLUL 8. Bilanţul economic şi energetic
 • 8.1 Eficienţa economică a cultivării plantelor agricole
 • 8.2 Bilanţul energetic

CAPITOLUL 9. Evaluarea eficienţei regimurilor irigaţionale
 • 9.1 Metoda corelaţiilor „apă - producţie”
 • 9.2 Metoda grafică bazată pe „legea diminuării profitului”
 • 9.3 Evaluarea eficienţei regimurilor irigaţionale cu ajutorul coeficienţilor de optimizare